REPÜLŐMÚZEUM  SZOLNOK

Saab J-32 E  Lansen

Fordítás / Translation: Frank Valoczy

 

 

 

Az alul lévő félgömb szokatlan kialakítású póttartályt takar, bár először biztosnak véltem, hogy felderítő radar.

The hemisphere on the bottom is an auxiliary fuel tank, though at first I was certain it was a detection radar.

 

 

 

Fotó: Hérincs István

 

 

 

 

Hát, nem túl szép...

Well, it's not very pretty.

 

 

 

 

Fotó: Hérincs István

Rejtvénynek is fel lehetne adni: hány késantenna van a Lansenen ?

Ezen a képen öt látszik és még kettőről tudok: a farok alatt és a másik szárnyon.

Could be a riddle task: how many blade antennae are on the Lansen?

There are five visible in this photo, and there are two others I know of: one under the tail and one on the other wing.

2008. június:

 

a Lansent is körüljárjuk.

Ez az ötvenes évekbeli vadász majd felderítő számos egyéni vonást hordoz, ugyanakkor csalhatatlanul felismerhető rajta korának minden sajátossága is.

 

June 2008: time to give the Lansen a walkaround. This fighter (later recce plane) dates to the 1950s and has a number of unique features, while at the same time displaying a number of features characteristic of her era.

A háttér a többi géptől kissé zavaros, de igyekszünk kihámozni a mi gépünket közülük.

 

The background is disturbed by the other planes, but we can pick our plane out from the picture well enough.

Fitosnak éppen nem mondható az orra, de négy gépágyút és radart is

hordoz(ott) benne. A mi megszelídített gépünk orrában elektronika, illetve a gépágyúkat helyettesítő pótsúly van (lásd EZ MEG MI? rovat).

 

It's not exactly pug-nosed, but it carried a radar and four cannon, too. This plane has been tamed somewhat, and carries electronics there, and the weights to replace the cannon  (see the "What is this?" section).

A gépet jócskán teletűzdelték késantennákkal, feltehetően ez a felderítő változat sajátossága, a vadászon nem valószínű hogy így volt.

 

The plane is stuck full of knife antennae. This is likely a feature of the recce variant, I doubt the fighter was like this.

Az orr rész a kétszemélyes pilótafülkével.

 

The nose section with the two-seat cockpit.

 

 

Mintha az Il-28-assal "piszézne".

 

As if it were giving the Il-28 an "eskimo kiss."

Igen robosztus farokrész...

 

Quite a robust tail...

... szokatlan formákkal.

 

...with unusual shapes.

A hajtómű fúvócsöve.

 

The powerplant's exhaust pipe.

GSF van ugyan, de roppant egyszerű megoldású, mindössze két szegmensből áll és előre-hátra mozog.

 

There is thrust direction, but a very simple arrangement, with altogether two moving parts that move back and forth.

Az utánégető-tér.

 

The afterburn chamber.

Szemre szép és áramvonalas, de vajon milyen vadász lehetett ?

A méretei a MiG-15-ös méreteinek kb. másfélszerese. Súlyra sem lehetett egy balerina.

 

Nice and streamlined to the eye, but how was she as a fighter? At half again the size of a MiG-15, she couldn't really have been a ballerina.

Profilból is jól fest.

 

Looks good from the profile, too.

Nekem valahogy' a levegő-beömlő nyílás környéke a leginkább izgalmas.

 

Somehow, the area around the intake really catches my attention.

Krumpliorr - keménykalap nélkül.

 

Potato nose without a top hat.

Az orrfutó-akna.

A főfutó-szárak kifelé "csámpítanak".

 

The nose gear well. The main gears are cambered outwards.

Félig alulról. A szárny alatt kétféle függesztő sín, a külső bombafüggesztőnek néz ki, a belső talán póttartályhoz van? Sajnos csak tippelek.

 

From halfway under. There's two kinds of hardpoints under the wings, the outboard one looks to be for bombs, the inboard one for drop tanks, maybe? But I'm just guessing.

Az a varázslatos beömlő-nyílás. Sok titkot rejt: a törzs melletti, nem a hajtóműbe menő részből fölül és alul is nyílik egy téglalap alakú kimenet. A beömlő nem szabályozott, tehát a gép feltehetően nem lépte túl a hangsebességet.

 

The magical intake. It has many secrets: the part next to the fuselage that doesn't go  into the powerplant has a little rectangular opening on top and bottom. The intake isn't adjustable, suggesting the plane didn't exceed the speed of sound.

A beömlőn benézve jól látszik a hajtómű első lapátsora.

 

We can see the first set of turbine blades if we look into the intake.
 

Na, ez bármennyire is radarnak fest, bizony póttartály. A fém szín még nem jelentene fém felületet, hiszen van fémszínű műanyag festék is, de ez a félgömb tényleg fém borítású. Más géptípuson ilyet még nem láttam !

