REPÜLŐMÚZEUM  SZOLNOK

MiG-17PF  "Izdeliye 58"

Fordítás / Translation: Frank Valoczy

Lendületet sugároz.

 

She just radiates impetus and dash.

2006.06.20:

Az állapota keserves, de a mellette lévő létrák jó hírt sejtetnek !

 

20.6.2006:

She's in a sad state, but the ladders beside her suggest good news!

 

Igen, nekiláttak a MiG-17 "renoválásának", éppen a farokrészt maratják.

Nem irigylem a munkájukat a mostani kánikulában...

 

Yes, they've started on the refurbishment of the MiG-17, here the etching of the empennage has started. I don't envy them the task in this heat...

A lokátor burkolatát levették, hogy megszabadítsák a felesleges festékrétegektől.

 

They've taken the radar mount's cap off, so as to free it of unnecessary layers of paint.

 

Ez nem a teljes lokátor-szerkezet, csak a célzó-antenna, a kereső/felderítő antenna a felső, zöld burkolat alatt van beépítve. Jól láthatók a gépágyú-csőtorkolatnál felszegecselt hőálló lemezek is, amelyek a kicsapódó torkolattűztől védték a gép burkolatát.

(Molnár László)

A lokátor kissé búslakodik, de a mozgató szerkezete jól látszik.

 

The dish is hanging a little sadly, but the movement mechanism is well visible.
 

A lokátor-antenna alatt keresztben elhelyezett kb. 2 cm-es furat egy ún. kényszer-vontatási csomópont, ha másként nem volt rá mód, ide beakasztott drótkötéllel is lehetett vontatni a gépet (pl. hasra szállás után vagy becsuklott futók esetében).

(Molnár László)

Nézzük meg, mielőtt a burkolat visszakerül a helyére.

 

Let's take a good look at it before they cover it up again.
 

2006 augusztus 7.

A felújítás folytatódott, a maratás kész.

 

August 7, 2006. The restoration continues, the etching is complete.
 

A felső radarburkolat megtisztítva, a fülketető kerete újrafestve.

 

The upper radar fairing is cleaned and the canopy frame is repainted.

 

2006. október

 

A felújítás halad, ha első ránézésre nem is túl látványosan.

 

Járjuk körül !

 

October 2006.

The renovation is proceeding well, even if it's not too evident at first glance.

Let's give her a walkaround!


 

Nem könnyű a radar képét kihagyni, pedig már fentebb is van kettő...

 

A sárga szín itt kivételesen nem üzemanyag-rendszert jelöl: ez a mikrohullámú csőtápvonal egy része, amely a mikrohullámú energiát két forgó csatlakozási ponton keresztül az antennára vezeti.

 

It's not easy to omit a photo of the radar, even though there's already two ofthem further up...

Unusually, the yellow colour here doesn't indicate the fuel system: this is a part of the microwave feeder line, which feeds microwave energy through two moving
connection points to the antenna.
 

A felső radarburkolat munka alatt. Az orr jobb (neki a jobb) oldalán a fotógéppuska kandikál.

 

The upper radar fairing undergoing work. The gun camera is peeking out on the right (its right) side.

Az orrfutó aknája.

 

The nose gear's wheel-well.
 

A MiG-17 jellegzetes szárnyformáját ez a perspektíva jól kiemeli.

 

This perspective gives a very good view of the distinctive shape of the MiG-17s wing.

A bal főfutó aknája.

 

The well of the left main gear.
 

Az áramvonalas burkolat a  gázsebesség-fokozó munkahengerét rejti.

 

Fölül a jelzőrakéta-blokk.

 

The streamlined fairing covers the equipment belonging to the gas-speed regulator.

 Above it (in the root of the vertical stabilizer) is the signal-flare dispenser.

A jobb főfutó aknája.

 

A look into the well of the starboard main gear.
 

A kabintető is rejt csemegéket: nézd csak meg a plexire belülről felragasztott fésű struktúrájú fémszálakat!

 

Nem tudom biztosan hogy antennák-e, a hozzájuk vezető huzalok porcelán szigetelői mindenesetre azt sejtetik. A tető "búbján" a visszafelé néző periszkóp apró tükre.

 

The canopy has some interesting bits, too: Look at the comblike structure of
metal strips attached to the inside of the plexi!

I don't know for sure if they're antennae or not, but the porcelain insulators on
the leads to it suggest this. At the top of the canopy is the little mirror of the
rear-view periscope.

(en tippelnek, vagy jobban mondva, saccolnak: ez a "fesu" nagyon ugy nez ki, mint azok a kocsiablak-jegolvaszto szerkezetek amit lehet(ett) kapni auto-alkatresz uzletekben, legalabbis idekint Kanadaban. Ezt a hatso ablak belsejere ragasztotta fel az ember, es evvel lehetett melegiteni a hatso ablakot, hogy konnyebben le lehessen tisztitani a jeget.)

(A guess from the translator: this looks a lot like the deicers that could be got
years ago in car parts stores; one just stuck this thing on the inside of the rear
window in the car, and this thawed the rime on the window in the winter to ease ice
removal.)
 

