REPÜLŐMÚZEUM  SZOLNOK

MiG-23MLD

Fordítás / Translation: Frank Valoczy

A magyar légierő kis számban rendszeresített elfogó vadásza.

The Hungarian Air Force operated these interceptors in small numbers.
 

Sajátosan mutat a földön.

She has a very distinctive appearance on the ground.
 

Akár a légbeszívó nyílás és terelőlapja hangsebesség feletti repüléshez készült. Vajon a sok lyuk mire

 szolgál ?

Even the intake opening and its guideblade are designed for supersonic flight.
But what purpose does the multitude of little holes serve?

A főfutó meglehetősen egyedi behúzó mechanizmusa. Csak hízelgek magamnak hogy értem hogyan működik, túl sokáig nem merek rajta gondolkodni...

Hallottam olyan megjegyzést, hogy ilyen csak mérnöknőnek juthat eszébe, az is csak az aktuális "nehéz napjain". 

 

The main gear's extremely unique retraction mechanism. I just pretend to myself that I understand how it works, but I don't dare try and think about it for too long.

I've heard comments that only a female engineer could come up with such anarrangement, and then only on her 'bad' days.

Innen nézve sem leszünk sokkal okosabbak.

We won't get much smarter gazing at it from this angle, either.

A típus egyik különlegessége: a kiegészítő függőleges vezérsík, amely a futók behúzásakor lenyílik, kiengedéskor felhajlik. Vérbeli szükségmegoldás, azért kellet így csinálni, mert a földön másképp nem fér el, valahogyan pedig meg kellett növelni a gép stabilitását.

One of the unique features of the MiG-23: the supplementary vertical stabiliser, which retract when the landing gear is extended, and extend when the gear is retracted. A "solution of necessity" to the core, it had to be done this way,
because they wouldn't clear the ground if the arrangement were different. But, of course, the plane's stability had to be increased somehow.

2007. áprilisa, körüljárjuk őkelmét!

 

April 2007:

let's give Her Excellency a walkaround!

 

Radarvezérlésű légiharc rakéta (gyakorló) a bal szárny függesztő sínjén.

Training version of a radar-guided air-to-air missile on the hardpoint under the left wing.

At a guess, this is the training variant of the R-23R (AA-7 Apex) missile - it's similar in form, minus the R-23's large stabiliser fins.

(Hozzaadasom: Saccbol ez az R-23R (NATO: AA-7 Apex) raketa gyakorlo valtozata lehet,
mert a raketa teste hasonlit, kiveve az R-23 nagy stabilizalo vezersikjait.)

A már megcsodált és most sem értett beömlőnyílás.

Rácz Ferenc: A beömlő melletti lemezen a lyukakra én azt tippelem, hogy a törzs és a terelőlemez között beáramló levegő ellenállását csökkentik (a lyukakon kimegy egy része, így a levegő nemcsak a beömlő és a törzs közötti résznek nyomul neki), ill. a lyukakon beáramló levegő örvényt kelt, így kisebb sebességnél és nagy állásszögnél is elég levegő jut a beömlőnyílásba.

Another view of the already-viewed and still not understood air intake.

Ferenc Racz: My guess for the presence of the holes on the plate next to the intake
is that they reduce the airflow between the fuselage and the plate (some of the air
passes through the holes, thus reducing the amount of air hitting the part between
the fuselage and the plate). Conversely, the holes create a vortex from the air
passing through them, to ensure that there is enough air entering the intake even at
low speed or high angles of attack.

Benézünk a bal szívócsatornán. elöl áramlásterelők, hátrább a levegő-beeresztő és felesleges levegőt kibocsátó zsaluk.

Ha én veréb lennék, csakis itt fészkelnék. De a futót azért nem rondítanám össze (lásd két képpel lejjebb)...

Looking in the left intake channel. To the front are airflow diverters, further back are the air inlets, and outlets to release excess air.

If I were a bird, indeed I'd nest in here. But I wouldn't mess the landing gear up, even so. (See the second photo down from here)...


 

A gyakorló rakéta egy dekoratív fotón.

 

The training missile in a

decorative view.

A bal főfutó: nem lehet eleget gondolkodni rajta, hogy' a fenébe működik.

 

The portside main gear: can't ponder enough about how the devil it works.


(Translator's guess: as the large piston pulls the strut inwards, the wheel turns
inwards on the axle leading forwards from the main strut. Like this, as the strut is retracted, the wheel itself turns such that it smoothes vertically against the wheel well wall, and thus the whole structure fits inside the little space. Crazy, but if it works...).

