REPÜLŐMÚZEUM  SZOLNOK

VEB IL-14P

Fordítás / Translation: Frank Valoczy

Kedves gép ez nekem, még ha nem is a legizgalmasabb típus a Múzeumban. Életem első játékrepülője volt,

4-5 éves koromban kaptam, a hatvanas évek legelején. A Lemezárugyár remeke volt, lendkerekes hajtással,

a légcsavarokat spirálrugóból készült hajlékony tengely forgatta, ha toltam a gépet.

A lajstromjele HA-MAB volt.

(Hogy a fenébe jegyez meg az ember ilyesmit?) (HS)

 

This airplane is dear to me, even if it isn't the most exciting type at the museum. It was the first toy airplane I ever had, I got it at the beginning of the 1960s, I was around 4 or 5. It was one of the wonders of the Sheet Metal Products Factory, with a flywheel drive;
when I pushed the airplane on the ground, the flywheel span the spiral springs of the propellers. The registration on the airplane was HA-MAB. (How the devil does one remember such things?) (SH
)
 

 

 

 

A Malév első igazi nemzetközi repülésre alkalmas gépei is ilyen típusúak voltak. A Néphadseregnek is voltak ilyen gépei, szám szerint 2.

 

Láttam őket Szolnok felett repülni, és olvastam is egy rekordkísérletről, amikor szolnoki ejtőernyősök ugrottak belőle nagy, 7000 méter körüli magasságról.

Malev's first type truly capable of international flight was this one. The People's

Military had such aircraft as well, a total of two. I saw them flying above Szolnok, and I read about a record-breaking attempt in which paratroops from Szolnok jumped out of it from high altitude, about 7000 m.

Ez a gép velem egyidős. Mindketten igyekszünk méltósággal viselni korunkat...

 

This plane is the same age as I am. We both try to carry our age with dignity...

Hogy el ne maradjon: egy totálkép, a nagy fesztávolságú szárnyakkal együtt.

 

So that it isn't missed: a complete picture, including the wings and their long span.
 

Most pedig kalandra fel!

Körüljárjuk a gépet, sőt, be is megyünk! Negyven kép következik.

 

A elülső tehertér (merthogy van egy hátulsó is) ajtaja.

 

Érdekesség: a légcsavarok forgássíkjánál a törzsburkolatot megerősítették, a forgó légcsavarról leváló jégdarabok elviselésére.

 

And now it's time for adventure! We'll walk around the airplane, and go inside,
too! Forty pictures follow.


The door to the forward cargo space (there's an after one, too).


Interesting: the fuselage has been "armoured" in line with the airscrews, to protect it from ice flying off the blades.

 

 

A jobb motor gondolája. Az amúgy marha nagy AS-82 motor csak az elejét tölti ki.

 

The nacelle of the port engine.

The otherwise quite large AS-82 engine only fills the front of it.
 

Valamiért nekem ez szívdobogtató látvány. Erőt, határozottságot és lendületet sugároz. A festést pedig felejtsük el...

 

For some reason this is a heart-pounding sight for me. It radiates power, decisiveness and motion. Just forget about the paint.

 

A jobb gondola kívülről. A motor a hűtőzsaluk előtt van. Alul az olajhűtő "tokája", onnan hátrafelé az olajtartály és egyebek, még hátrább pedig a főfutó helye, annak behúzott állapotában.

 

The port nacelle from outside. The engine sits in front of the cooling slats. At the bottom is the oil sump, back from that the oil reservoir and such, further back the wheel well.
 

A jobb futóakna alulról. A kormány- és motorvezérlő huzalok, üzemanyag- és hidraulika vezetékek kavalkádja.

 

Looking up into the port wheel well. A cavalcade of hydraulic lines, fuel lines, and control lines.
 

