REPÜLŐMÚZEUM  SZOLNOK

AN-2

Fordítás / Translation: Frank Valoczy

Csak a Néphadsereg színeiben szokatlan látvány, még ma is repül jónéhány mezőgazdasági és polgári változat.

Az állapota gyönyörű, a kiállítás helye olyan, hogy a legelőnyösebb szögből látszik!

 

It's only an unusual sight in the markings of the People's Army, since quite a few are still flying nowadays both in civilian and cropdusting variants. She's in great condition, and the spot where she's exhibited is such that she can be viewed from the best angle!
 

Például így !

Hát ha még a Nap hajlandó lenne észak felől sütni, és szemből kapná a fényt ...

 

For example, like this!

 

Now if only the Sun were willing to shine from the north to light the plane from straight on...

2008 november: alaposan körüljárjuk !

Amikor eltervezem hogy melyik gépet vegyük alaposan szemügyre általában a szívemre szoktam hallgatni. Az An-2 számomra nem volt túl érdekes múzeumi gépként, láttam sokat repülni a szolnoki sportrepülőtéren (már nem az!) van még belőle a mai napig az országban nem egy, nem kettő.

Aztán jött a Kapitalista Szombat, amikor Oláh Feri ebbe a gépbe vágyott, hát én is bementem vele szétnézni. Különösebb nem történt, csak ez az élő kövület rabul ejtett.

Most is a szívemre hallgattam a választásnál, ezért nézzük most meg az An-2-t !

 

Biztos vagyok benne, hogy sokatoknak lesz kiegészíteni valója. Várom őket, hogy minél többet tudhassunk erről a saját egyéniséggel bíró gépről.

 November 2008: Time for a thorough walkaround!
When I decide which plane to inspect like this I usually listen to my heart. The An-2 didn't strike me as too interesting a museum piece, since I'd seen plenty of them flying from the former recreational airfield at Szolnok. There are not one and not two but many still left in the country. Then Capitalist Saturday came, when Feri Olah grew a desire for this plane, so I went with him to take a peek. Nothing happened, except that this living rock formation took me prisoner. I listened to my heart this time, too, so let's look at the An-2 this time!

I'm sure that many of you will have comments to make. I await them, so that we can know as much as possible about this very unique plane.
 

 

Van benne valami büszkeség.

 

There's some sort of pride in her.

Sztárpózban.

 In the star pose.

Oldalnézet.

 

Side view.

Kicsit hátul.

 

A little from the back.

Nagyon hátul.

 

A lot from the back.

A tuti nézőpont nála is bejön, egy kis árnyékkal spékelve.

 

This view works well here too, accented with a little shadow.

Innen nézve bizony nem túlságosan repülőgép-szerű...

 

But looking from here, she doesn't much resemble an airplane...

Büszke orr, termetes négyágú légcsavarral koronázva.

 

A proud nose crowned with an expansive, four-branched crown.

Impozáns légcsavar-agy.

 

An imposing airscrew hub.

A motor kissé a fülke elé tolva, Nyitható hűtőzsalukkal, alul az olajhűtő.

 

The engine is set out a bit ahead of the cockpit with opening slats for cooling.

Beneath it is the oil cooler.

Az orr tetején a karburátor légbeömlője. Előtte védőrács, ami mintha nem eredeti alkatrész lenne.

 

Valóban nem gyári, de több volt RSZ-es gépen is látható. Azzal a céllal szerelték fel utólag, hogy  védje a légbeömlőt egy esetleges madárrajjal történő ütközéskor. Állítólag volt rá példa. 

Oláh Ferenc-OF

 

On top of the nose is the carburettor's air intake, In front of it is a protective grate, which strikes me as not being an original part.

 

Indeed it isn't a factory component, but you can see these on quite a few planes.
They were installed after the fact to protect the intake in case of a collission with a bird.
Apparently, there was precedent for this. Ferenc Olah (FO)
 

A lengyel gyártmányú Svecov As-62IR motor adattáblája.

 

The dataplate for the Polish-made Shvetsov AS-62IR engine.

Az olajhűtő.

 

The oil cooler.

Szemből nézve látszik a méhsejt-szerű kialakítása.

 

Viewed from in front, the honeycomb formation is visible.

Hátul egy szabályzó zsalu, ami a hűtőn átáramló levegő mennyiségét szabályozta.

