REPÜLŐMÚZEUM  SZOLNOK

Saab JA 37 DI   Jaktviggen

Fordítás / Translation:  Frank Valoczy

 

A Múzeum legutóbbi szerzeménye feltehetőleg némileg összefügg a Gripenek rendelésével.

 

The museum's latest acquisition likely ties in with the Air Force's order of Gripen.

 

Szemből nézve szokatlan formát mutat.

 

From straight on it presents an unusual image.

 

 

De azért szép !

 

But pretty nevertheless!

A sugárfordító alkalmazása vadászgépeknél ritkaság: a svéd légierőnek szüksége van rá, mivel esetleges hadihelyzetben autópálya-szakaszokon kívánja üzemeltetni repülőgépeit.

Egy korábbi kecskeméti repülőnapon ezt a Viggen úgy demonstrálta, hogy a pálya közepénél földet érve kb 3-400 méter gurulás után megállt, szabályos Y-tolatással megfordult és a másik irányban ismét felszállt.

 A hangja nagyon erős volt !

 

The use of thrust direction is rare in fighters, but the Swedish Air Force
requires it, since their doctrine involves using stretches of highway as landing strips.

At one air show at Kecskemet the Viggen demonstrated this by touching down at the middle of the runway, stopping after a 3-400 metre roll, made a strict Y-shaped reverse U-turn and took off again in the opposite direction.

It's sound was ferocious!

2008. decemberi felvételek

 

Nem éppen szokványos repülőgép-forma, de nem lehet másnak nézni!

 

Photos from December, 2008.

It's not the usual airplane form, but you can't mistake it for anything else!

 

 

 

A függőleges vezérsík előtt egy "púp". Sok szovjet/ orosz gépen is van hasonló, a MiG-21-es késői változataitól kezdve egészen a Mig-29-ig, sőt a Szu-27 leszármazottakig. Bizonyára pótlólagosan odatervezett üzemanyagtartályról van szó.

 

There's a "bulge" in front of the vertical stabiliser. Many Soviet / Russian aircraft  have something similar, from the MiG-21 to the MiG-29, even the descendants of the Su-27.

It's probably an additional fuel storage tank added later on to the design.

A mi MiG-ekhez szokott szemünknek is bizony sok minden "nem stimmel".

 

Eyes accustomed to MiGs will find many things that don't seem to be right.

Hátulnézet.

 

Rear view.

 

 

Az orrkúp a Pitot-csővel.

 

The nosecone with the pitot tube.

A külső levegő hőmérője.

 

 The external temperature thermometer.

Az orrfutó.

 

The nosegear.

Van mit csodálni rajta: lengéscsillapító, kormány-munkahenger és jó bonyolult mechanizmus.

 

There's things to marvel at on it: shock absorber, steering system and quite a complex  mechanism.

Érdemes közelebbről is megnézni!

 

It's worth a closer look!

Az orrfutó-szár jobb oldala.

Mintha fékrendszer nem volna rajta... Vagy csak el van dugva?

 

The right side of the nosegear strut. It's as if it didn't have brakes on it... or is it just hidden?

Az orrfutó aknája. Itt is van két reflektor (a harmadik a futószáron).

 

Az egyik reflektort feltűnően takarja a a futóakna fedelét mozgató emeltyű.

Pedig ez a reflektor nyitott futóaknánál kell hogy világítson !

 

The nosegear well. There's two landing lights here (and a third on the strut).
One of the lights is noticeably obstructed by one of the lifting brackets of the well-doors.

But this light is supposed to shine when the well is open!

A hajtómű bal oldali beömlője.

 

The port side intake.

 

A beömlőn bedugott fényképezőgép jól láttatja a hajtómű első kompresszor-fokozatát.

 

Sticking the camera into the intake gives a good view of the first set of turbine blades.

A pilótafülke.

 

The cockpit.

Egy kicsit feljebbről, nem látta senki, de felálltam az egyik padra és teleobjektívvel cserkésztem be.

