REPÜLŐMÚZEUM  SZOLNOK

UTI MiG-15

Fordítás / Translation: Frank Valoczy

A gép arányait elcsúfítja a kétüléses fülke.

The plane's lines are somewhat ruined by the tandem cockpit.
 

 

 

 

2006. október

Szemtől szembe:

A MiG-15 bisz leszálló fényszórója helyén csak egy zöld helyzetjelző lámpa árválkodik. Alatta a "Hát ez meg mi" rovatban alaposan körüljárt kényszervontatási pont.

October 2006.

Face to face: where on the MiG-15bis you find a headlight, here you find only asingle green marker light all by its lonesome. Beneath it is the emergency towing point that was discussed in the "What is this?" section.

 

Ennél a sorozatnál a leszálló fényszóró átkerült a bal szárny alá. Bekapcsoláskor kibillent a szárny síkjából így előre és nem lefelé világított.

On this series, the landing light was relocated to a spot under the left wing.
When it was turned on, it emerged from its hiding spot in the plane of the wing, and so it shone forwards, and not down.


 

A bal főfutó-akna.

The portside main wheel-well.

At UTI egyetlen géppuskájának torkolattüzétől acéllemezek védik a környező részeket.

To protect the adjacent areas from the muzzle flash of the MiG-15UTI's single cannon, steel plates were installed.
 

Bal "hónalj". A főfutó kibocsátott helyzetét jelző piros-fehér csíkos "katona" hiányzik.

Left "armpit." The red-white striped "soldier" that indicates the "gear down"
state of the left main gear is missing.

 

Még mindig idomtalannak látom az UTI fülkéjét.

I still find the UTI's canopy to be rather ungainly.

Jobb hónalj. A törzsféklap félig nyitva.

Right armpit. The fuselage-mounted airbrake is partway open.

Antennák a fülke mellett és mögött...

Antennae beside and behind the cockpit...

 

...és a szárny alatt.

...and beneath the wing.

A jobb főfutó.

Starboard main gear.
 

 

2012. december.

 

Szétnézünk a két kabinban is egy 2012. szeptemberében készült képsorozat segítségével.

Megköszönöm, ha segítetek az informatív képaláírások elkészítésében. (hs)

 

 

A kebin előtt, az orr felső részében van a rádió-berendezések helye. Két egyforma külsejű készülékdobozt látunk előttük valami hiányzik. A kép jobb szélének közepén az orrfutó kibocsátását jelző mechanikus szerkezet egy része látszik.

 

 

Az első (növendék) kabin teteje jobbra nyílik, a hátsóé (oktató) hátra csúsztatható.

 

 

Az első kabin "szélvédőjének" páramentesítését szemmel láthatóan komolyan vették a konstruktőrök. A keretek mentén vastag kilyuggatott (meleg) levegős csövek futnak.

 

 

A műszerfal hétköznapi ember számára cseppet sem egyszerű,

bár a későbbi MiG-ekhez viszonyítva majdnemhogy puritán.

 

 

 A mellső műszerfal hármas osztású, a bak oldali és a középső panel között egy széles fehér vonal. Nem egészen világos hogy ez mire volt hivatva, talán a pilóta tájékozódását segítette ?

 

 

A kép felső részén a három piros fogantyú a futók mechanikus vészkibocsátására szolgál.

Szintén pirosak a katapultülés indítására szolgáló karok. Előttük a hírhedt lábtartók, ahová a pilótának katapultáláskor fel kellett helyezni a lábát. A balesetekről szóló leírásokból tudjuk, hogy a felfokozott idegállapot, vagy a gyorsulási erők miatt ez sokszor nem történt meg, majdnem mindig csonkolásos sérülések történtek, sokszor halálos kimenetellel. A későbbi típusokon külön szerkezet gondoskodott a lábak helyes pozíciójába helyezéséről.

 

 

A kabin bal oldala, középen a gázkar, mellette a csűrő rásegítő (zöld fogantyús kar) szabályzója és a fékszárny kibocsátó karja. Jól látszanak a színes jelzőrakéták indítógombjai is.

 

 

A gázkar és környéke közelebbről.

 

 

Ezen a képen a kezelőszervekek többsége látható.

 

 

A célzóberendezés. Mellette két oldalt hiányzó berendezések tartói.

 

 

Jobb oldalt a sűrített levegő és a hidraulika rendszer nyomásmérői. Két szelepkerék is van rajta, az elülső (a kerék maga hiányzik) a futók, a hátsó a fékszárny vészkibocsátására szolgál.  Fölötte az elektromos berendezések kapcsolói.

 

 

A pilóta jobb kezénél a rádió kezelőpultja-

 

 

Az elülső üléshez tartozó fejpáncél.

 

 

A két ülés között a két kabintetőt elválasztó keret.

 

 

A hátsó (oktató) kabin. A mellső műszerfalról értelemszerűen hiányzik a célzóberendezés.

 

 

Itt is megtaláljuk a rejtélyes fehér vonalat. A mellső műszerfal egyébként teljesen megegyezik az első kabinéval.

 

 

A botkormány elől hiányzik a fegyverek kezelőpanelje.

 

 

A hátsó kabin felülnézetből.

 

 

A műtüdő (?) kiszerelve.

 

 

A gázkar környéke szegényesebb, úgy tűnik hogy innen nem lehetett a fékszárnyat és a csűrő-rásegítőt kezelni.

 

 

Fontos egyezés, hogy mindkét kabin műszerfaláról (árnyaltan szólva) hiányzik az időóra. Érdekes különbség, hogy az elülső kabinban a dőlésmérő az időóra felett van, itt fordítva. További különbség, hogy az elülső kabinból nem kelt lábra a magasságmérő, ami innen igen...

 

 

A botkormány és környéke.

 

 

A hátsó kabin jobb oldala, az elülsőével megegyezik, leszámítva hogy itt nincsenek meg a villamos berendezések kapcsolói.

 

 

A rádió kezelőpultja.

 

 

A pilóta jobb könyökénél néhány dolog szemmel láthatóan hiányzik.

 

 

A hátsó ülés fejpáncélja nincs a helyén.