 

In the back are these adjustable slats to control the amount of air flowing through the cooler.

Nem repülőgép, ez valami más! Az antenna árboc és a Csepel teherautókat idéző visszapillantó tükör csak fokozza gyanúnkat.

 

Az antenna árboc egyben az üzemanyag tartályok szellőzője is. OF

 

This isn't an airplane, but something else! The antenna mast and the rear-view mirror 
reminescent of those on Csepel trucks just increases this suspicion.

The antenna mast is, at the same time, the vent for the fuel tanks as well. OF

A fülke szélesebb mint a törzs, ami remek kilátást erdményez... - ne, ha nem lenne tele a sík lapokat esetlenül összefogó keretekkel.

 

The cockpit is wider than the fuselage, which allows for a great view out... or would, if the panels wouldn't be cluttered with all that framing.

A Ka-26-osnál már volt olyan érzésem, hogy nem azonos géphez tartozó alkatrészeket "pászítottak össze". Ez az érzés ennek e képnek a láttán is előjön.

 

 I've had the feeling when looking at the Ka-26, that they've "cobbled together" various parts from dissimilar aircraft. Looking at this picture, I get this same feeling.

Kis- közepes- és nagy lyukak. Alul a kipufogó, feljebb a jelzőrakéta kilövő nyílása, és egy ovális lyuk szerű a fülke ablakán.

 

Az ovális alakú nyílás nem az ablakon van, hanem a fülke jobb szélén lévő, ablak előtti panelből hiányzik valami. Ami panelon rajta van, az SzPU kezelő doboza. OF

 

Large, medium and small holes. At the bottom is the exhaust pipe, further up the signal flare dispenser, and an oval hole on the cockpit window.

The oval hole isn't in the window, but there's something missing from the panel inside the cockpit. FO

 

A két szárnyat érdekes, aszimmetrikus szerkezet merevíti.

 

An interesting, asymmetric bracing connects the two wings.

A merevítő dúcon egy Pitot-cső és felette valamilyen érzékelő, talán hőmérő vagy jegesedés-jelző.

 

A Pitot-cső felett a külső hőmérséklet érzékelő található. OF

 

On the bracing strut there's a pitot tube and some sort of sensor, perhaps a thermometer or an ice detector.

Above the pitot tube is a thermometer measuring external temperature. FO

Egy ilyen csúnya szerzet is tud szép lenni.

 

Even an ugly thing like this can look good.

Az alsó szárny kilépő élének teljes hosszában fékszárny húzódik.

 

The flap extends along the entirety of the trailing edge of the lower wing.

A felső szárny kilépőélén igazságosan osztozik a fékszárny (belül) és a csűrőlap (természetesen kívül). A csűrőlap külső részén a csűrőtrimm lapja.

The upper wing's trailing edge is evenly divided between the flap (inboard) and the aileron (outboard, naturally). The trim tab is on the outboard part of the flap.

Essünk túl rajta: restauráláskor a legjobb szándékkal tartósat szerettek volna alkotni, ezért a szárnyat vászon helyett alumínium lemezekkel borították. Az élethű kinézet céljából a vásznazás szalagjait is imitálták. Ebből lett a baj: a kültéri viszontagságok hatására a szalag ledolgozta magát a az alumínium lemezről, magával hozva a festéket is. Kár érte!

 

Let's get past it: during restoration, with the best of intentions, they wanted to make something that would last, so instead of canvas, they used aluminum to sheath the
wings. For the sake of accurate appearance, they duplicated the tape straps used to hold the pieces of canvas together. This caused the problem: the effects of the environment caused the tape to work itself free of the aluminum, bringing the paint with it. Too bad!

Tragikomikus, hogy a vásznazott féklapok viszont remekül bírják a több éves kültéri körülményeket...

 

 It's ironic that the canvas-covered flaps are bearing the years of sitting outside much better...

A szárnytövek a törzshöz áramvonalasan illeszkednek, de nem olyan nagy átmenetekkel, mint pl. a Li-2-esen.

 

The juncture between the wings and the fuselage is aerodynamic, but without the large transitional section like on the Li-2 for example.

A főfutók alighanem sokat bírnak.

 

The main gear can carry a bit of weight.

Tulajdonképpen sok hasonlóságot mutat a mai autók első kerekének felfüggesztésével, leszámítva a kormányozhatóságot.

 

 Actually, they bear a resemblance to the way the front wheels of today's cars are attached, minus the steering.