 

Ez a fülke még sok érdekességet rejt, remélem egyszer lesz rá módom megmutatni. Egyelőre sajnos nem tudja senki hogyan lehet kinyitni...

 

From a bit higher up. Nobody saw, but I stood onto one of the benches and took the shot with the telephoto lens.
This cockpit seems to hide more interesting things, I hope one day to have the opportunity  to show you. But for now, nobody knows how to open it up...

 

Ha minden igaz ez a kötelékfény lumineszcens fényforrása.

 

If I'm right this luminescent strip is used for formation flying.

Van mit nézni a főfutón is!

 

There's things to see on the main gear, too!

A bal főfutó bekötése és behúzó mechanizmusa.

 

The connection of the left main gear and its extension/retraction mechanism.

A főfutó kerekei nem teljesen egy nyomban futnak, de nincsenek markáns módon eltolva sem.

 

The main gear's wheels aren't quite in line, but they're not too far displaced, either.

Ezek a futókerekek nem fűre valók! Keskenyek, alacsonyak, kis átmérőjűek és bizonyára kőkeményre kell őket fújni.

 

These wheels don't belong on grass! They're narrow and low and have a small diameter,  it's pretty certain they need to roll on a hard surface.

A bal főfutó aknája is megér egy kis bámészkodást!

 

The port gear well deserves a look around, too!

A szovjet/orosz gépekhez szokott szemnek idegenség-érzete támad (ugye tapintatosan fogalmaztam?).

Lenyűgöző rend és igényes kialakítás - eés sehol egy rozsdafolt!

 

This all seems very alien to eyes used to Soviet/Russian machines (my choice of words is tactful, right?). The orderliness is impressive - and nowhere a spot of rust!

Öröm nézni!

 

A joy to behold!

Ez az áramvonalas képződmény lehet flattersúly (a szárny rezonancia-frekvenciáját a veszélyes tartományból eltolandó), de rejthet érzékelőt vagy antennát is.

 

This streamlined formation may be a weight to keep the wing's resonance frequency out of dangerous ranges, though it may be just a fairing for a sensor or an antenna.

A deltaszárny teljes kilépő élén féklap/kormányfelület húzódik. lehet hogy tévedek, de úgy vélem hogy ez a féklap és a csűrőkormány, a magassági kormányzást pedig a kacsa-vezérsíkon lévő kormányfelület végzi.

 

 

A függőleges vezérsík az oldalkormánnyal, rajta feltehetően antenna. A pitot- cső az orrkúpon van.

 

The vertical stabiliser with the rudder and what is probably an antenna - the pitot tube is on the nosecone.

Ez a kép még a Viggenre sem hasonlít...

 

In this picture, it doesn't even resemble a Viggen.

A sugárfordító - merthogy ezen a kuriózumokban gazdag gépen az is van. Ezen a nyíláson lép ki ferdén előre a hajtómű gázsugara

 fékezéskor.

 

A gázsugár fordítóra a földön, leszállás utáni kiguruláskor van szükség, mivel a svéd védelmi koncepció szerint a légierő gépeit szükség-repülőterekről, praktikusan lezárt autópálya-szakaszokról is lehet üzemeltetni. Ilyen esetekben létfontosságú a rövid kigurulás.

 

The thrust director - as this airplane, already rich in curious features, has
one of  these, too. Through this opening, the powerplant's exhaust blows out forwards, at an angle,
during braking.

The director is needed on the ground, after landing, as the Swedish defence doctrine makes use of sections of highway as operational airfields. Using these, short roll-outs are essential.

 

 

A sugárfordító felső harmad-szegmensének súlya folyamatosan terheli az őt tartó hidraulikus munkahengert. Évek alatt még a svéd gyártmány is engedhet annyit hogy a szegmens lassan leereszkedjen.

 

The thrust director's upper segment exerts its weight constantly onto the hydraulic
cylinders supporting it. Over the years, even a Swedish product is allowed to weaken enough
that the segment lowers down slowly.
 

