REPÜLŐMÚZEUM  SZOLNOK

Szu-22M-3

Fordítás / Translation: Frank Valoczy

 

 

 

A magyar légierő szemérmesen felderítőnek definiált csapásmérő / felderítő repülőgépe.

 

The Su-22M-3 strike/recce aircraft was modestly defined a reconnaissance aircraft by the Hungarian Air Force.

 

 

 

Fotó: Hérincs István

Szemből nézve. Ezen a képen nem is látszik olyan nagynak.

 

Viewed from the front. In this picture she doesn't look all that big.

Farkasszemet nézve.

 

Staring daggers at each other.

 

(ezt, hogy "farkasszemet nezni," angolul ugy mondjuk, hogy "tőröket nézni"... csak
ugy kuriozumbol mondom.)
 

Így már látszik a valódi mérete és erőt sugárzó tömege.

Amikor először megláttam a földön a legelső Kecskeméti repülőnapon, akkor jutott eszembe: a gőzmozdony kecses bája.

 

Like this her true size and powerful appearance are a lot more evident.

When I first saw her on the ground at the first Kecskemet airshow, that's when the thought struck me: it's the same sort of charm as a steam locomotive has.


 

A hosszabbik Pitot-csövön bizarr alakzatok.

Az első két merőleges lapát a két állásszög-jeladó (van a fülke túloldalán is), de a többiek ?

Azóta annyit megtudtam, a fura alakú szárnyacskák antennák.

 

Pásztor Gábor nyugállományú mk. alezredes úr kiegészítése:

 

A Szu-22 M3 Pitot csövének konzolján, a "szigony" külső valóban antennákat takar, méghozzá az RSZBN rendszer antennáit. Az RSZBN a reptér közeli navigációban segítette a repülőgép vezetőt.
Kikódolva: Radiolokacionnaja Sztancija Blizsnyej Navigacii (kicsit hülyén néz ki latin betűkkel).
Magyar fordításban: Közel Navigációs Rádiólokációs Állomás, egyik része a felszálló mező (lásd beton) mellett telepítve, a másik része a repülőgép fedélzetén.
 Bővebbet lehet találni a Repülési Lexikonban."

 

Köszönjük !

 

There are some bizarre forms on the longer pitot tubes. The first two
perpendicular plates are the angle-of-attack indicators (there are some on the
opposite side of the cockpit, too), but the rest? Since then I've learned that the
small, oddly-shaped "winglets" are antennae.

LtCol. Gabor Pasztor (HuAF, ret.) added this: "On the console of the Su-22M3's pitot tube, the harpoonlike exterior does indeed hide antennae, specifically the antennae belonging to the RSBN system that aids the pilot in navigation near an airfield. Deciphered, RSBN stands for Radiolokatsionnaya Stantsiya Blizhnyei Navigatsii (this looks a little stupid in Latin letters). In English: Radiolocation Station for Close Navigation; one part of this is located next to the takeoff field (see: tarmac), the other half is on board the aircraft."

Thank you!
 

A törzs is szép formákat rejt. A pilótafülkénél lefelé hajlik, a hajtóműnél vastagszik, a "területszabály"-ként ismert elve szerint akkor a legkisebb a sárkány légellenállása, ha a keresztmetszeti felületének nagysága az orrtól a farokig  haladva egy félkör szerint változik. Lásd: Haditechnika 2007. március-április, Barna Péter cikke.

 

The fuselage hides some attractive 
forms, too. It tapers downwards behind the
cockpit, broadens again at the powerplant, 
according to the principle of the"surface
 rule" which says that a kite has the 
smallest wind resistance when the size
of the cross sections of its surface, 
proceeding from tip to tail, change according
to a semicircle. More on this in 
"Haditechnika", Mar-Apr 2007 issue 
(in Hungarian).

 

 

 

 

2007. áprilisa: járjuk körül !

Többféle fegyverzet került a gépre, sőt, mellé tették a felderítő konténert is.

Megkérdeztem miért nem a gépre: sajnos nem volt hozzá való függesztősín.

 

April 2007: Let's go for a walkaround! A variety of armaments have been loaded onto the plane, and they've even put a reconnaissance pod next to it. I asked them, why not onto the airplane: unfortunately, there weren't enough hardpoints!

Az orrkúp aljából a lézer-távmérő néz ki.

 
At the bottom of the nosecone, 
the laser rangefinder can be found.

 

A beömlő nyílás alja. Az osztásnál szépen megáll az esővíz...

 

The bottom of the intake. 
As you can see, rainwater
 wells up nicely here.

 

Az orr alulnézete. Elöl a rádió-magasságmérő antennái, a zöld dekli alatt az ARK rádió-iránytű, az orrfutó aknája előtt kétoldalt leszálló-fényszórók.

