REPÜLŐMÚZEUM  SZOLNOK

L-200 D Morava

Fordítás / Translation: Frank Valoczy

Az L-200 Morava egy csehszlovák gyártású kétmotoros egyfedelű repülőgép.

Az 1950-es években tervezték, a gyátás 1957 és 1967 között folyt. Első repülését 1957 áprilisában hajtotta végre. A gépet Ladislav Smrček tervezte 1955-ben. Az első gépet 1957-ben gyártották, amit újabb prototípusok és egy tíz darabos előszéria követett. 1959-ben megindult az A változat gyártása, a gép az azévi párizsi légibemutatón is bemutatkozott. B és C változatot nem gyártottak, a második sorozat az L-200 D Morava nevet kapta. A legnagyobb felhasználó a szovjet Aeroflot volt, 68 L-200 A és 113 L-200 D változatot állított rendszerbe, A 60-as években azonban kiszorították őket a hazai gépek, így nagyrészüket kivonták, eladták.
Magyarországon a légirendészet alkalmazta.

(by Tamás)

 

The L-200D Morava was a twin-engined monoplane of Czechoslovak manufacture. It was designed in the 1950s, and was manufactured from 1957 to 1967, making its first flight in April 1957. Ladislav Smrcek designed it in 1955. The first plane was built in 1957, followed by further prototypes and ten preproduction units. In 1959, production of the A series started, and the plane took part in that year's Paris air show. There were no B or C series; the second series received the D designation. Its largest operator was the Soviet airline Aeroflot, with 68 L-200As and 113 L-200Ds in service. However, in the1960s they were pressed out of service by domestic aircraft, and the L-200s were sold off.
In Hungary, they were operated by the air police.

 

Adatok

Rendeltetés:      túragép, többfeladatú
Hossz:                        8.61 m

Fesztáv:                     12.31 m
Magasság:                2.25 m

Szárnyfelület:             17.28 m²
Szerkezeti tömeg:    1,275 kg
Max. felsz. tömeg:    1,950 kg
Motor:                 2 db. Walter M337
                            léghűtésű soros motor
                            (210 lóerő)
Max. sebesség:       310 km/h
Utazó sebesség:     285 km/h
Hatótáv:                    1,900 km
Csúcsmagasság:    6,100 m
Fegyverzet:               nincs

(by Tamás)

 

Particulars:
Function: touring; multirole
Length: 8.61 m
Wingspan: 12.31 m
Height: 2.25 m
Wing area: 17.28 m^2
Weight: 1275 kg
MTOW: 1950 kg
Engines: 2x Walter M337 air cooled inline (210 HP)
Max speed: 310 km/h
Cruise speed: 285 km/h
Range: 1900 km
Ceiling: 6100 m
Armament: none
 

Szépen rendbehozva, némi festésre várva.

Nicely restored, just waiting for a little paint.
 

Formája alapján a legszebb gépek egyike.

Based on the shape, one of the prettiest airplanes.

Ugye milyen lapos ? Pedig a kép csak vágva van, összenyomva nincs.

Nézd meg a 21-esek függőleges vezérsíkját !

 

Looks flat, doesn't it? But the image is only cropped, not resized. Look at the 21s'  vertical stabilisers!

A farok formája világháborús hagyaték: pl. B-24 Liberator, Do-17, stb.

 

The shape of the empennage is a Second World War leftover, e.g. B-24 Liberator, Do-17, etc.

A faroktartón éles gerinc húzódik, feltehetően a hosszstabilitást növelendő. Lehet, hogy a fejlesztés során utólag került rá.

 

A sharp spine runs along the tail, probably to increase stability along the longitudinal axis.

It's possible, that it was attached as a later development.

 

 

A Morava sajátos szellőzőablaka. A másik elöl van.

The Morava's unique ventilation window. The other is in front.

Meseszép kormányok, a műszerfal épnek  és teljesnek tűnik. Jó volna többet látni belőle.

Lovely control wheels, and the instrument panel appears intact and complete. It'd be good to see more of it.

A Morava formája egyedi, nem ismerek hozzá hasonlót. Az alumínium nem a rendszeresített színe. Milyen szép lenne lefestve !

Megkérdeztem, miért nem festik le: ehhez csak egy hiányzik abból a három dologból, ami a háborúhoz kell: a pénz.

The Morava's form is one-of-a-kind, I don't know of anything similar. The aluminum wasn't its colour in service - how good she'd look in a fresh, neat paint job!

I asked why they don't paint it: the answer was that only one of the three things needed to make war was missing: money.

A szárnyvégeken jókora üzemanyag-tartályok. Szépen egészítik ki a gép sziluettjét. Ha szerencsés vagy, Budaörsön láthatod repülni. Én legutóbb kb. két éve láttam.