A látványhoz esetlegesen kapcsolódó asszociációhoz:

rossz az aki rosszra gondol!

 

With regards to the associational thoughts that might be made on seeing this photo:
the bad one's the one who thinks the bad thought !

A sugárfordító három szegmense kibocsátáskor elzárja a hajtóműből kilépő gázsugár egyenesen hátrafelé vezető útját. Ilyenkor a gázsugár ferdén előre távozik, az előre mutató komponens fejti ki a fékező hatást.

Nem nehéz elképzelni milyen fontos a kitérített gázsugár oldalirányú szimmetriája!

 

 When the three segments are extended, the straight path out the back of the exhaust pipe is blocked, causing the exhaust to vent out forwards at an anlge. It's not hard to imagine the importance of sideways symmetry in the diverted exhaust!

 

Az utánégető kamra nem tartogat látható újdonságot. Legfeljebb a keleti gépekre jellemző zöld kerámia-festék hiányzik...

 

The reheat chamber doesn't have anything we haven't seen elsewhere. At most the green
ceramic paint characteristic of Eastern aircraft is missing...

Találgattam egy ideig, míg rájöttem hogy ez (és a túlsó oldali) háromszög keresztmetszetű képződmény a sugárfordító munkahengereit rejti.

A kilépő felület egyszerűen "le van csapva" és rajta van a hátsó fehér helyzetfény, több nyílás társaságában.

 

I guessed for a while, until I figured out that this (and the identical one on the other side) contains the mechanism for moving the thrust directors. The end of it is simply "lopped off" and holds the after white marker light, along with several openings.

A függőleges vezérsík, alatta antennák (besugárzás-jelző? válaszjel-adó?)

 

The vertical stabliser, antennae underneath. (Radiation meter? Transponder?)

A géptörzsön végignézve láthatjuk hogy a Saab-nál sem ismeretlen az állandó keresztmetszeti felületre vonatkozó szabály.

 

Looking along the fuselage it's clear that the law relating to constant cross-sections isn't unknown at SAAB.

A farokrész és a szárny jobbról.

 

The empennage and wing from the right.

A jobb főfutó.

 

The starboard main gear.

A gép "hasa" a jobb főfutó felől nézve.

 

The plane's belly viewed from the right main gear.

A gép alja az orrfutó mellől nézve. Fegyver-függesztő, póttartály, felette levegőbeömlő.

 

Csak alulról nézve látszik, milyen markánsan elkülönül a törzstől a hajtómű beömlő csatornája.

 

Looking under the plane from beside the main gear. Hardpoint, drop tank, above it is an air intake.

Only from underneath is it visible, how far the air intake is located away from the fuselage.

 

A másik oldal is látványos, a sárga kitöltőanyag feltehetőleg a hatástalanított gépágyú csövét zárja le.

 

 The other side is interesting, too. The yellow plug probably fills the hole through which the cannon used to poke out.

2010. szeptember

 

Nagy Andris mindig tud újabb csodákat mutatni !

 

Az V. Kapitalista Szombat egyik feladata volt a lehető legtöbb kabin kinyitása és kiszellőztetése. Ennek ürügyén csoportosultunk a Viggen jobb "hóna alatti" kezelőpaneleknél.

A cél a kabin nyitása sajnos nem jött össze, pedig a feltöltött akkumulátor csatlakoztatva van (a nagy zöld csatlakozó mögötti fémládában.

Ha megnézzük a pl. a MiG-21 elektromos szerelvényeit, láthatjuk a két filozófia közötti különbséget. Autómárkákban elbeszélve: Lada és Rolls Royce (jó, legyen Saab!).

Az alsó panel közepén világít a sárga lámpa. Ezt tudtuk kihozni az akku csatlakoztatásával...

Itt az akkumulátor.

Elektromos szerelvények felsőfokon kivitelezve (vagy tíz évvel a leállítás után, szabadban tárolva!).