A kerekeket dobfékek lassítják.

 

Drum brakes to slow the wheels.

Még csinos dísztárcsára is futotta !

 

It even got nice hubcaps !

 

A farokkerék önbeálló, megőrizte az emlékét, hogy legutóbb milyen irányban mozdították a gépet.

 

The tailwheel is self-positioning, and it retained the memory of which direction the airplane was last moved.

Hatalmas, felfelé nyíló teherajtó, rajta befelé nyíló közlekedő ajtó.

 

 A large, upwards-opening cargo door with a smaller, inwards-opening passenger door in the middle.

Itt lehet felmászni a gép tetejére, ahol a tankolást, vagy a mezőgazdasági változatnál a vegyszer betöltését lehet elvégezni.

 

Here you can climb on top of the plane to refuel it, or, on the agricultural variants, fill the chemical tanks.

A törzs tetején csúszásgátolt járófelület.

 

There's antislip coatings on the walkway on top.

A farok vaskos és lekerekített, nem éppen kecses szerkezet.

 

The tail is bulky and rounded, not exactly a dainty structure.

 

 

 

Az oldalkormány vásznazása kevésbé jól bírta. Mind a magassági- mind az oldalkormány kilépő élén trimmlapok.

 

The rudder's canvas didn't bear it all so well. The rudder and the elevators all have trim tabs.

A hátsó helyzetjelző lámpa az oldalkormányra került.

 

The rear marker light is on the rudder.

Ilyen nyílásokon át lehet a fontosabb karbantartási vagy ellenőrző helyeket megközelíteni. Ez a nyílás a farokrész jobb oldalán, a farokkerék felett nyílik és az oldalkormány drótköteleit vezető csigák érhetők el alatta.

 

Openings like this give access to the important maintenance and inspection points. This opening is on the right side of the tail above the tailwheel, and gives access to the pulleys on the cables leading to the rudder.

Ez a temérdek "kacat" mind-mind az An-2 része...

 

All this clutter belongs to the

An-2...
 

A szárnyak kissé a törzs fölé nyúlnak.

 

The wings reach a bit above the fuselage.

Szerintem nagyon szép !

 

I really think it looks good !

Merevítő szalagok és köztes tartójuk látszólagos összevisszaságban.

 

Stiffening cables and their holders in seeming disarray.

Az orr jobb oldala.

 

The right side of the nose.
 

A kipufogó csonkra hőcserélő van szerelve, ami a kabint fűtő forró levegőt biztosítja.

 

There's a heat exchanger on the exhaust pipe to provide hot air to heat the cockpit.

Az irdatlan átmérőjű kipufogó csonk, az alsó hűtőkopoltyú kissé nyitva.

 

The immense exhaust pipe, with the lower cooling gill slightly open.

Itt benézve jól látszanak a motor hengerei.

 

Looking in here we can see the engine's cylinders.

Eljött a pillanat, az ajtó nyitva: bemegyünk !

 

Here it is, the door is open, let's go in !

Előtte egy pillantás a fellépőre. Az oldalsó éles elemek szerepét nem ismerjük.

Talán cipőtisztító?

 

Az ! OF

 

 

But first a glance at the step. I don't know what the sharp things to either side of the step is.

Maybe shoe cleaners?

Yes! FO

Egyszerű felhajtható székek két oldalt.

A kép tetején középen a pilótafülke szellőzését biztosító ventilátor.

 

 

Simple folding seats on either side. At the top centre of the photo is the
ventilator  for the flight deck.

Nincs meg minden szék,

5+6 db-nak van hely, ahogyan a padlón látszik.

Ez a kép a faroktérből készült, majd megyünk oda

is!

 

 

Some of the seats are missing; there's room for 5+6, as can be discerned from the floor. This photo was taken from the tail space, we'll go there later, too !

Az utastér nem rejt el semmit a hozzánk hasonló kíváncsiaktól: Minden vezeték, kormánykötél, tolórúd szemmel követhető. Ettől aztán hallatlanul élvezetes tanulmányozni, mi micsoda?

 

 

The passenger compartment doesn't hide anything from curious visitors like us: the path
of every cable, every rod can be followed by eye. It's quite entertaining to study it and figure out what's what!

Az utastér eleje balról...

 

The front of the passenger compartment, on the left...

...középről...

 

 ...in the middle...

...és jobbról.