Sizeable fuel tanks are on the wingtips, which round out the silhouette very nicely.

If you're lucky, you can see them flying from Budaors. I last saw one about two years ago.

Rajta is van jelzőrakéta kilövő készlet, 2x4 színű rakétával.

She has a flare dispenser two, with two each of four colours.

Közelről így néz ki.

This is how it looks close-up.

A bal főfutó, érdekes az elülső burkolólemez. Feljebb a kipufogócsonk.

The left main gear; the forward fairing is interesting. Further up is the exhaust pipe.

Ezen a gépen minden egyedi. Nem különben az orrfutó.

On this airplane, everything is unique. Not least, the nose gear.

A bal motorgondola eleje a légcsavar-aggyal és rafinált hűtőlevegő-bementekkel.

The front of the left nacelle with the airscrew hub and the refined air intake.

A bal motorgondola elölről.

The left nacelle from straight on.

Farkasszem.

Looking daggers at each other.

A szélvédőn lévő szellőzőablak. Érdekes a benyílást megakadályozó kallantyú.

The vent on the windshield. The little hook to prevent it from falling inwards is interesting.

A jobb motorgondola.

The right nacelle.

Innen is szép !

 Looks good from here, too!

Innen a hátsó ablakok is látszanak. Téged is emlékeztet a fülke a bogárhátú Volkswagen-re ?

From here you can see the rear windows, too. Does it remind you of a VW Beetle,too?

2007. április

Sikerült néhány képet készítenem a Morava fülkéjéről. Nagyon kultúrált benyomást kelt, főleg ha tudjuk hogy legalább 4-5 évtizedes konstrukció. Az egész fülke szép, nekem különösen a kormányok formája tetszik.

April 2007.

I managed to get a few pictures of the cabin. It gives a very civilised
impression, especially when you know that it's at least 4-5 decades old. The whole cabin is nice, but I especially like the shape of the control wheels.

A kormány öntvénye nemigen szereti a festéket, főleg az éves 50-60°C hőingadozás mellett. A gázkar-pulton meglepően sok a kezelőszerv.

The control wheel casting doesn't much like paint, especially combined with the 50-60°C range of temperatures annually. There are a surprising number of controls on the throttle console.

A pedálok is egyediek. A felső, kiegészítő "taposók" a főfutók kerékfékjeit működtetik. Jó nagy rugók tartják semleges helyzetben az oldalkormányt.

The pedals are unique, too. The upper ones are for the brakes on the main gears. The rudder pedals are held in a neutral position by some springs of considerable size.

A mennyezeten formás, a kárpitba "integrált" kapcsolótábla, az eredeti fotón minden felirat olvasható.

There's a switchbox on the ceiling nicely integrated into the upholstery. On the original photo, every inscription is legible.

Ide ki is nagyítottam.

Szinte mindegyikről tudom mit működtet, ezért tetszik...

 

I magnified it here. I know the function of almost every one, which is why I like it...

Top to bottom, left to right:
Cabin lights, marker lights, left headlight, right headlight, Com 1, Com 2, directional (2x), deicer;

Airscrew left, right, instruments, engine left, right, starter, gyrocompass, left pump, right pump;

Main switch, left generator, right generator, on-board battery, EXSR

 

2010. szeptember

 

Alkalom nyílott néhány újabb kabinfotó elkészítésére.

Itt következnek.

 

Ha van kedvetek, azonosítsuk együtt a műszerek funkcióit !

 

Várom segítségeteket.

Könnyítésül nézzétek meg a hónap fotóját!

 

 

A gázkar-pult mint a nagyoknál!

Felső sor: légcsavar-állásszög, motorfordulat, keverék beállítás.

Középső sor: üzemanyag csap, hűtőzsalu, (üzemanyag-csap).

Alsó sor: sűrítő, motor hűtés, (sűrítő).

Az oldalt lévő kis bordázott kerekek talán a fékszárny kibocsátását vezérlik.

A szürke kerék, amelynek csak a pereme áll ki, a magassági trimm. A barna és a piros gombbal ellátott kar a futó és a fékszárny vészkibocsátására szolgál. A kék kerék a csűrő- (vagy oldalkormány-?) trimm, a fehér fogantyús kar a rögzítőfék.

A fehér csap a légcsavar jégtelenítőt aktiválja, A két hátsó kar a motorok tűzoltó-berendezését.

 

Ezt a képet nem volt szívem kihagyni. Ha a Me-210-et kereszteznénk a bogárhátú Volkswagennel (kortársak voltak!) valami ilyesmi alakulna ki...

 I didn't have the heart to leave this picture out. If we crossed a VW Beetle with a Me-210 we'd get something like this...