REPÜLŐMÚZEUM  SZOLNOK

AN-24 V

Kevésbé előnyös fényviszonyok között.

 

In less than advantageous light.

Innen nézve szokatlan látvány, hogy a gép törzse a levegőben "lóg".

 

From this angle we get the unusual sight of the fuselage seeming to "hang" in the air.
 

A jobboldali gondola. a segédhajtómű gázsugara itt oldalra van kivezetve, míg az AN-26-oson egyenesen hátra.

 

The starboard nacelle. The exhaust of the auxiliary powerplant is led off sideways here, whereas on the An-26 it goes straight out back.

2006. július.

Újabb gép, ami festésében megújult !

 

July 2006. A new machine in renewed paint.
 

Mintha frissen lenne nyiratkozva, borotválva: más mint megszoktuk, mintha kicsit idétlenebb lenne (nem az!), de kétségkívül rendezettebb külsejű !

 

Like he'd just come out of the barber's, with newly cut hair and a good shave: different than what we're used to, maybe a bit silly (but not!), but without a doubt more
orderly looking!
 

Szép lett, na !

 

Looks great, eh?

A felirat is megújul.

 

The inscriptions are getting fixed, too.

Aki küzd vele a 35 fokos kánikulában: Magó Károly, a Múzeum munkatársa, akit makettjeiről, sőt, még inkább sikeres roncskutatásairól ismerhetsz.

 

Who's doing this in 35C heat? Karoly Mago, one of the museum's staff, whom you might know of through his models, or even more likely, his successful wreck excavations.

Ez a másik oldal, ez már készen van.

Örüljünk az újabb rendbe szedett külsejű gépnek !

Belül teljesen rendben van, az Egyebek rovatban láthatsz képeket a pilótafülkéről is.

 

This is on the other side, already done. Let's be happy that there's yet another plane in the park who's been restored, at least cosmetically. The inside is in great
shape, you can see pics of the cockpit in the "Other" section.

Kívülről is nyitható vészkijárat a gép jobb oldalán.

 

An emergency exit on the right side. This can be opened from outside, too.
 

A hajtó/futómű-gondolák csíkjai is megújultak.

 

Even the stripes on the nacelles got restored.

Ez lett a hónap fotója!

 

This became the Photo of the Month!
 

Pedig ez is lehetett volna, ha nincs ott a torony...

 

Though this could have been, too, if not for the tower.

Szokatlan szögből.

 

From an unusual angle.

A szembe-kép mindig bejön !

 

The straight-on view somehow always works!
 

2008. augusztusa

 

Alapos körbejárás következik, kívül és belül !

 

August 2008.

Time for a thorough walkaround, inside and out!
 

Nemigen hiányzik a kommentár.

 

No real need for comment.

 

Jellegzetes Antonov farokrész több apró világítóablakkal.

 

A vékony piros rúd a gép "fenékre ülését" akadályozza meg. Tanúsíthatom: amikor a fényképezéshez hátra mentem a faroktérbe, a gép egyensúlyi helyzete érezhetően elbizonytalanodott.

 

The distinctive Antonov tail with numerous little windows for lighting.
The thin red rod prevents the plane from "sitting on its butt." I can attest: when I went into the tail section, the plane's balance shifted noticeably.

 

Látszólag indokolatlan a farokrész megemelése, ez bizonyára a testvérek, az

An-26 és társai lenyíló tehertér-ajtajának  öröksége.

 

Megkockáztatom, hogy a két pót-vezérsík is a nyitott tehertér ajtó esetén kapott fontos szerepet, ami a mi gépünknél ugyebár nem létezett.

 

There doesn't seem to be reason for the tail section to be lifted as it is, but this just proves the relationship to the An-26.


I'll venture to guess that the two secondary stabilizers had a function when the cargo door
was opened, but this of course didn't exist on this plane.

A törzsnek kimondottan csónak/hajó formája van.

 

The fuselage has a distinctively boatlike form.

 

 

 

Pitot-cső "tenyészet", egy kettős és egy egyedüli hőmérővel kiegészítve.

 

Pitot tube "farm," extended with a single and a twin thermometer.

A jobb oldalon is van egy pitot-cső és egy hőmérő.

A kerek ablak a fedélzeti mérnök asztalára nyílik.

