REPÜLŐMÚZEUM  SZOLNOK

MiG-15bisz

Fordítás / Translation: Frank Valoczy

Nem vagyunk túl büszkék arra, hogy 1968.-ban a Néphadsereg Csehszlovákiában volt kénytelen járni. A két piros gyűrű a törzsön erre utal, bár újabb információim szerint a magyar légierő nem lépte át a határt.

A gépet a kép készítése óta külsőleg rendbe tették, ezután 912-es oldalszámot kapta vissza, amelyet aktív korában viselt.

 

We're not very proud of the fact that in 1968 the Hungarian People's Army was
required to invade Czechoslovakia to suppress the rebellion there. Much like the
black-white stripes on Allied aircraft that participated in the D-Day operations,
the red stripes on the fuselage here indicate participation in the invasion of
Czechoslovakia. However, according to our latest information, the Hungarian air
force didn't actually cross the border.
Since this photo was taken the airplane has been cosmetically restored, and was
given the number 912, which she wore during her active service life.
 

 

2006. augusztus eleje: a MiG-15 bisz felújítás alatt. De erről majd később!

 

Beginning of August 2006: the MiG-15bis under renovation. 
But more on this later!

 

Most koncentráljunk erre a részletre, mert érdekes! Ez itt a bal szárnyon lévő "futó kint" mechanikus jelzője ( a "katona").

Mellette jó nagy áramlásterelő lemezek, amelyek a szovjet korai nyilazott szárnyak fontos tartozékai voltak. Azért kellettek, hogy a levegő szárnyvég felé történő áramlását csökkentsék.

De miért van a belső terelőlapból egy körszelet kivágva? Nézd csak meg a felette lévő képet: másképp a pilóta elől eltakarta volna a futó jelzőjét!

 

Let's concentrate on this part first, because it's interesting! This is the
mechanical "gear down" indicator on the left wing ("the soldier," as it was
nicknamed).

Beside it are some rather large airflow-diverting plates, which were important
components of early Soviet swep-wing design. They were needed in order to reduce the
amount of air flowing towards the end of the wing.

But why is there a round piece cut out of the inboard plate? Look back to the
previous picture: without the cutout, the plate would block the pilot's view of the
gear-down indicator!

 

Ebbe a képbe belenagyítva úgy tűnik, hogy a kivágás körvonalán javítottak, betoldottak egy darabot. Érdekes lenne tudni miért, bár tippem van: a toldás helyén sérülés érte a terelőlapot, ezért egy darabot ki kellett belőle vágni és egy ép lemezdarabbal pótolni.

Ha van más ötleted, ne tartsd titokban!

 

Zooming into this picture it appears that there were some repairs made to the
round edge of the cutout. It would be interesting to know why, but I have an idea:
some damage occurred at the location of the patch, and so a chunk had to be cut out
and substituted with a piece of sheet metal.

If you have another idea, don't keep it a secret!

 

Megújult a Mig-15 bisz is!

A most következő tízegynéhány kép két külön alkalommal (2006. szeptember és október) készült, ezért ne törd a fejed azon, hogy néhol van a szárnyakon póttartály, néhol nincs.

A "kályhacső" eleje. fölül a foto-géppuska lencséje, rögtön alatta a fényszóró.

 

And now the MiG-15bis is restored, too!

The next dozen or so photos were taken on two separate occasions in September and
October of 2006, so don't scratch your head as to why in some pictures there are
drop tanks under the wings, and on others, there aren't any. 

The front of the "stovepipe". At the top is the lens of the gun-camera, immediately
beneath it is the headlight.

 

Az orrfutó és a fegyverzet szemből.

A head-on view of the nosegear and the armaments.

 

A sokat emlegetett "kényszer-vontatószem" lyukai le vannak ragasztva.

A kép kivágása viszont csapnivaló...

 

The holes of the oft-mentioned "emergency towing location" are sealed, but the
cropping of the photo is atrocious. (Translator's note: an unusual view, but I think
it's good, in that you focus on the interesting elements of the nose, without having
the rest of the plane in the image to distract you!) (Fordito megjegyzese: szokatlan
nezet, de szerintem annyiban jo, hogy igy a nezo az orr-resz erdekesebb reszeire
kenytelen odafigyelni, anelkul hogy elbamulhasson a repulo testen!)

 

Ez már jobb.