 

Bottom view of the nose.
 In front are the antennae belonging 
to theradioaltimeter, under thegreen 
cover is the radiocompass, and in 
front of the nosegear well to either
 side are the landing lights

 

Szöveg nem is kell hozzá!

 

No comment necessary!
 

Az állásszög-jeladó. A kis fémlapát mindig a levegő áramlási irányába áll, tájékoztatva a pilótát a gép hossztengelye és haladási iránya által bezárt szögről. A kis lapát nagyon könnyen mozdul, kb. 30-40°-os szögben tud elfordulni.

 

The angle-of-attack indicator. The little metal plate always points in the
direction of the airflow, informing the pilot of the angle created by the aircraft's centreline and its direction of travel. The little plate moves very easily, and has a range of movement of about 30-40°.

Alul hagyományos bombák, felettük a bal oldali gépágyú. A törzs itt rozsdamentes acél burkolatot kapott, a gépágyú forró gázai megrongálnák az alumínium lemez borítást.

 

Nagy Andris: A gép alatt nem bombák hanem az Sz-24 rakéta gyakorlóváltozata van, függesztve, amit igazolnak az egyik képen látható fúvócsövek is.

 

Kovács Béla (Bubu): a szárnyak és a törzs alatti tartón azok a fekete "bombák" nem bombák, hanem a jól sikerült Sz-24 levegő-föld rakéta a maga 240 mm-es átmérőjével és 110 kg-os robbanófejével.

 

Hát ezt el...tam. nem kicsit, nagyon.  HS

 

Slung underneath are standard bombs, above them, the portboard cannon. The
fuselage here got a stainless steel sheathing, as the hot exhaust gasses of the
cannon would damage aluminum significantly.

Andris Nagy: Under the plane, those aren't bombs but the training version of the
S-24 rocket, which is proven by the exhaust pipe visible on one of the other
pictures.


Bela Kovacs (aka Bubu): The black "bombs" under the wings and belly aren't bombs,
but the very successful S-24 air-to-ground rocket with its 240 mm diameter and 110
kg warhead.


Well I s....d this up. Not a little, but a lot. SH.
 

A pilótafülke bal oldala. Látjuk a visszapillantó tükröt, a periszkópot, a célzóberendezés reflexüvegét, a kabinszellőzés egyik fúvókáját. Éppen a kép közepén van egy ismeretlen célú eszköz, egy plexi fül, benne egy szál. A másik oldalon is megvan, vagy a földi célok elleni célzáshoz, vagy felderítéskor a fotózás irányzásához használták.

 

The left side of the cockpit. We can see the rear-view mirror, the periscope,
the reflex glass of the targetting system, and one of the vents for cabin
ventilation. Right in the middle of the photo is a device with an unknown purpose, a
plexi ear with a wire inside. There's another on the other side, too. It was used
either for targetting against ground targets, or for directing the cameras on recce
missions.

A bal oldali leszálló-fényszóró.

 

The portboard landing light.

A bal oldali gépágyú és a függesztősínek.

 

The portboard cannon and hardpoints.
 

Egy hagyományos bomba.

Nem bomba, rakéta !

 

A standard bomb.

 

Bomb, hell: rocket. See above.

 

Itt, a szárny belső harmadánál van a változtatható nyilazást lehetővé tevő csukló.

 

Here, at the inner third of the wing is the joint which makes it possible to
adjust the geometry of the wings.

Az egyik bomba.

 

Fenét bomba: rakéta. Lásd feljebb!

 

One of the bombs.

Bomb, hell: rocket. See above.

 

 

Bal hónalj.

Ne törd a fejed! A képek nem azonos időben készültek, időközben a bombákat átrendezték!

 

Left armpit. Don't scratch your head! The pictures weren't all taken at the same time, and the loadout was rearranged in the interim.

Hajtómű nincs a gépben, de ez csak ebből a képből derül ki.

Elöl látszik a beömlőnyílás.

 

There's no powerplant in the plane, but you can only tell if you look inside, like in this picture. The intake can be seen at the front.

 

A fékernyő tartálya, felette a saját-idegen jeladó.

 

The parabrake container; the fairing above it contains the IFF equipment.

 

Jobb (nem bal) hónalj.

 

Right (not left) armpit.

A törzsön számos levegő-beömlő nyílás van (hasonlóan a MiG-19-eshez).

 

The fuselage has numerous air intakes, similarly to the MiG-19.

A szárnyon terebélyes terelőlapok vannak.

 

On the wing are rather ramifying airflow-baffles.

 

Nézzünk szét a jobb főfutó aknájában! Ez sem egyszerű szerkezet, de a MiG-23-aséhoz képest szinte primitív...

 

Let's look around inside the starboard main wheel well! This isn't too simple a system, but compared to the MiG-23, practically primitive.

 

A főfutó bekötése és a kibocsátó-behúzó fő munkahenger. (Igen, ez a másik oldali főfutó!)

 


The connection point of the main gear and the main extension-retraction actuator.
 

