REPÜLŐMÚZEUM  SZOLNOK

Kóbor György: Még annál is újabb történeteim

 - hatodik folytatása - a Kiliánról

 

 

Riadó-készültségbe a gépkocsi telephelyre voltam beosztva. A telephely parancsnoka Gulcsik József nevezetű százados volt. Negyvenes éveiben járó kb. 175 magas, szálfatermetű, szúrós tekintetű, „Rodolfó” bajuszt viselő, határozott jellemű egyén. A megjelenése is tiszteletet parancsolt, hát még ha megszólalt! Ajjaj! Soha nem hallottam szitkozódni, de mindig jól érthetően, százas decibellel kezdte a napot. Reggel kitombolta magát, mindenkit be akart fogdázni, utána lecsendesedett. Ha így kezdte a napot tudták a fiúk, hogy jó kedve van, lehet vele boldogulni.

Ha csendesen kezdődött a nap és szemlélődött, egy-két katonájának normál hangnemben elmondta, hogy milyen hiányosságokat tapasztalt a járművén és hogy a trehányságának köszönhető a hiba… Na ekkor tudták a srácok, hogy dádá lesz. Indulat nélkül aláírta a "fogdautalványt". Amikor letelt a fenyítés, pellengérre állította a század előtt a frissen szabadult katonát. Elmagyarázta, hogy azért nem mehetett haza eltávozásra senki, mert a fogdás helyett is el kellett látni a szolgálatot. Ez így nem volt igaz, de így sajtolta ki a fegyelmet a katonáiból.

Egyébként ha nem volt fogdás, a század felét elengedte hétvégén, mivelhogy nem volt szükség a járművek használatára. Polgári alkalmazott gépkocsivezetők is dolgoztak az állományban ( Szabó Lacival haverkodtam). Emberségesen bánt velük, kedvelték. A pihenő helyiségben tartotta az eligazítást. Ez volt a közösségi hely, ehhez illően vágni lehetett a cigifüstöt.

*********************************************
Balla Imre:
Gk egység külön kaszt volt a seregen belül. Én magam nem voltam még a telephelyen sem, de; őket külön igazították el, a helyszínen levő tisztek csak külön intézkedhettek. Az biztos, hogy a repülésekhez kirendelt kocsik ahogy kivonultak a "piros 1.-re, vagy piros 2.-re az egy különleges esemény volt. A sok füstölgő KRAZ, MAZ, ZIL, ZISZ kocsi adott sorrendben vonult. Már akkor sem a legjobb technika volt. Miután sokszor olvastam a II. világháborúban az amerikaiak "Land and Lease" akciójáról, azt is hihettem volna, hogy amerikai autók voltak. Szerintem volt egy néhány amelyiken csak a burkolatot cserélték le. Az biztos - ma már tudjuk - hogy azoknak az autóknak a koppintása volt a technika. Sokszor volt eszemben, hogy egy pár százalék kerozin is lehetett a gázolajban azért is füstölhetett az autó, - már csak a leltár megőrzése miatt is. Különösen kirítt egy ikerpár akik mint két tojás úgy hasonlított egymásra. No mondjuk az alakjuk is olyan volt. (Jó gömbölyű gyerekek voltak, és sötét bőrrel, fekete bajusszal kiríttak a többiek közül.

*********************************************

Ez a tiszt a parancsnokommal haveri viszonyt ápolt. "Jókomám"-nak titulálták egymást. A parancsnokom elkísért hozzá megmutatni a leendő szolgálati helyemet és bemutatni engem, hogy én leszek riadó esetén az „áldozat”. Rendes hangnemben fogadott, kezet nyújtott nekem is, bemutatkoztam. Beszéltek erről, arról, elmondta röviden hogy nekem riadó esetén nem kell kitelepülnöm, az épületet nem kell elhagynom. Nem is kellett.
Az épület lapos tetejű egyszintes téglaépület volt, körülbelül kétszáz méterre a szolgálati helyemtől. Az első riadó nyár elején volt, amikor napfelkelte után fél órával a tetőn tojást lehet sütni. A szirénahang után összekaptam magam. Futólépés, irány a gk. telephely. Jelentkeztem a századosnál, de meg se hallotta. Akkora üvöltéssel osztogatta a parancsot, hogy az egész század belesüketült. Nagy nehezen lecsendesedett, ekkor vett észre engem. Megint rákezdett:

- Mennyi idő kell neked, hogy ideérj? (Tegezett, ez jól esett). Azt akarod hogy becsukjalak? (Ez már nem esett ínyemre). Na! Irány az épület teteje, a feljárólétra melletti kémény! Vegyvédelmi megfigyelés kelet felé! Le ne merj jönni, amíg nem hívlak!