A jobb gondola hátulja a kipufogó csövekkel. Nézd meg a HAJTÓMŰVEK, MOTOROK menü alatt a PeCsa-béli AS-82 motor kipufogóját: a motorból két cső jön ki, a szárnyban lévő hőcserélő rendszerben lesz belőlük valahogyan három. (A hőcserélők a kabinfűtéshez, a szélvédők és a szárny-belépőélek jégtelenítéséhez szolgáltatnak forró levegőt.)

 

The port nacelle's backside with exhaust pipes. Look at the entry for the AS-82
engine at the Petöfi Csarnok in the "Powerplants, Engines" section: two pipes lead out of the engine; somehow this becomes three after the heat exchanger in the wing. (The heat
exchanger delivered hot air for cabin heating and for deicing the wings and
windshields.)

Jobb "hónalj" nézet, egy dekoratív pozíció. Jól látszik, milyen fontos a szárnytő áramvonalas kialakítása, legalábbis itt nagy gondot fordítottak rá.

 

Left "armpit" view, a decorative position. It's clear how important the aerodynamics of the wing-fuselage junction is, at least, they put considerable thought into it in this case.
 

Felségjelek és számok kavalkádja. Többféle festés is felismerhető.

Zsaludek Endre vetette fel: jó lenne az egykori kormánygép mintájára festeni. Az biztos hogy egy ékköve lehetne a Múzeumnak !

 

A négyes számjegy előtt a hátsó tehertér ajtaja, a hatos után feljebb egy kis ablak, ami a faroktérbe engedi be a fényt.

 

A parade of insignia and numbers. Several paint schemes are recognisable as well.
Endre Zsaludek mentioned that it would be a good idea to paint it into the colours
of the former government airplane. That would definitely be one of the museum's jewels!
In front of the number "4" is the door to the rear cargo space, and behind the "6"
is a  small window to illuminate the space inside the tail section.


 

 

A jellegzetes Il-14 függőleges vezérsík. Valahogy benne van az orosz technika "bája". Az előd Il-12-es oldalkormány felületét az egymotoros repülés lehetővé tételére növelték meg, így alakult ki ez a forma.

 

A farok alatti támaszra még visszatérünk!

 

The distinctive Il-14 vertical stabiliser. Somehow, it contains the "charm" of
Soviet technology. The vertical stabiliser was enlarged from that of the predecessor Il-12 to allow for single-engine operation, which is how this form came about.

We'll get back to the support under the tail!
 

 

Az utastér ajtaja. Mögötte, a felségjel(ek) falszomszédja a fedélzeti reterát. Az alatta lévő csutka valószínűleg a budi elvezetője. A hatos szám előtt egy elszívó nyílás, itt a belső oldalon műszer-rekeszek vannak.

 

The door to the passenger cabin. Behind it, the insignia(s) and the side number. The little pipe underneath is probably the toilet vent. Before the "6" is a vent intake, there are instrumentation shelves on the inside at this spot.
 

Innen is jól mutat!

 

Looks good from here, too!
 

 

A szárnyvég a statikus töltés- elvezetőkkel és a helyzetfénnyel.

A csűrőlap balra becsűrve. Kézzel viszonylag könnyen meg lehet (de nem szabad!) mozdítani, akkor a kormányszarvak is mozdulnak a fülkében, innen nézve éppen látható is. A kormányokat kézi erővel mozgatták, rásegítő nélkül.

 

The wingtip with the static charge discharge lead and marker light. The aileron is dropped for a left turn. It can be (but is not permitted to be!) moved by hand, and when  you do this, the control sticks in the cockpit move as well, and looking from here, you can just see it. The control columns were moved by hand without hydraulic assistance.
 

 

A jobb motor gondolája. Ne mondd, hogy nem szép!

 

The starboard nacelle. Don't tell me it's not nice!

Szemből impozáns látvány a 3.8 m átmérőjű légcsavar. Ő adta át a levegőnek a motor max. 1900 LE (felszálláskor) teljesítményét.