Itt is egy munkahenger, és egy sárga üzemanyag-cső, ami a szárnytartályból viszi a nedűt a törzsbe.

 

Another actuator, and a yellow fuel line, which carries the gas from the wing tank into the fuselage.

Translator's comment: The yellow inscription there is a little confusing: it says "docking and undocking of wing." What this could be, I have no idea, considering the presence of the fuel line. But perhaps a connection point for mounting/unmounting
the wing?

(Hozzaadasom: Fordito megjegyzese: a sarga irat ott egy kicsit zavarba hoz: azt irja, hogy "szarny osszekapcsolasa es ki- (el-?)kapcsolasa". Hogy ez mi lehet, gozom sincs, mivel mellette az uzemanyag cso van. De lehet hogy ez az egyik pont, ahol a szarnyat le- es felszerelik?)
 

Egy nyomásmérő, de nem teljesen értem hogy mit mér. A skálázásról 250 bar sejlik, ez esetben a hidraulika-rendszer valamely pontján mér. Ha a táblán lévő "ballon" szót vesszük alapul, akkor a kerékabroncs nyomása keveredik gyanúba, viszont akkor a skála nem stimmel...

 

Nagy Andris: A nyomásmérő a levegőrendszer tároló-ballonjainak a nyomását méri, gondolom magyarázni nem kell a szükségességét.

 

A pressure gauge, but I'm not certain as to what it measures. The scale suggests
250 bar, which suggests that it measures at some point on the hydraulic system. But
if we take the word "ballon" on the plate as a basis, that suggests tire pressure,
but then the scale doesn't fit...

Andris Nagy: The pressure gauge indicates the pressure in the air storage tanks
("balloons"), I think I don't need to explain why that's important.

 

A jobb szárny rakétával és kazettás bombákkal.

 

The starboard wing with standard and cartridge bombs.

A jobb szárny csuklópontja.

 

The joint in the starboard wing.

A jobb szárny szemből. Nem egy légies darab...

 

The starboard wing from in front. 
Doesn't look like a very airworthy piece...

 

A Múzeum új büszkesége, a kazettás bomba(tok). Állapota annyira újszerű, hogy a gyári konténerből itt a Múzeumban került ki először...

 

The museum's new treasure, the cartridge bomb('s casing). It's in such new condition, that the first time it left the factory packaging was here at the
museum...

A fülke mögötti púpon sok külső csatlakozó, sajnos oroszul (már) nem tudok, Úgyhogy nem tudom mire szolgálnak. A középső szó jelentése "kézi".

 

Nagy Andris: A gép gerincén az infracsapdák indítója látszik és nem elektromos csatlakozók.

 

On the bulge behind the cockpit are many external connection points. Unfortunately I don't know Russian (anymore), so I don't know what they're for. The middle word means "manual".

Andris Nagy: On the spine of the plane the antimissile flare dispensers are seen,
not electrical connections.


Translator's comment: The large yellow inscription says "Access to Manual Feed" (or,
alimentation - supply). This again suggests something electrical...

(Hozzaadasom: Fordito megjegyzese: a nagy sarga irat azt mondja, hogy "Bejutas(i
hely) a Kezi Taplalashoz" (ezt tudom eleg gyengen forditottam magyarra). Ez megint
valami elektromosra utal...

A pilótafülke jobb oldala. Itt is látod oldalt a célzószálat rejtő plexifület. A fülketetőbe antenna (és nem katapultáláskor induló robbanózsinór) van integrálva.
 

The right side of the cockpit. Here, too, you can see the plexi ear with the
wire in it. There is an antenna built into the canopy, and not an explosive cord
that ignites when the pilot ejects).

 

A felderítő-konténer.

 

The reconnaissance container.

Az elülső félben a fényképezőgépek vannak elhelyezve. A KDF-38 jelű részben alul 38 db erős fényt adó piro-eszköz van, a fényképezéshez biztosítják a villanófényt.

Külön felirat figyelmeztet, hogy ezek kapcsolóját a földön nem szabad élesíteni. 

 

In the front part, the cameras are mounted. In the section marked KDF-38 (the Cyrillic letters look vaguely like KAØ-38) there are 38 pyrotechnical devices that give off a strong light, which provide a flash for the camera. A separate inscription warns not to activate the switch for these on the ground.

A konténer hátulsó fele, ebben a rádió-felderítő (és zavaró?) berendezések vannak.

A H2O jelzésű helyen vizet kell a betölteni, számomra nem tisztázott, hogy hűtési vagy tűzoltási céllal.

 

Nagy Andris: A felderítő konténerben a víz tűzoltásra van.

 

The rear part of the container contains the radio detection (and jamming?)
equipment. The H20 marking indicates the filler for water, but I don't know if the
water is for cooling or fire suppression.

Andris Nagy: The water in the recce pod is for fire suppression.