Ha most az első képre lapozol, meglepve látod, hogy ott 512 a gép oldalszáma. Mint kiderült, az 512 nem a valódi, ez a szám később került a gépre . Az eredeti oldalszám 912.

 

Now, this is much better. If you look back up to the first photo, you'll notice
that the number on the nose is 512. As it turned out, 512 wasn't the original, and
was applied later; the original number was 912.

 

A bal főfutó.

The portside main gear.

 

A kabin eleje. A kis pecek az orrfutó "katonája".

A plexi bizony az elröppent 55 év alatt megmattult. Ahogyan hallottam, ez a leginkább nehezen megoldható feladat a restauráláskor. Lehetne ugyan plexit ilyen formára is gyártatni, de olyan drágán, hogy sajnos szóba sem kerülhet.

 

The front of the cockpit. The little stick is the nosegear's "soldier."

The plexiglass has matted considerably in the 55 years that have flown by. I've
heard that of all the aspects of restoration, this is the most difficult to solve.
Sure, one could order plexi to be formed into these shapes, but at such cost, that
unfortunately it cannot even be considered.

 

A fellépő felületet is lefestették.

 

Even the walkway received new paint.

A bal póttartály elölről. Úgy emlékszem, a Mig-15-nek volt olyan póttartálya is, ami a szárnyhoz simult.

Ezek a póttartályok roppant kedveltek voltak a szolnoki Holt-Tisza környékén, gondolom más repterek környékén is. Stégeket és kajakokat készítettek belőlük a leleményes ezermesterek. Egy póttartály valódi áráért bizonyára komoly motorcsónakot lehetett volna venni...

 

The port drop tank from the front. If I remember right, the MiG-15 also had drop
tanks that fitted smoothly up against the wing.

These drop tanks were very popular on the Tisza River around Szolnok, and I would
assume around other airfields, too. Various creative minds created kayaks and other
watercraft out of them, though with the true cost of a drop tank, they could have
bought a serious motorboat...

 

 

 

A póttartály hátulról, kissé "eldolgozatlan" stabilizátor-szárnyakkal.

 

The drop tank from the rear, with somewhat basic stabilisers.

 

A jellegzetes Mig-15 (és -17) vezérsíkok.

Érdekes alakú az oldalkormány ellensúlya.

 

The distinctive control surfaces of the MiG-15 (and -17).
The shape of the rudder's counterweight is rather interesting.

 

A törzs-féklap. Az egyébként nagyon hasonló alakú Mig-17-en ezt máshová helyezték, kellett a hely az gázsebesség-fokozót mozgató munkahengereknek.

 

The fuselage-mounted airbrake. Though the MiG-17 was otherwise very similar,
they placed the airbrakes elsewhere, because the space here was needed for the
equipment belonging to the gas-speed regulator.

 

Szép forma hátulról. Állítólag világháborús német fejlesztés jegyeit viseli, ezért voltak olyan hasonlóak a szovjet (MiG-15 és -17) és az amerikai (F-86 Sabre) első generációs sugárhajtású vadászok.

Ezt a nézőpontot valószínűleg az amerikai pilóták is kedvelték Korea felett.

 

Shapely from the rear. It's said it bears the marks of a German development
dating back to the Second World War, which is the reason that the Soviet MiG-15/17
and the American F-86 first-generation jet fighters had such a similar appearance.

It's very likely, that this was also the favourite viewpoint of American pilots in
Korea to see the MiG-15.

 

Endoszkóp-perspektíva:

a VK-1 hajtómű turbinalapátjai. A négy belógó pálcika a turbina utáni gázhőmérsékletet méri.

 

Endoscopic perspective: the turbine blades of the VK-1 powerplant. The four
little sticks sticking inwards measure the gas temperature behind the turbine.

 

A felségjelben a jelzőrakéta-blokk.

Inside the roundel, the signal flare block.

 

Egyik kedvenc nézőpontom, innen minden repülőgép szép.

Balra középtájt az üzemanyag-rendszer szellőzőcsonkja, a szárnyon a jobb főfutó "katonája".

 

One of my favourite viewpoints; from this angle, every airplane looks good.

On the left towards the middle is the ventilation pipe from the fuel tank, and on
the wing is the starboard main gear's "soldier."

 

Ez a kép inkább a sajátos geometria miatt érdekes, semmint a tartalma kapcsán.

This picture is more interesting for its unique geometry than for its content.