 

The right side has a pitot tube and a thermometer as well. The round window opens onto the flight engineer's table.

A magyar katonai repülőgépeken nélkülözhetetlen (de talán sohasem használt) jelzőrakéta-blokkok erről a gépről sem hiányozhatnak.

 

Signal flare dispensers were indispensible on Hungarian military aircraft (though they
were probably never used). This airplane, too, had to have them.

Impozáns légcsavar.

Csak Neked mondom el: nincsen rögzítve, kézzel ha nem is könnyen, de elfordítható. Ilyenkor a nagy gyorsító áttételen át forgatja a turbinát, amely lendkerékként viselkedik.

 

A légcsavarkúp körüli gyűrűn át szívja be a levegőt a hajtómű.

 

An imposing airscrew. I'll tell you a secret: it's not secured. It's not too
easy, but it can be moved by hand. This turns the turbine, which acts as a flywheel.

 

The ring around (behind) the prop hub's fairing is the air intake for the powerplant.
 

 

Itt távoznak a hajtómű forró gázai.

 

The powerplant's hot exhaust leaves here.

Persze hogy belesünk a gázkiömlő-nyíláson!

 

Of course we'll look into the exhaust pipe!

A baloldali hajtómű-gondola, amely a "pipaszár lábú" főfutókat is befogadja.

 

The portside nacelle, which also stows the "chickenlegged" landing gear.

A jobb oldali gondola hátsó részében kap helyet a  segédhajtómű.

 

The auxiliary powerplant is located in the rear of the starboard nacelle.

A segédhajtómű kiömlőnyílása.

 

The APU exhaust.
 

A légcsavartollak jegesedés elleni védelmét villamos fűtéssel oldották meg.

 

The deicing of the propeller blades is accomplished through electric means.

Egy furcsa és ismeretlen célú alakzat a hajtómű-gondola alján.

 

A funny-shaped formation with an unknown purpose on the bottom of the nacelle.
 

A roppant rövid orrfutó. Nincs gond az akna fényképezésével, ugyanis a futók kibocsátása után a fedelek visszacsukódnak.

 

The extremely short nosegear. There's no worry about trying to photograph the nosegear well, since after the gear is extended, the well doors close up again.

Ennyi látszik csak...

 

This is as much as can be seen.

Ugyanez a helyzet a főfutóknál is.

 

The same story is true for the main gear.
 

A főfutó kettős kereke.

 

The twin wheels of the main gear.

A szárny külső szekcióján a csűrők kaptak helyet.

 

The ailerons are placed on the outer sections of the wings.

Beljebb a féklapok,...

 

The flaps are further inboard...

...amelyek a hajtóművek és a törzs között is folytatódnak.

 

...which continue on the section between the nacelle and the fuselage.

A hasa alatt két antennaburkolat.

 

Two antenna fairings on the underside.

A farokrész a jellegzetes V-alakú pót-vezérsíkokkal.

 

The empennage with the characteristic V-formed horizontal stabilisers.

A légcsavarkör síkjában a törzset pótlólagos megerősítés védi a lerepülő jégdaraboktól, a jól látható horpadások szerint indokoltan.

 

 In the plane of the airscrew, an extra layer of "armour" protects the fuselage from flying chunks of ice. The clearly-visible dents show this to have good reason.

Vészkijárat a jobb szárny alatt, a felső nyílásnál a hidraulikus rendszerekhez lehet hozzáférni.

 

Emergency exit under the right wing. The access hatch up top leads to the hydraulic system.

A hátsó tehertér ajtaja.

 

The door to the after cargo area.

A nagyobb nyíláson a földi légkondicionálás levegő-befogadó nyílása. A kisebb kerek nyílás egyelőre titok, az alsó négyszögletes nyíláson a WC/mosdó tartályát lehet megközelíteni.

 

For once, an inscription we Anglophones can read, too: the larger opening accepts the ground air conditioning connection. The smaller round one is a secret for the moment, the square one underneath gives access to the toilet and washbasin tanks.
 

Úgy tűnik, annak idején a hidraulika-olajat nem teljesen sikerült leengedni...

 

It seems they didn't completely drain the hydraulic fluid...
 

A jobb hajtómű-gondola belső oldala. Az elektromos csatlakozások, illetve az indító-hajtómű olajtartályának fedele látszik.