 

From straight on the airscrew, with its 3.8 m diameter, is an imposing sight. This delivered the engine's 1900 HP (at takeoff) to the air.
 

Nem álltam meg egy részletfotó beszúrását ide, csak a szemnek.

A meghajtásház alatt valószínűleg a motor elülső (merthogy hátul is volt egy) olajszivattyúját látjuk.

 

I didn't resist taking a closeup. Under the drive box we can see the forward (there was one at the back, too) oil pump.
 

Jegesedés jelző a másodpilóta ablakánál.

 

Icing indicator at the copilot's window.
 

A kétágú Pitot-cső, előtte antenna (saját-ellenség jeladó). A törzs bal alsó oldalán pedig nem személyzeti fehérnemű-szárító, hanem antenna (méretei alapján RH antenna lehet).

 

The forked pitot tube, an IFF antenna in front of it. The line running along the left  bottom of the fuselage isn't for hanging the crew's laundry out to dry, it's an
antenna (to judge from the dimensions, probably an HF antenna).

 

 

A pilótafülke mögött ezen az oldalon a rádió-távírász ül, az ő ablaka feletti levegőztető nyílás alighanem a készülékek hűtésére szolgál.

Az első utastér-ablak alatt feltehetően a kabinszellőzés frisslevegő-bemenete.

Előtte a túloldalról már ismert védőlemez.

 

Behind the flight deck, on this side, sits the radiotelegrapher; the vent above
his seat serves to cool his equipment. Underneath the first of the passenger windows is a fresh air vent for the passenger compartment. On this side, too, there is a piece ofarmour to protect from flying ice.

Arca van, Te is láthatod. 2006. nyara előtt én böszmének mondtam volna, de az az ízes jelző áldozatul hullott a politika pöcegödrébe (képzavar, mint a politikai élet maga).

 

A pilótakabin felett is antenna-tenyészet.

A leginkább autentikus a felül középen lévő, ezt szerintem nem csak a villamosmérnökök alkották, hanem iparművészeket is bevontak a tervezésbe.

A "műalkotás" mögött a csillagászati navigációt szolgáló ablak.

 

She has a face, you can see it, too. (Translator's note: there's a political
commentary here that I don't really understand, not living in Hungary, so I won't try and translate it; it probably would make little sense in English, anyways).
Above the cockpit is another nest of antennae. The one in the middle seems to have had not only engineers but artists involved in its design. Behind the "art installation" is the window used for astronomical navigation.

(hozzaadasom zarojelben: it valamilyen politikai kommentar van amit nem ertek,
biztosan mert nem Magyarorszagon elek, ezert nem probalom leforditani; de nem hiszem hogy sokat jelentene angolul, ha megis.)


Kedver Frank (Feri): szerencsés vagy hogy nem kell értened ! (hs)

 

Belesünk az ablakon: a két fehér izé a jobb alsó ablakban a két szarvkormány jobb oldala (balra koppig be vannak csűrve).

 

Peeking in the window: the two white things at the bottom are the right sides of the two control wheels (they're turned completely to the left).
 

Beléptünk az utasajtón. Jobbra nézve az utaskabin, ami az elülső raktér (polgári utasszállító esetén a konyha) rekeszfalával végződik.

Ez katonai szállítógép, lehajtható deszant-ülésekkel.

Ennél a pár katonánál jóval több terhet bír el a gép, a polgári változat maximálisan 5170 kg hasznos terhet szállíthatott. A katonai változat esetében feltehetően többet engedélyeztek. Egy katonaruhás látogató csoport nyomán jutottam be ide.

 

We've stepped through the passenger door. Looking to the right we see the
passenger compartment, which ends at the wall of the forward cargo space (this, in the civilian variants, was a galley). The plane can carry a lot more than the few soldiers that get seats here; the civilian variant could carry 5170 kg of useful payload. The military variant was allowed more.

I came inside following a group of visitors in military uniform.
 