 

However much this may seem to be a radar, it's an auxiliary fuel tank. The metallic colour doesn't necessarily mean it's made of metal, since it's true that there exist
metallic coloured paints, but the hemisphere is indeed made of metal. I haven't seen such a thing anywhere else!

A csámpás főfutó. A gép alatt nem nő fű, mivel elég sok kerozin van a földben, még mindig erősen érezni a szagát.

 

The outwards-cambered main gear. There's no grass under the plane, as there's quite a bit of kerosene in the ground, its odour is still quite strong.

A főfutó szerkezete egyszerű és erős.

 

 The structure of the main gear is simple and robust.

A futószáron olaj szivárog.

 

Oil is dripping down the strut.

Ez a bal futóakna, hátulról nézve.

 

This is the portside main gear well, viewed from the back.

A futóaknák mögül nézzük a gép hasát. Sajátos, hogy a két futóakna összeér, válaszfal sincs köztük, át lehet nyúlni egyikből a másikba.

 

Looking at the belly from behind the wheel wells. It's unique that the two wells are right up against each other, there's no barrier between them: you can reach over from one
into the other.

Itt talán jobban látszik (balról és hátulról nézve).

 

It maybe shows better from here (looking from the left and back).

Átjöttünk a jobb oldalra.

 

Now we're on the right side.

A jobb főfutó aknája, jobb alsó szélen a kerék.

 

The right wheel well, with the wheel at the bottom right of the picture.

Megjegyzés a piros nyíllal jegyzett objektumhoz, pontosabban szolgálati közlemény Uborkának Taszárra:

úgy hírlik Te hagytad ott ezt a rongyot még tavaly!

Gyere el és vidd a helyére, légy szíves! 

 

A comment on the object indicated by the red arrow, more specifically a service  announcement for Uborka at Taszar: it is said you left this rag there last year!
Come down here and take it back to where it belongs, please!

A jobb főfutó elölről nézve. Kijöttünk a gép alól, de nem is baj. A pólóm csupa kosz lett, a cipőm meg napokig kint aludt a teraszon. A kutya nem rágta meg, olyan kerozinszagú lett...

 

The right main gear from the front. We've climbed out from under the plane, which isn't  a bad thing.

My shirt got filthy, and my shoes slept outside on the deck for days.
Our dog didn't even chew on them, they soaked up the kerosene stench that badly...

Ezen a nyíláson át feltehetőleg a hajtóművet lehetett megközelíteni.

 

This hatch probably gives access to the powerplant.

Ugyanez a nyílás szemből. Rajta több légbeömlő és -kiömlő, bizonyára járulékos hűtés és szellőztetés céljaira.

 

This same opening from the other angle. There are several intakes and outlets on it,  probably for cooling and venting purposes.

Nagy Andris felfedezése, ilyet keleti repülőgépen nem látni, de nyugatin sem nagyon: marha nagy, egyetlen lemezből készült panel borítja a törzsközép két oldalát !

 

 Andris Nagy disvovred this, something you won't find on Eastern airplanes, nor on Western ones, really: the middle of the fuselage is covered on each side with a panel cut  from a single large piece of sheet.

A bal oldali helyzetfény.

 

The portboard marker light.

Ez az izé a farok alatt van, leginkább gumiütközőnek tűnik, ha a gép hanyatt akarna esni (lásd a pótsúlyokat elöl  a fegyvertérben !)

 

This object is under the tail, kinda looks like a rubber bumper, in case the plane  wants to fall on its tail (see the replacement weights forwards in the cannon's space!)

 

Sajátos a törzs és a vezérsíkok illesztése.

A vízszintes vezérsík egészben is állítható,

 

This arrangement of the stabilisers is unique. The horizontal stabilisers can even be adjusted in their entirety...

...de a magassági kormányzás külön kormányfelülettel történik (itt alulnézetben).

 

 ...but there are separate elevators (viewed here from below).

A csűrőlapok kilépő éle meglepő módon nem egy, hanem két párhuzamos élből áll !

A szárnyvégen (remélem) besugárzás-érzékelő antenna.

 

The trailing edge of the ailerons is made of not one but two parallel blades!

On the wingtips (I hope) are radiation sensors.

A féklap hátracsúszó rendszerű, kibocsátott helyzetben nagy sárga felület látszik belőle.

 

The flaps extend by sliding out of the wing; when extended, the large yellow area is visible.

A jobb szárnyvégen pitot-cső.

 

The pitot tube is at the right wingtip.

Miért éppen a szárnyon lévő áramlásterelő lap volna szokásos formájú ?

Netán rejt valami mást is, mondjuk antennát?

És a hátra néző tölcsérszerű kiszélesedés vajon mi rajta?

 

Why would the airflow-diverting plates on the wings be of a usual form, if nothing else is?

Perhaps it hides something else, too, maybe an antenna?

And what's that coniform widening at the back of it?