 

The inboard side of the right nacelle. The cover panels for the electrical connections and the starter oil reservoir can be seen.

Üzemanyag-feltöltő nyílás a jobb...

 

Fuel filler on the inside of the right...

... és a bal gondola belső oldalán.

 

...and of the left nacelle.

Oxigén vagy sűrített-levegő tartályok fedele.

 

Cover of either the oxygen or compressed air reservoirs.

Jobban kellet volna figyelni az iskolában orosz órán, és nem kellett volna kidobni az orosz szótárt 1990.-ben. Akkor tudnám a nagyobb kerek izé szerepét is. Így csak a kisebbet tudom, az az üzemanyag túlfolyó/leeresztő.

 

I should have paid more attention in school during Russian class, and shouldn't have thrown the Russian dictionary out in 1990. Then I'd know what the big round thing is. As it is, I only know what the smaller one is: the fuel outflow.
 

Az egyik leszálló fényszóró a szárny belépő éle alatt.

 

One of the landing lights mounted under the wing.
 

Belépünk a "szentély"-be.

 

Stepping inside the sanctum.

Balra  a navigátor munkahelye...

 

To the left is the navigator's workstation...

... és műszerei.

Ezek az ARK rádió-iránytűk.

 

...and his instruments. These are the radiocompasses.

A fő navigációs műszer.

 

The primary navigational instrument.

A szél általi sodródást mérő műszer.

 

This instrument measures course divergence due to wind.

Benézünk a navigátor asztala alá is, van látnivaló bőven.

 

Looking under the navigator's table, we find plenty to see.
 

A parancsnok bal pultja.

 

The pilot's left-hand console.

A parancsnok munkahelye.

 

The pilot's workstation.

Egy eldugott műszer (a hajtóművek káros vibrációját jelzik) a parancsnok feje felett.

 

A concealed instrument above the pilot's head (it displays the harmful vibration of the powerplants).

A parancsnok műszerfalának tetején egy újabb műszer, csak sejtem hogy valamilyen navigációs műszer (rádió-iránytű kijelző?). Segítsetek!

 

Above the pilot's main instrument panel is a newer indicator, I can only guess that it's some sort of navigational instrument (radiocompass indicator?) Help please!

Translator's note: "ugol tangazha" means "angle of pitch" or "angle of roll," my guess is the former due to the asymmetric scale (-4 to +12).

(Fordito megjegyzese: Az "ugol tangazsa" vagy azt jelenti, hogy "emelkedesi szog", vagy azt, hogy "orsozasi szog". A skala aszimmetriaja (-4tol +12ig) miatt az elsore tippelnek.)
 

A pilótafülke középső konzolja, fölül az időjárás-radar, alatta a hajtómű-ellenőrző műszerek. A pult közepén a gázkarok, kétoldalt  a magassági trimm-kerekek.

 

The central console on the flight deck. Up top is the weather radar, beneath it are the instruments monitoring the powerplants. In the middle of the console are the
throttles, and the vertical trim wheels on either side.
 

Középen a hajtómű-ellenőrző műszerek.

 

The gauges in the middle monitor the powerplant.

Alul a két vészfék-kar, felette a robotpilóta kezelőszervei. Jobb oldalt a piros tárcsa közepén a futóművek kibocsátásának kapcsolója..

 

At the bottom are the two emergency brake handles, above it the controls for the autopilot. The switch in the middle of the red disc on the right side extends the landing gear.

 

A másodpilóta munkahelye.

 

The copilot's workplace.

A másodpilóta jobb oldali pultja.

 

The copilot's right-hand console.

 

 

Közelebbről.

Középen két magasság (nyomás) mérő, feltehetően a kabinban uralkodó nyomást méri.

 

From closer up. In the middle are two altitude (pressure) gauges, I suspect they measure the internal cabin pressure.
 

 

A másodpilóta feje felett jobb oldalt újabb műszer, a két hatómű ismeretlen paraméterét méri.

 

Above the copilot is this instrument that measures some unknown parameter of the
two powerplants.
(Translator's note: voltmeters, to guess from the "V". The inscription on the little piece
up top says "IM-24 ZATORMOZHEN"... that word means "stationary," or
"dampened/dampening/somethinglikethat," but what exactly it refers to, I don't have a
clue.)