Ez pont jó. Szembe a nappal, vegyvédelmi öltözet. Kész szauna!!! A gázálarc szelepét (vállalva a veszélyt) hatástalanítottam. Hét órakor öltöztem be, kb. húsz perc múlva a riadó le lett fújva.

*************************************************
Balla Imre:
Volt egyszer egy vegyvédelmi gyakorlat, amikor elrendeltek egy "vv" riadót? A Gk .-sok is vonultak, és elég furán néztek ki a felszerelésben. Az én gépemet mentesítették (708 bisz), és általános röhejbe fulladt a gyakorlat, miután minden szereplő be volt öltözve, csak a "Közönség" (sorállomány, tisztek stb.) nem. Miután a tűzoltós nem látott rendesen a gázálarcból ki így túllőtt a célon, és a nézőket mint egy vízágyúval szétkergette. Óriási botrány lett belőle. Az általam nagyon tisztelt Zsemberi alez őrjöngött, a többi tiszt meg nem tudta mitévő legyen. Röhögjön, vagy rendet parancsoljon.

************************************************

Vártam soromra. Nyolc óra, már fél tíz. Jöttek mentek a katonák az udvaron, én vártam. A maszkot levettem, mert már felforrt a fejem. A vegyvédelmi lepel alatt csuromvizes lett a rajtam a ruha. Tíz óra előtt láttam meg az udvaron a századost. Akkorát üvöltöttem felé, amekkorát ő szokott. Mint akit dróton rántanak, úgy megfordult. Ösztönszerűen a fejéhez kapott, leblokkolt, lassan intett hogy menjek le. Levettem nagy nehezen a lepelt, ledobtam a tetőről. A többi felszereléssel leereszkedtem a létrán. Már ott várt. Láttam rajta, hogy nem így akarta, elfelejtett szólni. Normál hangnemben mondta:

- Legalább hamarabb kiabáltál volna.

Alig álltam a lábamon, annyit azért kinyögtem:

- Ez kib.szásnak is sok lett volna.

Engedélykérés nélkül otthagytam. A parancsnokom már azt hitte, hogy fogságba estem. Beestem az irodába a vizes cuccban, levágtam a szerelést, lerogytam egy székre. Úgy ki voltam merülve, hogy a beszéd is nehezemre esett. Láttam a főnöknek se volt ínyére a dolog. Nyilván, nekem nem mondta, de biztos hogy beszélt Gulcsik századossal.

A következő alkalmakkor a százados irodájában kellett telefonügyeletet tartanom. Azt is megengedte, hogy dohányozzak. A végén csak kiderül, hogy minden rossz után valami jó következik. Tulajdonképpen nem maradt bennem szálka. Néha–néha beszédbe elegyedett velem Gulcsik, neki is postáztam a tanszékről küldeményt. Leszerelésemkor tőle is elköszöntem.

Arról már írtam, hogy a gyengélkedőt is gyakran látogattam szabadidő eltöltése végett. Unaloműzésként a csocsó mellett darts - nevezzük inkább magyar nevén - dobónyíllal is múlatták az időt a fiúk. A lőtérről vittem lőlapot, ezt a terhet levettem a vállukról. A nyilat hurkapálcából készítették. Az egyik végébe gombostűt erősítettek, a másik végét hosszirányba egymásra kilencven fokba behasították, ebbe a hasítékba rögzítették a keménypapírból készített vezérsíkot. Egy iránytartó nyíl nagy értékkel bírt, ezért mindenki a sajátjával dobott, egymásnak nem adták oda. A lőlapot az ajtóra rögzítették, mivel a fában tökéletesen landolt a gombostű. A főorvos (Szakács György őrnagy )...

********************************************************
Balla Imre:
később Törökszentmiklóson volt sebész főorvos. A 10 évestől a 70 évesig mindenkinek alaki mozgással, és jelentéssel kellett megjelenni a rendelésen. Egyébiránt egy klasszikus nagyon jó szakember volt, csak a katonás stílusát viselték nehezen az emberek egy része.