 

Mindenfelé üzemanyag-vezetékek tekeregnek.

 

 

...and on the right.

There are fuel lines winding all over the place.

Az ajtó előtt minkét oldalon hordágyak rögzítő pontjai.

 

There are clamps for securing stretchers to the wall on both sides.

 

Gyönyörű!

A pilótafülkéből a kormányok drótkötelei lentről fölfelé vezetnek és egy hosszú szakaszon szabadon láthatóan futnak.

Két kötélpár átvált egy rudas himbaszerkezetre, amely a felső szárnyakon elhelyezett csűrőket mozgatja.

 

Lovely! The control cables lead out from the flight deck from bottom to top and then run along a long stretch, completely in the open. Two pairs of cables became a
rod-and-lever arrangement, which controls the ailerons on the top wings.

A maradék kötelek a farok felé tovább haladva burkolat alá kerültek.

 

 

The rest of the cables leading to the tail went underneath this cover.

A kép közepén a csűrők himbaszerkezete. A két duplázott kötél aszimmetrikusan csatlakozik hozzá, de biztosak lehetünk benne, hogy az aszimmetrikus szerkezet eredője szimmetrikus erő és kitérítési szög.

A himbarész közepén egy távtartó rúd viseli a terhet, ami nélkül a törzskerteket olyan irányban terhelné, amit az "nem szeret".

 

In the middle of the picture is the lever system belonging to the ailerons. The two twinned cables are attached asymmetrically, but we can be sure that the asymmetrical arrangement provides symmetrical force and deflection angle.

A két szélső rúd által közvetített kormánymozdulatokat újabb himbák fordítják el derékszögben, a felső szárnyak külső kilépő élén lévő csűrőkhöz.

 

The movements on the control columns are transmitted through the two sidemost rods turned by yet more levers at a right angle, towards the ailerons.

Itt futnak a rudak a bal csűrő felé...

 

 

Here are the rods leading to the port flap...

...itt pedig a jobb felé.

 

 

...and these go starboard.

Hátranézve az utaskabinban az oldalsó utas/teherajtón kívül egy hátrafelé vezető kétszárnyú ajtót látunk.

 

 

Looking back in the passenger compartment we see a double-door leading still further back.

Nyissuk ki: belátunk a faroktérbe.

Az ajtó felett az ejtőernyős ugrások során használt jelzőláma.

Piros: ülsz a fenekeden.

Sárga: ugráshoz felkészülni !

Zöld: ugrás !

 

 

Let's open it: we see into the tail space. Above the door are indicator lightsused by
paratroops.

Red: sit on your butt.

Yellow: get ready to go.

Green: jump!

Az ajtó felett látható azonosító mutatja, hogy a múzeumi 10-es katonai festésű gép igazából a kukacbombázó flottánál szolgált fénykorában.

 

The registration plate above the door shows that though the plane is painted in  military colours, in her heyday she was part of the worm-bombing fleet.

A faroktérben is van padlólemez, de feltételezhetően ide csak a földön lehetett bemenni, mivel egy ember súlya ennyire hátra kerülve a gép egyensúlyát veszélyeztette volna.

 

There's flooring in the tail section, too, but I suspect you could only come in here on the ground, since the weight of a person this far back would have adversely affected the
plane's balance in flight.

Az oldalkormány kötelei nincsenek duplázva. A fenti két pár kötélről nem tudom, hogy a magassági kormány kötelei kétszeresen biztosítottak, vagy a magassági kormány és a magassági trimm külön köteleit látjuk.

A trimm-lapokat elektromotorokkal lehet állítani, tehát a két kötélpár csak a magassági kormányfelületek mozgatására szolgál. OF

 

A hátsó falon egy hiányzó hidraulikus (pneumatikus?) berendezéshez vezető csöveket látni, illetve egy rögzítő kengyelt, amiről egy későbbi frissítésben még lesz szó.

A hiányzó pneumatikus berendezés a farokkerék rögzítő. Ezt a le- és felszálláskor, esetleg egyenes guruláskor lehet bekapcsolni. OF

 

The rudder's cables aren't doubled. I don't know if the top two pairs of cables
are twinned elevator cables, or if we're seeing the separate cables for the rudder and the rudder trim tab.

The trim tabs were adjusted by electromotors, so the two pairs of cables are only for moving the elevators. FO

On the back wall we can see piping leading to a missing hydraulic(pneumatic?) system, and a fastening stirrup which will be discussed in a later update.