(Hozzaadasaom: Fordito sacca: ahogy a nagy dugattyurud befele huzza a futo "labat", a kerek maga is elfordul befele, azon a tengelyen, ami a nagytol
elorefele ered ki es amire a kerek van raepitve. Igy, ahogy a futonak a "laba"
befele huzodik, a kerek is elfordul, hogy az akna falahoz simulhasson, es igy elfer
az egesz szerkezet a kis helysegben. Dilis egy megoldas, de ha mukodik...)

Bal hónalj. Az első olyan gép, ami innen nézve nem mutat lágy vonalakat. Kifejezetten szögletes és durva.

Left armpit. The first such plane that doesn't show soft, gentle lines from this angle. It's decidedly squarish and rough.

 

Na, ez szép! Belesünk a gép "tojócsövén", és az utánégető kamrába látunk. A lángterelő gyűrűk a szokásos orosz zöld extra hőálló kerámia-festékkel (ha van ilyen) bevonva, mögötte látszik az utolsó turbina-fokozat lapátsora. A rengeteg pici lyukon levegő áramlik be, ami távol tartja a "fáklya" lángját a kamra falától. Enélkül rövid idő alatt átégne.

 

Now this is nice - looking through the bird's "laying tube", we see the
afterburner chamber. The flame-diverting rings are in the usual Russian green
heat-resistant ceramic paint (if such exists); behind it we can see the last set ofturbine blades.

Air flows through all those little holes, to keep the flame of the torch away from the chamber's walls. Without this, it'd burn through in a short
time.
 

 

Klasszikus MiG-farok, szépek az arányai. A hatalmas kiömlő nyílás nem hagy kétséget a hajtómű ereje felől.

Hallottam olyan megjegyzést, hogy a MiG-23 "hazaáruló" gép volt. Már messziről elárulta a hangja, hogy ott van. Volt szerencsém régi repülőnapokon hallani, meg kell hogy mondjam, a Viggen és a Tornado sem egy suttogó darab!

The classic MiG tail, with its nice proportions. The enormity of the exhaust
leaves no doubt as to the power of the plant.
I've heard the comment that the MiG-23 was a "traitorous" airplane: even from a
great distance, it gave itself away by its sound. I've had the fortune at past
airshows to hear it, and I have to say that the Viggen and the Tornado don't exactly
whisper, either!

 

Segítséget kérek:

1)  ? (de azért szép!)

2) ? (még csak nem is szép)

3), a fehér "pötty" a saját-idegen jeladó antennája

4) hátsó helyzetfény

5) statikus töltés-levezető

 

Rácz Ferenc:

1) a lándzsa alakú antenna az ILS antenna (MiG-29-esnél is pont így néz ki, ott a neve (NATO) Swift Rod

2) SZPO-10 Szirena elektronikus ellentevékenység rendszer antennaburkolata (MiG-29-en is pont így néz ki).

 

Help, please:
1. ? (But at least it's pretty!)
2. ? (But it isn't even pretty.)
3. The white "dot" is the IFF transceiver's antenna.
4. Aft marker light.
5. Static charge release.

Ferenc Racz: 1) the lance-shaped antenna is the ILS antenna (looks identical on the
MiG-29 - its Nato designation is Swift Rod); 2) SPO-10 "Sirena" threat warning (RWR)
system's fairing (looks the same on the MiG-29).
 

 

A fékernyő lakhelye.

The dwelling place of the retarder chute.
 

A pót függőleges vezérsík.

The supplementary vertical stabiliser.
 

Szerettem volna láttatni a változtatható nyilazású szárny tövét, ennyire tellett...

I wanted to show the root of the variable-position wing, but this is all I could manage.

 

 

A jobb szárny függesztő sínjén infravörös önirányító légiharc-rakéta (gyakorló).

Innen nézve a látvány kevésbé emlékeztet légies, netán kecses repülőgépre.

On the right wing's hardpoint hangs an IR-seeking air-to-air missile, in training form. Similar in form to the one in the earlier photo, the nose is different - the pointed nose was for the radar-guided version, the blunter one here for the IR-seeking version. The training variant of the R-23 was designated R-23UT.

(Hozzaadasom: Formaban hasonlo ahoz ami a korabbi keppen van, de az orra mas - a csucsos orr a radarkoveto valtozate volt, a laposabb ezen a kepen az infravoros-keresose. A gyakorlo valtozata az R-23nak "R-23UT" volt a neve.)

Szenzorok a századjelvény alatt. Az alsó majdnem biztosan hőmérő, a felsőt nem tudom, de lehet, hogy csak le van törve...?