 

Ez a kép egy-két héttel később készült. Majdnem kész, csak az oldalszámokat kell felragasztani. Ne mondd hogy rosszul néz ki!

 

This photo was taken a few weeks later: It's almost done, only the nose numbers need affixing.

Don't say she don't look good!
 

 

A jobb főfutó fékszerkezete és kerékcsapágya. Szigorúbb darab, mint az autók dobfékje. Éppen szerelik, azért van rajta fölül az anya és az alátét.

 

The brake system and wheel bearing on the starboard main gear. It's a more serious piece of equipment than the brake drum on cars. They're in the middle of
working on it, which is why the nut and washer are sitting on top of it.

 

A képen az ún. tömlős-fék szerkezete látható, a fékagyban lévő fékbetéteket az alattuk körbefutó gumi féktömlő felfújódása szorítja a kerék fékdobjához, a fékezést a botkormányon lévő fékkarral lehet vezérelni, ez bowdenen keresztül vezérli a féklevegő-szelepet.

(Molnár László)

2009. október

 

Kissé magára hagytuk a MiG-17PF-et, most pótolunk.

Alaposan körbejárjuk - már ha mozgásról egyáltalán lehet szó - a roppant szűk fülkét.

 

Első benyomásunk: nem sokkal bonyolultabb mint egy második világháborús vadász.

Látkép fölülről. A műszerfal viszonylag ép és "csak kicsit" hiányos.

A MiG-15-ből és több más típusból ismert célzókészülék, ami a látómező közepét szinte teljesen kitakarja.

 

A célzókészülék előtt a körben sárgás színű szélvédő az a beépített páncélüveg.

(Molnár László)

 

Középen az optikai célzóberendezés, fölötte a fotogéppuska fényképezőgépe. Jobbra a típus újdonsága, a radarernyő.

"Vállunk fölött" balra nézünk, a kabintető csúszósínjét és a rögzítő szerkezetet látjuk.

Kicsit lejjebb elektronikus dobozok, és egy kerek barna doboz, amit a magam részéről a légzőkészülék szabályzószelepének vélek.

A bal oldalt a hajtómű vezérlőszervei uralják, kiválóan kézre esik (naná!) a gázkar, alatta a kicsit lefelé hajló kar a hajtómű leállító karja lehet.

A gázkar előtt a pulton hidraulika-nyomásmérő.

Az oldalfalon a gázkar mögött ismeretlen kontrolpanel, azonosított feliratai: horizont feljebb-lejjebb, ellenőrzés.

A gázkar előtt az oldalfalon sűrített levegő nyomásmérő.

 

A gázkar alatt a kissé lefelé álló kar az a fékszárny/ívelőlapok vezérlő karja.
A hajtómű leállító-kar ("sztoprán", eredeti oroszban "sztop-kran") ez alatt van, a katapultülés piros karjánál látszik a fogantyú gömbölyű vége. A gázkar előtti oldalfalon a műszer az a kétmutatós fék-nyomásmérő (a két főfutónál földön gurulásnál/kanyarodásnál a bal és jobb féknyomás nem azonos.)

(Molnár László)

 

A bal oldali kabinfél.

 

A katapultülés baloldali fogantyúját akkor kell meghúzni, ha a kabint katapultáláskor elhagyó pilóta az üléstől meg kíván szabadulni. A kar meghúzásakor egy mechanizmus elvágja a pilóta bekötő hevederjeit. Ugyanilyen kar van a jobb oldalon is.

A bal kéz hüvelykujjánál ennek a mechanizmusnak a reteszelő gombja lehet.

A célzóberendezés és a lokátor fülölről.

A kabin közepe.

A pirosra festett kezelőszervek a vészhelyzetekhez szoktak kapcsolódni. A két oldalsó piros fogantyú bizonyára a kabintető ledobására szolgál.

A jobb kézre eső középső? Az tényleg csak gyenge tipp: tűzoltó berendezés?

Akkor a jobb oldali tekerő gombra szerelt piros biztosító-lemez?

És a botkormány tövénél bal oldalt is van egy kisebb piros fogantyú...

 

A három piros, szív alakú fogantyú a három futómű vész-nyitására szolgál, ha se a normál hidraulikus, se a sűrített-levegős vésznyitó-rendszer nem működik, a fogantyúk drótkötélen keresztül a futóművek benti helyzetzárjait nyitják ki (a többit elvégzi a futók saját súlya meg a légáramlat).

A jobb kezelőpulton lévő piros fedeles csap a fékszárnyak sűrített-levegős vésznyitó-csapja, előrébb a másik hasonló (lekopott pirossal) a futóművek levegős vésznyitó-csapja, mellettük a hozzájuk tartozó levegőrendszerek nyomásmérő műszerei. A kabintető vészledobó karja a lokátor-ernyő burkolata mellett jobboldalt lévő közel vízszintes helyzetű piros kar.