The missing pneumatic system is the tailwheel brace. This could be switched on during takeoff and landing, and perhaps during straight taxiing. FO

A faroktér bal oldalán felül egy rádió vagy más elektronikai berendezés polcai, alul a kék ládákat akkumulátor dobozoknak vélem, de ebben nem vagyok biztos.

Igen, a két kék ládában vannak az akkumulátorok. OF

 

 

In the left side of the tail space are the shelves for the radio or some other electronics. I suspect the two blue boxes are storage batteries, but I'm not sure.

Yes, the two blue boxes are storage batteries. FO

Újra megcsodáljuk a farok felé vezető köteleket. Itt lépnek be az utastérből felénk, a faroktérbe.

 

 

Let's look at the cables again. Here they enter the tail space from the passenger compartment.

A faroktér ajtaja belülről.

 

The inside of the doors leading into the tail space.
 

A faroktér jobb oldalán megfejtésre váró "képződmények".

 

Az eredeti funkcióját nem ismerem, de az általam látott gépeken különböző „fontos” dolgok tárolására használták. (Pl.: tartalék izzókészlet, tábori szélzsák, stb.) OF

 

 

76. On the right side are these "formations" waiting to be deciphered.

 

 I don't know what their original function was, but on the planes I've been on they were used for storing various "important" things like spare lightbulbs, windsocks, etc. FO

 

Elérkeztünk a szentélybe. A fülke még elfogadható állapotban van a műszerfal kissé hiányos, de látszik hogy a Múzeumba már így került.

 

 

 Here's the sanctum. The flight deck is in acceptable shape. Though the instrument panel is a bit lacking, it's clear it came to the museum like this.

A pilóta ülésén autentikus huzat.

 

 

Yes, this is the original seat cover on the pilot's seat.

A pilóta bal kezénél lévő kezelőszervek.

Az ablaktörlők és az ablakfűtés kapcsolói, a piros kapcsolásvédők alatt a tűzoltó berendezést aktiváló kapcsolók, előtte a fűtő/hűtőventilátor kapcsolója. A 100-ig skálázott műszer a levegőtartály nyomását mutatja. a barna gomb a pitot-cső ellenőrzésére szolgál. A sárga kapcsoló az üzemanyagtartályokat nyitja-zárja. A legelső kétmutatós műszer a féknyomást mutatja.

 

At the left hand of the pilot are these controls. The switches for the wipers  and the window heaters, the red switches for the fire suppression system, and in front, the switch for the heating/cooling fan. The gauge scaled to 100 indicates the pressure in the air tank. The brown button is for testing the pitot tube. The yellow switch opens and closes the fuel tanks. The very first gauge with the two pointers shows brake pressure.

 

Az ablaktörlők kapcsolói mögött látható piros kapcsolás védő alatt található az olajhígító kapcsolója. Ez alatt pedig az üzemanyag befecskendező. Az ablakfűtés kapcsolói előtt lévő két védett kapcsoló nem a tűzoltó berendezést aktiválja, hanem a tűzjelző kontroll kapcsolói. A levegőtartályban lévő nyomást mutató műszer mögötti lyukból hiányzik a levegő főcsap kereke. A „barna” gomb a Pitot-cső fűtés ellenőrzésére szolgál. Ha benyomásakor világít a mellette lévő fehér lámpa, működőképes.

A sárga kapcsoló négy állású. A képen látható állásban zárva. 3 óránál mindkét oldali tartály nyitva, 12 óránál csak a bal oldali, 6 óránál csak a jobb oldali tartály van nyitva. Az üzemanyag csap előtti védett kapcsoló a benzin szivattyú kapcsolója. A mellette lévő mérő-műszer a mezőgazdasági berendezések működtetéséhez szükséges levegő nyomását mutatja.

OF

 

Behind the switches for the wipers the switch under the red protective cover is for the oil thinner. Beneath this is the fuel injector. The two protected switches in front of the window heaters aren't for the fire control system, but are the switches for the fire indication system. The wheel for the main spigot of the air system is missing from the hole behind the pressure gauge.

The brown button is for testing the pitot tube heater.
If, when the button is depressed, the white light beside it lights up, it works. The yellow switch has four positions. As it is on the picture, it's closed. At 3 o'clock both side tanks are open, at 12 o'clock only the left tank is open, and at 6 o'clock
only the right tank is open. The protected switch by the tank selector is the switch for the fuel pump. The gauge beside it measures the air pressure needed to operate the agricultural systems.