A gép hátulja felé nézünk:

az előbb a bal oldali nyitott utasajtó előtt álltunk.  Utasszállító változat esetén egy gardrób-részbe léptünk be, csak azután következett az utastér. A nyitott ajtó a hátsó tehertérbe vezet. Az utasajtó takarásában a WC ajtaja.

 

Looking towards the rear of the plane: earlier, we were standing by that open door. If it had been a civilian variant, we'd have stepped into the coat rack area; the passenger compartment followed that. The open door on the back wall leads to the after cargo space.
The open door to the outside hides the door to the lavatory.

 

A hátsó tehertérben ideiglenesen tárolt műszereken átesve a faroktér ajtajához érünk.

 

Stumbling over the instruments temporarily stored in the rear cargo space we reach the door to the tail space.

Na, ez egy csoda hely! A képen balra műszer-rekeszek, középen kormányhuzalok.

 

A két alsó hengerről először az hittem, hogy kibocsátható teleszkóp lábak, ami a gép "fenékre ülését" gátolták meg extrém terhelési helyzetben (pl. amikor az utasok a kiszálláskor az ajtó előtt tolongtak). Sok archív képen látod az Il-14-eseket a földön  így megtámasztva, ez egy gyenge pontjuk volt. 

 

Azonban gép alja felől megnézve a hengerek külső nyílását, németül az van rájuk írva, hogy "ejtőernyős világító eszköz tartó". Ha jól értem, akkor ezek sztálin-gyertya szerű holmik lehettek.

 

Well, this is a marvellous place! To the left of the picture are shelves for  instruments, in the middle, control lines.
At first I thought the two cylinders at the bottom were telescoping legs to help prevent the plane from sitting on its rear during extreme loading (such as when passengers are pushing and shoving trying to deplane). You'll see many photos of Il-14s supported thusly, as this was one of their weak points.

But if you look at the outside of the plane, above the openings are inscriptions in
German saying "paradrop illumination device holder." If I understand correctly, this were something like Stalin's Candle.

 

A kormányvezérlő huzalok és csigák. Az átmenő vízszintes vezérsík felületén madarak termelte kosz. 

 

The control lines and their pulleys. On the surface of the platform connecting the horizontal stabilisers is dirt left by birds.

 

Tiszta és jó állapotban így nézne ki. A kép jobb oldalán mintha egy lehajtható ülés lenne, nem hiszem hogy a levegőben használták volna.

 

Ezt a képet az netről

szedtem le, szégyellem, de nem tudom már honnan, pedig illene megneveznem a forrást.

 

If it were clean and in good shape, it would look like this. There seems to be a jumpseat on the right, though I doubt it would have been used in flight.


I got this photo off the net somewhere, though I'membarrassed to say that I can't
remember where, as I should give credit to the source.

 

Bal alul a PO-1500 elsődleges unformer és a tartalék. Leírás lejjebb.
A zöld cső a stabilizátor jégtelenítő rendszeréhez vitte a meleg levegőt. A
székről nem tudok semmit, a Ferihegyi IL-14-esen itt vannak az akkuk, de a
Malév gépein ezek az orrfutó mögötti rekeszben voltak.

Ruzsom Zoltán

 

És itt látható a komfort megtestesítője, a fedélzeti klozett. Még ablaka is van!

A mosdó baloldalt takarásban van, de kárpótol érte az ismeretlen céllal a faroktérbe nyíló kis ajtó. Én speciel a papírt tartanám ott, de megöl a kíváncsiság az eredeti célja iránt. Lehet hogy "aknarakás" esetén szagelvezetőként szolgált?

 

Here we can see the embodiment of comfort, the lavatory. It even has a window ! The wash basin is to the left and is hidden from view, but to compensate, we can see a door leading to the tail section, whose purpose is a mystery. Personally, I'd store the paper
there, but curiosity is killing me as to its original function. Perhaps it served as a vent during "minelaying" operations?