Segítsetek!

Sensors beneath the squadron's insignia. The lower one is almost certainly a thermometer, I don't know what the upper one is, though maybe it's just broken...?

Help, please!
 

Nem egy panoráma-fülke (nem csak a mattulás miatt!), de a MiG-ek már csak ilyenek. A páncélüveg előtt pitot-cső, antenna, állásszög-adó. Fölötte periszkóp a hátra nézéshez.

 

Not really a cockpit with a panoramic view (not just because of the matting!), but MiGs are like that. In front of the armoured glass is a pitot tube, an antenna, and an angle-of-attack indicator.

On top of the canopy is the periscope for looking backwards

Az orrfutó környéke titkokat rejt: Mi lehet(ett) a papírral beragasztott ablakú "dobozban"?

A futószár mögött a kétcsövű gépágyú torkolata látszik.

A teleobjektív jól egy rakásra hozta a főfutó nem egyszerű szerkezetével.

 

Frászt van papírral leragasztva:

Rácz Ferenc: a 2 kis ablak az orr alatt egy infravörös felderítőrendszer detektora. TP-23 a neve és gyakorlatilag egy hőérzékelő.

 

The area around the nosegear has a few secrets: what could have been in the box with the paper-covered windows? Behind the main strut is the opening of the twin-barreled cannon; the telephoto lens brought it in well, along with the not-too-simple mechanism of the main gear.

Paper-covered? Nonsense:
Ferenc Racz: The two little windows under the nose are the sensors belonging to the
infrared detection system. It's called TP-23 and feels for heat signatures.

A bal szárny jellegzetes "farkasfoga". Nem könnyű kitalálni hogy mi a szerepe! Nekem nem is sikerült...

 

Rácz Ferenc: A farkasfog nagy állásszög esetén, amikor a szárnyak teljesen hátranyilazottak örvénylést kelt ami megerősíti a szárny körüli levegőáramlást, meggátolva ezzel a levegő leválását a szárnyról.

 

The "shark tooth" on the left wing. It's not easy to guess what function it
serves - I couldn't manage it.

Ferenc Racz: The sharktooth, in cases of high angle of attack with the wings
completely arrowed back, create an air vortex which strengthens airflow over the
wings, preventing the separation of the airflow from the wing's surface.

Még két csemege az orr aljáról: egy, a függőleges vezérsík tetején már megcsodált "díszes lándzsahegy" itt is felbukkan, jobb szélen pedig egy kis beömlő nyílás, sugárzás-veszélyt jelző ábrával. Van az orr másik oldalán is egy.

Hallottam, hogy egyes típusokon radioaktív izotópos jegesedés-jelzőt használtak. Na, ez nem az. Az ábra a lokátor (gigászi mikrohullámú sütő) elektromágneses sugárzására hívta fel a figyelmet. Ha az APA kocsi kábele rá volt csatlakoztatva a 23-asra, aki tehette, nem ment át a gép előtt, akinek pedig muszáj volt, kétszer is megkérdezte, hogy ugye nincs bekapcsolva a lokátor? Az elterjedt legendák alapján (van reális alapja is!) erősen féltették az utánpótlást biztosító testrészüket.

Rácz Ferenc: a kis beömlő nyílás, sugárzás-veszélyt jelző ábrával: a radar hűtésének beömlő nyílása.

 

Two more treats from under the nose: one is the same "decorative spearhead" as what we've seen on the vertical stabiliser, and on the right side of it is a little inlet, with a radiation warning symbol. This is found on the other side, too.

I've heard that on certain aircraft the icing warning system used a radioactive
isotope. Well, this isn't that. The radiation warning brought attention to the radiation emitted by the radar (basically a gigantic microwave oven). When the ground service cart's cables were hooked up to the 23, anyone who could avoid it,
refrained from standing or walking in front of the plane. And anyone who had to do, asked twice to make sure the radar is off. According to various legends that have gone around (which do have some basis in reality), the crews were careful to protect those body parts that ensure that there'd be a successor generation.

Ferenc Racz: the little inlet beside the radiation warning symbol is for cooling the radar.

 

Majd' elfelejtettem a jobb profilt.

 

I almost forgot the right side profile shot.

Ott jártamkor a személyzet épp a gyakorló rakétákat függesztette.

 

When I was there, the crew were loading the practice missile.

Küzdöttek velük ahogy kell, a rakéták igen súlyosnak tűntek !

They fought with it properly, the missiles seemed to be quite heavy!