FO

A pilóta munkahelye.

Oldalt az SzPU.

 

The pilot's workplace.

A pilóta műszerfala.

Alsó sor: kis magasságtartományú magasságmérő, üzemanyag mennyiség mérő, porlasztó hőmérő, olaj hő- és nyomásmérő.

Középső sor: magasságmérő, variométer, iránytű egyeztető gomb, kombinált iránytű kijelző, 

(???), hengerfej hőmérő.

Felső sor: sebességmérő, műhorizont, (hiány), (???), felette feszültségmérő.

Legfelül: a tűzjelző berendezés kijelzői, a védett kapcsoló a tűzoltó berendezés indítása (OF), a gyújtáskapcsoló és a motor indító kezelőszervei.

 

 

The pilot's instrument panel. Bottom row: low-altitude altimeter, fuel level indicator, carburettor temperature, oil temperature and oil pressure gauges.
Middle row: altimeter, variometer, compass adjustment button, combined compass display,
(???), cylinder head temperature.
Top row: indicators for the fire indication system, the protected switch is for activating
the fire suppression system (FO)
, the ignition switch and starting controls.

A pilóta pedáljai.

 

The pilot's pedals.

A pilóta szarvkormánya, a bal kezénél egy ismeretlen kapcsolóval kiegészítve.

 

A nyomógomb a külső rádiózás kapcsolója, a kapcsoló pedig a mezőgazdasági berendezés működtetésére szolgál. OF

 

 

The pilot's control wheel, with a mysterious switch.

The pushbutton is for external radio communications, and the switch is for operating the
cropdusting equipment. FO

 

A műszerfal középső része.

 

A farokkerék rögzítő működtetése a plexi-vel félig takart kapcsolóval történik. ( A rádió kezelőpanelje és a Volt/Amper mérő között. ) A Pitot-cső fűtést a Volt/Amper mérő fölötti sorban balról a harmadik – védett – kapcsolóval lehet indítani.

OF

 

The central part of the panel.

The stiffening of the tail wheel happens with the switch that's halfway covered by plexi
(between the radio panel and the volt- and ammeters). The pitot tube heater switch was the third (protected) switch from the left in the row above the volt- and ammeters. FO

Kicsit közelebbről, a jobb oldalon a rádió kezelőpanelje, bal oldalon elektromos fogyasztók kapcsolói.

A mérőműszer átkapcsolható Volt/Amper mérő, az akkumulátor illetve a hálózat feszültségét és áramfelvételét méri.  A negatív kijelzett áram azt jelenti, hogy a hálózatot az akkumulátor és nem a generátor táplálja.

 

From a bit closer, on the right side is the radio's control panel, and to the left, the electronic sump (I think! - transl.) switches. The measuring instrument is a
selectable volt/ammeter measuring the status of the batteries and the electrical system. A negative
indication shows that the battery and not the generator is supplying the system.

A gázkar-pult.

 

The throttle console.

Fölül a rádióiránytű kezelőszervei, alatta két ismeretlen kerek kijelző.

 

A baloldali a fékszárny helyzetjelző, a jobb oldali pedig az olajhűtő zsalujának helyzetjelzője. OF

 

 

Above are the controls for the radiocompass, beneath it are two unknown round indicators.

The one on the left is the flap status indicator, the one on the right shows the status of
the slats on the oil cooler.

FO

A magyar nyelvű feliratok eligazítanak.

Legalul egy kiegészítő panelen a permetező berendezés két kapcsolója.

 

 

Closeup of the central (throttle) console, with the switch for the dusting system on the additional panel at the bottom.

A gázkar pult alatt két kihúzható gomba, a kabinfűtés fúvókái, illetve mellettük egy csap.

 

Ezzel a csappal lehet beállítani a mezőgazdasági berendezéshez jutó levegő nyomását.

            (Ellenőrző műszere : a bal ülés melletti oldal panelon.)

OF

 

These two extendable mushrooms under the throttle console are the cabin heater's blowers, and beside it, a faucet.

This faucet adjusted the amount of air flowing into the cropdusting equipment (its indicator was located on the side panel next to the left seat). FO

 

A másodpilóta szarvkormánya.

 

The copilot's control column.