(Fordito megjegyzese: voltmeterek, a "V" alapjan talalgatva. A szoveg a kis reszecsken felul azt irja hogy "IM-24 ZATORMOZSEN"... ez a szo azt jelenti hogy "allo" vagy "csillapito" vagy vmi ilyesmi, de hogy pontosan mire vonatkozik, saccom sincs.)

A középső műszerfal feletti rész. majdnem középen két oldalt a légcsavarok földi rögzítésének fogantyúi. Jobbra fent a lokátor kezelőszervei.

 

The part above the central instrument panel. Almost in the middle on the two sides are the handles for locking the airscrews on the ground. At the top right are the
controls for the locator.

A teljes felső műszerfal.

 

The upper panel in its entirety.

A fedélzeti mérnök/rádiós munkahelye a másodpilóta mögött.

Egyébkén az ő számára van egy lehajtható szék a a gázkar-pult mögött is.

 

This workstation belongs to the flight engineer/radio operator. He also has a jumpseat behind the throttle console, too.

 

Neki balra fent az elektromos kapcsolók.

 

The bank of switches to his upper left.

Szemben az elektromos rendszer ellenőrző műszerei. Balra a biztosíték tábla.

A rádió kezelőszervei mellett még egy jó öreg Morse-billentyű is helyet kapott.

 

These instruments monitor the electrical system, the fusebox is to the left.

Beside the controls for the radio, there's even a nice old Morse key.

A fedélzeti mérnök/rádiós asztala alatt. is bőven van berendezés.

 

There's a lot under the flight engineer's desk, too.

Kabin-világítás, sötétben repüléskor szükség esetén a vörös fényt használják, hogy ne vakítson. A személyzetnek egyébként helyi világítás áll rendelkezésére, a műszerek megvilágítása mellett.

A fehér fényű kabin-világítást csak a földön használják.

 

Cabin lights. If needed, the red light is used in flight in the dark, so as not to blind the pilots. The crew has individual lights at each workstation, in addition to the instrument illumination.

The white ceiling light is only used on the ground.

Az elülső tehertér ajtaja, a fedélzeti mérnök munkahelye mögött, a gép jobb oldalán.

 

This is the door to the forward cargo space, on the right side of the plane,
behind the flight engineer's workstation.

Benézve az elülső tehertérbe.

Looking into the forward cargo space.

Hátrafelé haladva a konyha következik.

Aftwards, the next thing is the galley.
 

Forróvíz-tartály is van.

There's a hot water tank, too.
 

Tároló polcok a konyhában.

Storage shelves in the galley.

Hátrafelé nézünk, három üres kabin következik, most székek sincsenek bennük.

Looking aftwards, three empty cabins. The seats aren't inside right now.
 

Vészkijárat, a gép bal oldala felé nyílik.

This emergency exit opens onto the plane's left side.
 

Ugye erre nem számítottál ? Egy formás heverő, éjjeli szekrénnyel, pohártartóval, olvasólámpával!

Admit it, you didn't expect this. A couch with a night stand, cupholder and reading light!

A bejárattal szemben a ruhatár...

Directly across from the entry door is the coatrack.
 

...rejtett és nem rejtett polcokkal.

With concealed and unconcealed shelf space.

A ruhatártól jobbra nyílik a mosdó/WC.

To the right of the coatrack is the lavatory.

A nyitott ajtó.

The door, opened.

Itt szálltunk be, a gépnek saját létrája van amely könnyen nyitható kívülről és belülről egyaránt.

This is where we got inside, the plane has its own ladder that opens equally easily from inside or out.
 

Innen nyílik a hátsó csomagtér.

This is the entrance to the after cargo space.
 

A csomagtér ajtaja, a gép jobb oldalán nyílik.

And this is the door inside it that opens onto the right side of the plane.
 

Van még egy kis ajtó, a faroktérbe nyílik.

And then there's this little door that opens into the tailspace.
 

A kormányszervek huzaljai és rúdjai látszanak. A műszerpolcokon az őket helyettesítő súlyok.

A gép farka egyébként alá van támasztva, a fenékre ülést elkerülendő...

These cables and rods belong to the steering mechanism. On the shelf are the weights replacing them.

There's a rod supporting the tail of the plane, to avoid it sitting down on its rear.

A faroktér mentirány szerinti bal oldala, szintén műszerpolccal.

The left side of the tail space, with another shelf.