*********************************************************

...szokása szerint berobbant a hálóterembe akkor is, amikor az egyik fiú „kilőtte” a nyilat. A füle mellett repült ki a folyosóra. Hidegvérrel melegebb helyre küldte a bandát, egy fiút kiállított az ajtó elé őrségbe, nehogy valaki megint betoppanjon és ő is beállt a sorba. Neki nem volt saját nyila, kénytelenek voltak a fiúk odaadni A hideg szaladgált a hátamon a gondolattól, hogy milyen következménnyel járt volna ha eltalálja a lövedék. Ő ügyet se vetett az egészre.

Akkor se, amikor egy surranó – akik nem ismerik ezen a néven, katonai bakancs repült el a feje mellett. Akkor nem betoppant, hanem az asztal mellett állva osztotta a kártyát.
Ez úgy történt, hogy az egyik fiú mezítláb belelépett a surranóba. (Dobos Pista – alias "Nagyállat", kb. olyan száz kilós volt). Abban a pillanatban sakálüvöltés kíséretében lerúgta. A doki mire feleszmélt, elzúgott a feje mellett a bakancs, valami kiesett belőle és az a valami elkezdett a padlón vonaglani. Egy angolnát tettek bele a Pista surranójába. El lehet képzelni, mit érezhetett amikor megmozdult a kis állat a "Nagyállat" talpa alatt. Kitört a hahota, ő is velünk tartott. Eszébe nem jutott letolni a társulatot.
Komoly ember volt, de egy kis rendetlenkedést eltűrt. Ha annak lehet nevezni az előbbi sztorikat.

****************************************

Balla Imi felrázta az emlékezetemet. Én is visszaemlékszem a két egyforma gépkocsivezetőre, a Tőkési ikertestvérekre. Csak akkor tudtam őket megkülönböztetni, ha mindketten jelen voltak. KRAZ üzemanyagtöltő tartálykocsikat vezettek. Azonos autók, egymásra megtévesztésig hasonlító vezetőkkel.

Ennek a „Bölény”-nek becézett gépszörnyetegnek kb. száz méteres távra volt szüksége, hogy elérje egy kerékpáros tempóját, de negyvenes tempónál gyorsabban nem volt szabad velük közlekedni. Az északi start egy kilométerre lehetett a kerozintartályoktól. Onnan szállították az üzemanyagot a starthelyre. Akármennyire is lassan döcögtek, pár perc alatt odarobogtak. Történt egy alkalommal, hogy az iskolaparancsnok ellenőrizte a tartálykocsik és a repülőgépek feltöltését. A kerozintartálynál befejeződött a tartálykocsi feltöltése. A parancsnok megvárta, amíg nekilódul a KRAZ az ezer méteres távnak. Ő Volga személygépkocsival egy másik úton ment a startvonalra.

Mindenképpen hamarabb kellett odaérnie tartálykocsinál. Meglepetésére a KRAZ már ott volt, a bajuszos gépkocsivezető a kocsi mellett állt. A maga csendes méltóságával megkérdezte a bajuszost, hogy hány kilométeres sebességgel szabad közlekedni az objektum területén? A fiú mit se
sejtve felelt a kérdésre. És mennyivel hajtott, hogy minket is megelőzött? Nem érkezett válaszolni a katona, mert bedübörgött a másik tartálykocsi.

Kiszállt a vezető. Jelentéstételre az ezredes elvtárshoz lépett, aki úgy meglepődött a látványtól, hogy elfelejtette fogadni a jelentést, ami nála szokatlan volt. Ugyanis betartotta az ide vonatkozó szabályzatot. Tüzetesen, többször megnézte a két arcot. És így nyugtázta:

- Aha! Most már értem !

Senki nem mert pisszenni. Az ellenőrzés befejése után értékelték ki a jelenlévők a helyzetet, és még sokáig emlegették a sztorit. Én nem voltam tanúja az esetnek, a jelenlévők elmondása alapján tudok róla. Mindenesetre nem egy mindennapi dolog volt.

*****************************************
Balla Imre:
A sztori egy délutáni repüléskor volt, és készültek valamiféle gyakorlatra és egy magára valamit is adó pk. mindent ellenőrzött. Azt még tudni kell, hogy a két srác úgy nézett ki mintha ijedt lenne, noha belevaló gyerekek voltak.


************************************************************
Baráti üdvözlettel:

Kóbor György