 

Az utastér elülső válaszfala után vagyunk. Ez is tehertér, polgári utasszállító változatnál konyha.

 

We're now inside the forward cargo space, which would have been the galley in a civilian variant.

Egy rekesszel előbb jöttünk. Ez a jobb oldal, többféle tartállyal. Bizony, nem tudom mire szolgálnak!

Remélem lesz aki kisegít!

 

Lett is, Surman Zsolt személyében:

"A felső nagy szürke tartály egy hidraulika tartály, ez egy nyomásálló edény és ebben tárolják a rendszerekhez szükséges olajmennyiséget. Az alatta lévő vörösréz tartály (ami a képen fehér) pedig egy alkohol tartály. A légcsavarok belépő éleinek jégtelenítését szolgáló alkoholt tárolják benne. A ferihegyi emlékparkban lévő gépen ez tiszta réz-színű, a felső a volt szovjet felderítőgépen is szürke."

 

A few steps forward we find these tanks on the right side. Yep, I don't know what
they're for! I hope there will be someone to help clarify.

There was, too, in the person of Zsolt Surman: "The big grey tank above is a hydraulic reservoir, this is a pressureproof container holding the fluid required for the systems. Below it, the copper tank (which is white in the picture) is an alcohol tank. Thealcohol was used for deicing the leading edges of the propeller blades. The one in the plane displayed at the display park at Ferihegy [Airport] is copper coloured; the upper one was grey on the Soviet recce variants, too."
 

 

Kicsit jobbra fordultunk, a sárga csíkos palack rajta van a fenti képen is.

Ez itt a fedélzeti tűzoltó-berendezés, szerintem gázzal működött (bizonyára széndioxiddal).

 

Turning a little to the right, the yellow-striped container is visible on the photo above, too. This is the onboard fire suppression system, I think it worked with gas
(probably carbon dioxide).

A tartályokkal szemben elektronikus műszerek rekeszei. De jó lenne tudni a műszerek rendeltetését! Meg a faroktérben levőkét is!

 

Shelves of electronics sit across from the tanks. But it'd be good to know what hey're for, same with those in the back!

 

Jobb oldalon a két egyforma doboz a rövidhullámú rádió antennaerősítője.
Alul a két szintén egyforma pedig a rádióiránytű (ARK-5) vevői és
feszültség-átalakítója. Érdekesség: ezekben még nem modern inverterek voltak, hanem unformerek, amik tulajdonképpen precíziós fordulatszámú dinamómotorok.
 A dobozok bal oldalán, középen, a zuhanycsőre emlékeztető vezeték nem más, mint egy zsírzó, ami az unformerek csapágyait kente.

Ruzsom Zoltán

Még egy rekesszel előbb: baloldalt a navigátor munkahelye, van irodalom, mely szerint a hajózó-szerelőé.

 

Ez is orzott kép. Biztosan észrevetted, hogy a mi gépünkön itt szögletes ablak van, ez pedig kerek. Az ok: a mi gépünk NDK gyártmányú VEB IL-14P típusú, ez a kép pedig (a kerek ablak alapján) egy szovjet gyártmányú Il-14 M-ben készült, ami a mi gépünknek unokatesója.

 

A képet azért kellett idelopni, mert a mi navigátor-munkahelyünk műszerei le vannak szerelve.

 

A little further forward: to the left is the navigator's workspace; according to
some literature, the technician worked here.
This is a stolen picture, too. You probably noticed that on our airplane, there's a
square window here, but the one in this picture is round. The reason: ours is a VEB Il-14P made in East Germany, whereas the one in this photo, based on the round window, is a Soviet-made
Il-14M, which is our airplane's cousin.
I had to use this stolen picture here, because the navigator's station is missing its equipment in our plane.

 

Felfelé nézünk: a "plafonon" a csillagászati navigációt lehetővé tévő ablak.

 

Looking up: this window on the "ceiling" allows astronomical navigation.

 

 

...és egyben vészkijárat is.