(A botkormány tövében lévő piros fogantyú szerepére én is kíváncsi lennék, remélem, lesz aki megírja!)

(Molnár László)

 

A műszerfal bal oldala.

Látszik a jelzőrakéták indítókapcsoló-sora, ferdén jobbra tőle az oxigén nyomásmérő. Alatta a fegyverzet üzemmód kapcsolója.

 

Az oxigén-műszer alatt az ezüst gombócban végződő kar az a futóművek normál, hidraulikus működtetést vezérlő karja, az alatt a futó/fékszárny/törzsféklap helyzetjelző tabló. ÉRDEKESSÉG, FOTÓKON RITKÁN LÁTHATÓ: a kép jobb felső sarkában látható három kis kötélcsiga vezette meg azt a vékony bowden-drótszálat, (itt már lazán "lóg"), ami a gázkar markolatának elforgatását továbbította a célzókészülékhez. Ezzel lehetett beállítani a kis fénypontokból álló, a célzóüvegre felvetített célgyűrű átmérőjét a célgép fesztávjának méretére (pilóták erről biztos többet is tudnának mesélni, hogy mire is jó ez).

(Molnár László)

 

A műszerfal középső része. csak szűken a kötelező, repüléssel kapcsolatos műszerek.

Bal felső a rádióiránytű kijelzője, alatta a mágneses iránytű, alul a kis magasságokban használatos magasságmérő.

Középső oszlop: sebességmérő, magasságmérő, időóra (hiányzik, természetesen...)

Jobb oszlop: műhorizon, csúszásjelző, alul egy hiány.

 

A botkormány-markolaton felül a gépágyúk tűzvezérlő gombja (piros fedél alatt), a markolattól balra a botkormány-szárra szerelt fék-vezérlőkar, ami bowden-kötélen keresztül működtette a padlón elhelyezett Pu-7 fék-vezérlőszelepet.

(Molnár László)

 

 

 

Jobb oldali panel, jobb oszlop: variométer, hajtómű fordulatszám, üzemanyag mennyiségmérő.

Bal oszlop: turbina gázhőmérséklet, kombinált nyomásmérő (kenőolaj?).

Jobb külső panel, bal oldal:

ampermérő,  nyomásmérő (de milyen?), kabin légnyomásmérő, ami még mér valamilyen nyomást.

Jobb szélen középen a voltmérő (a fedélzeti tápsín feszültségét méri).

 

A jobb panel Bal/Jobb oszlop szerintem fel van cserélve a szövegben. A "kombinált nyomásmérő" = ún. "hármas-műszer", a hidraulika-rendszer és a hajtómű-olajrendszer nyomás, és a hajtómű-olaj hőmérsékletének mérésére szolgált (jobb alsó skála : C-fok!).

A Voltmérő feletti piros fedéllel védett gomb: a fedélzeti azonosító saját-válaszadó (SzRO/IFF) robbantó-gombja. Ha a pilóta eltévedt, és idegen/ismeretlen területen kényszerleszállt, ezzel a gombbal tudott "intézkedni", nehogy a szigorúan titkos kód a rosszfiúk kezébe kerüljön.

(Molnár László)

A műszerfal alatt jól kivehetők az oldalkormány-vezérlés lábpedáljai (recézett ezüstszínű felületek).

(Molnár László)

A botkormány takarásában a gépágyúk töltényszámlálói illetve vezérlésük.

Ide is csatlakozik egy piros fogantyú - vajon mit működtet?

 

 

A lokátorernyő, gumiellenzővel.

A kabin jobb oldala.

A fekete ferdén álló "csövek" a műszereket megvilágító UV lámpák.

Elöl az elektromos fogyasztók kapcsolói, alattuk nyomásmérők és szelepek.

 

A fedélzeti rádió kezelőpultja.

A pilóta jobb válla mögött elektromos- és hidraulika-csatlakozók.

Az ülés jobb oldalán a katapultáláskor működésbe lépő oxigén-rendszer nyomásmérője.

 

A katapult-ülés jobb oldalán nem oxigén-nyomásmérő van, hanem egy AD-3 időautomata, amely katapultálás után a pilóta bekötő-hevedereinek elengedését vezérli ( a karfába épített kézi kioldónak csak vésztartalék szerepe van, biztos ami biztos alapon, gondolom, a pilcsi is nyugodtabb, ha tud valamit tenni, mikor nem működik az automatika).

(Molnár László)

A jobb lábtartó, rajta a lábrögzítő kar.

A fejtámla (mögötte komoly acélpáncél), a felső piros "kétkezes" fogantyú a katapult indítókarja. Amikor a pilóta meghúzza, arca elé húz egy kissé kezdetleges arcvédőt. Ne felejtsük el: több száz kilométer per órás sebességnél a levegő akár szét is tépheti - volt rá példa - a szabadon maradt arcot.

A hátsó légtér figyelésére alkalmas periszkóp a kabintetőn.

A hátrahúzott kabintető.

A kabintető hátsó csúszósínje, alul körben szellőztető-páraszárító csövek.