A másodpilóta műszerfala.

Alul balra a rádióiránytű kijelzője.

A nagy panelon a sebességmérő, porlasztó-hőmérő*, kombinált iránytű-kijelző, variométer, magasságmérő, felette Volt/Ampermérő.

Legfelül az "elkötött" időóra sajátos kivágása, mellette mérete alapján a műhorizont hiányzik.

 

*A porlasztóhőmérőnek látszó műszer itt a külső hőmérséklet értékét mutatja. (Érzékelője a Pitot-cső felett, a baloldali szárny dúcon.) OF

 

 The copilot's instrument panel. Down and to the left is the radiocompass display. On the big panel is the airspeed indicator, the carburettor temperature*, combined compass-indicator, variometer, altimeter, and, above it, the volt/ammeter. At the very top is the hole for the missing time clock, beside it, based on the size of the hole, the  artificial horizon is missing.

*The instrument here that looks like the carb temp indicator actually displays the
outside temperature. Its sensor is above the pitot tube on the left wing bracing strut. FO

A másodpilóta pedálja.

 

The copilot's pedals.

A másodpilóta ülése, az ülés itt is pompázatos huzatot kapott.

 

 

The copilot's seat. This too got a "decorative" covering.

A pilóták lábai között ilyen szellőző-kifúvó van. A fúvóka alakja igazolja, hogy férfi pilótákra számítottak, páros szerveket hűtendő...

 

 

There's a vent-blower like this between each pilot's legs. Its shape shows that they were expecting male pilots - it is obviously for cooling twinned organs...

Ilyen karral lehetett a légáramlás intenzitását szabályozni.

 

 

The amount of airflow was controlled by this rod.

A kurta ablaktörlő lapátok hajtóművét egy flexibilis tengelyen át hajtja...

 

 

The short wiper blades were driven through a flexible driveshaft...

...a pilóta válla mögött elhelyezett villanymotor.

 

 

 ...by a motor behind the pilot's shoulder.

Ugyanígy a másodpilótánál.

 

 

Same situation on the copilot's side.

Az SzPU és az ablaktörlő- motor.

 

 

The wiper motor.

Ilyen ablakfűtést most látok először: két üvegréteg között, szabad szemmel szinte láthatatlan fémszálak sokasága.

 

 

This is the first time I've seen a window heater like this: between two layers of glass is a multitude of tiny wires that are almost invisible to the naked eye.

Az üvegfelületen hőmérséklet-érzékelők ellenőrzik az ablakfűtés működését.

 

 

Thermometers measure the working of the window heaters.

A jelzőrakéták tároló helye, balra a nyílás, ahol ki lehetett lőni őket.

 

Álljunk csak meg !

Ez a gép mindig is a mezőgazdaságban dolgozott, permetezett, műtrágyázott. Mit keres itt a jelzőrakéta, a rádióiránytű, az ejtőernyős-ugrató lámpa, a másodpilóta?

 

Nos, minden mezőgazdasági An-2 be lett sorozva a honvédséghez is, ahol mozgósítás esetén szállítási feladatokat láttak volna el. Ennek megfelelő felszereltséggel kerültek beszerzésre.

 

This is where the signal flares were stored, and to its left, the hole through
which they could be shot.

But stop a moment! This airplane was always used for agricultural purposes, spraying fertilizer and pesticides. So then why the flares, the radiocompass, the paratroopers' signal lights, the copilot?

Well, every agricultural An-2 got "conscripted" as well, and, in case of
mobilisation, they would have been used for various military transport purposes. As such, they had to be equipped with all the requisite equipment.

A pilóta ülése mellett a kézi benzinszivattyú karja.

Ha netán repülés közben kellett használni, nem lehetett könnyű dolga a gépen egyedül utazó pilótának.

 

 

 Beside the pilot's seat is the manual fuel pump lever. If it had to be used in mid-flight, it couldn't have been easy for a solo pilot.

A fülke tetején a szellőző berendezés fúvókái.

Jól látszik az ablak páráját leszárító fúvóka a műszerfal tetején.

 

 

These are the blowers for the ventilation system on the top of the cockpit. The defogger nozzle is clearly visible on top of the instrument panel.

Ugyanígy jobb oldalt is.

 

Same thing on the other side.

A pilótafülke ajtaja. Most elköszönünk és becsukjuk.

 

The door to the flight deck. Now we'll say goodbye and close it.