Ruzsom Zoltán

A fedélzeti rádió-távírász munkahelye. Morze-üzemmódban is kommunikált, ne felejtsd el, hogy ez a gép ez év decemberében lesz ötven éves.

 

Az adók porcelán antenna-kivezetőinél kilátszik a csupasz fém. Jó kis égési sérüléseket lehet itt szerezni.

 

The radiotelegrapher's workstation. It was used for Morse, too - don't forget, this plane will be 50 in December.

At the porcelain antenna leads you can see the plain metal. You can get nice little burns here.

 

 

A három egyforma műszer (felül 2 és jobb alul) a rádiókompasz (ARK-5)
vezérlői. Ezekről lehetett kirakni a három rádióiránytű műszerre a jelet.
Legalul az USZ-9 kommunikációs vevő, amely a pilóták által is távvezérelhető volt.

Érdekességképp, ez ugyanaz, mint az amerikai BC348, ugyanis eladták az
oroszoknak a technológiát. Ilyennel voltak felszerelve a második világháború gépeinek többsége, valamint az Enola Gay is.

 

Ruzsom Zoltán

 

A három egyforma műszer (felül 2 és jobb alul) a rádiókompasz (ARK-5)
vezérlői. Ezekről lehetett kirakni a három rádióiránytű műszerre a jelet.
Legalul az USZ-9 kommunikációs vevő, amely a pilóták által is távvezérelhető volt.
Érdekességképp, ez ugyanaz, mint az amerikai BC348, ugyanis eladták az oroszoknak a technológiát. Ilyennel voltak felszerelve a második világháború gépeinek többsége, valamint az Enola Gay is.
Ruzsom Zoltán

The three identical instruments (2 on the top and bottom right) the controllers of the radio compass (ARK-5).
These were for putting the signal out on the three radio compasses. On the bottom the USZ-9 communications receiver, it could be remotely controlled by the pilots too.
It is the same as the American BC348, as the technology was sold to the russians. These were fitted to most WWII aircraft, as well

as Enola Gay.
Zoltán RUZSOM

A rádiós bal lábánál egy hidraulika-szivattyú karja. Csak feltételezem, hogy a futómű-vészkibocsátó rendszer lehet.

 

 This hydraulic lever is at the radioman's left foot. I'm only guessing, but it might be for emergency extension of the landing gear.

Végre ideértünk a pilótafülkébe!

A kapitány (parancsnok) munkahelye.

 

We've finally reached the flight deck! This is the pilot's seat.

A másodpilóta ülése, műszerfala kissé meggyérítve.

 

The copilot's seat, whose instrument panel seems to have had its load lightened somewhat.

A parancsnok műszerfala hiánytalan.

 

Nothing's missing from the commander's panel.

A gázkar-pult és a középső műszer-konzol. Szép!

 

The throttle console and the central instrument panel.

Very nice!

Sétánk utolsó képe.

A pilóták feletti kezelőpult és a két pilóta közötti mágneses iránytű. Alatta középen alighanem az időóra - volt.

 

The last photo of our visit. The panel above the pilots and the magnetic compass between them. Below that, in the middle, the time clock - used to be.

A fenti kommentárok írásakor egyik szemem a képen, másik a Zsaludek Endre és szerzőtársai által jegyzett, a nyolcvanas években kiadott Il-14 típusfüzetén volt. Köszönettel tartozom az onnan szerzett információkért.

A kiadványt és Li-2, MiG-15, Il-18 és Tu-154  típusokat ismertető testvéreit ajánlom figyelmedbe, a márciusi Makettkiállításon még több árusnál láttam mindegyiket!

In preparing the above commentaries I had one eye on the pictures, the other on the type monograph prepared by Endre Zsaludek and his team in the 1980s. I owe thanks for the information gleaned from there.

I would recommend the editions covering the Li-2, MiG-15, Il-18 and Tu-154 as well, which can often be found at modelling meets (in Hungary).