REPÜLŐMÚZEUM  SZOLNOK

MiG-21U, a "66-400-as gyártmány"  "Izdeliye 66-400"

Fordítás / Translation:  Frank Valoczy

Ismerkedjünk !

Érkezett 2006. október 17.-én.

 

A MiG-21 U első hazánkba került alváltozata, a 66-400-as gyártmány. Leginkább szembe tűnő különbség a későbbi 66-600-as gyártmánytól a függőleges vezérsík mérete. A 400-as az F-13 és a PF kisebb méretű, a 600-as az MF a BISZ és az UM nagyobb vezérsíkját "viseli". Tehát MiG-21-ből 7 féle változat volt hazánkban rendszeresítve. Ha másképp tudod, örülök ha pontosítasz !

 

 Let's get acquainted! She arrived on October 17, 2006.
The first subvariant of the MiG-21U to arrive in our country was the product 66-400. The most obvious differences between it and the aircraft of batch 66-600 is the size of the vertical stabiliser. The 400s had the smaller stab of the F-13 and PF variants, whereas the
600s had the larger style found on the MF, bis and UM variants. This means there were seven variants
of the MiG-21 in service in Hungary. If you know differently, I'd be happy for corrections!
 

Sztárszögből - smink nélkül.

Hiányzik a Pitot-cső, a másik Pitot-cső, a jobb futómű fedele, néhány borítólemez és számtalan csavar. Lesz még vele munka, mire a végleges helyére kerülhet.

In the star pose - without makeup.
The pitot tubes are both missing, as is the right wheel well cover, several coverplates and
innumerable screws. There'll be work on her yet, before she gets into her final spot.
 

Oldalnézet.

Side view.

Az a bizonyos különbség: a függőleges vezérsík kisebb, mint a MiG-21 U (66-600-as gyártmány)-é. Nézd meg a "600-as" képét, azon nagyobb vezérsík van. Ez itt az F-13 és a PF farkára hasonlít.

That certain difference: the vertical stabiliser is smaller than on the MiG-21U Product 66-600. Look at the pictures of the 600 - it's bigger. This one here looks like the tail of
the MiG-21F-13 and the PF.

A hátsó kabintető egy másik, terepszínű gépről való.

The rear canopy cover came from another airplane in camouflage.

Ez itt feltehetőleg (és levehetőleg) a vízszintes vezérsík munkahengere és jeladója.

This is likely the actuator for the vertical stabiliser. (In brackets in the Hungarian text is an untranslateable play on words).

 

A hátrasikló féklap, kitérített állapotban. Ez itt nem leszálló vagy felszálló helyzet, a féklap kézzel mozdítható. Szóval  "valahogy" áll.

The flap in deployed position. This isn't the landing or takeoff position, the brake can be moved by hand. So it's... just in *a* position.

Az orrfutó.

The nose gear.

Fotó a jobb "hónalj" alól. Ezen az oldalon hiányzik a főfutó akna borítólemeze.

The right armpit from below. The wheel well door is missing here.

A bal főfutó-akna.

The left main gear well.

Levegő és oxigénpalackok a szárnyban, a bal főfutó bekötésénél. A jobb szárnyban a palackok ugyanígy helyezkednek el.

Oxygen and compressed air cylinders in the wing, at the joint of the left main gear.
The situation is similar on the other side as well.

A fékernyő zárja. Ide van bekötve a fékernyő vége. Az ernyő a tokból való kieresztés után (miután a gépet lelassította), ezzel a most "természetellenes" helyzetben lévő zárral dobható el.

Parabrake release. This is where the parabrake is attached. After the parabrake has been deployed and it's slowed the plane down, it can be jettisoned with this release, which is now in a somewhat "unnatural" position.

Nézzünk be a Mach-kúp mellett ! Itt elöl a bal oldali pompázs-gátló szelep és mozgatórúdja látható. A hajtómű számára felesleges levegőt ereszti ki. Kissé beljebb az éppen ellentétes célú, rugó ellenében befelé nyíló, levegő beeresztő szelepet látod (majdnem). 

A törzs eleje - amint itt látszik - tisztán héjszerkezetű, bordák és hossztartók nélküli.

Let's look in beside the nosecone! The portboard vane and its actuator are visible here, which lets superfluous air out. Just a little further in you can (almost) see the
flap designed to do the opposite, which opens inwards against a spring.
The front of the fuselage - as you can see here - is entirely a stressed-skin structure, without ribs and stringers.

Eléggé illetlen nézőpont: benézünk a gép "püspökfalatján". Hajtómű nincs a törzsben, de már nem is kell neki... Nekem nagyon tetszik a kabint körülvevő áramvonalas test. Utána (felénk) a nyereg alakú üzemanyag-tartály. Ezt elnézve érthető, miért kellettek a 21-esekre póttartályok.

It's a bit of an impolite viewpoint, straight up the rear. There's no powerplant in the plane, but she doesn't really need one anymore. I really like the streamlined body
around the cockpit. Behind it (towards us) is the saddle-shaped fuel tank. Looking at this, it's
understandable why the 21s really needed drop tanks.

2008. április

 

Sokat javult a helyzet, a gépet szépen rendbehozták.

 

Oldalnézet.

 

April 2008.

The situation is greatly improved, they've brought the plane into nice shape.

Side view.

Amitől a "kis UTI" más mint a későbbi változat: az F13 és a PF farokrészét viselte.

A gyártás későbbi időszakában már a nagyobb függőleges vezérsíkú (MF, Bisz) farokrésszel szerelték a MiG-12U-kat. Hasonlítsd össze a 4419 képével: nem fogsz sokat látni, mert a 4419-ről még mindig csak az eddig egyetlen, Hérincs Pista által készített kép van a honlapon, az sem oldalnézet...

 

Another view of what made the "little UTI" different from the later versions:the tail of the F-13 and PF. In later construction, they attached the larger vertical stabiliser of the MF and bis onto the MiG-21Us. Compare this with the photo of 4419. You won't see
much, though, because there's still only the one photo by Pista (Steve) Herincs of 4419, and that isn't
even a side view...

 

 

Eltűntek a csúnya tátongó nyílások.

 

The ugly gaping holes are gone.

 

 

Mint a régi szép időkben: propaganda-fotó szögből nézve.

 

Just like the good old days: a view from the angle of propaganda photos.

Egy kicsit groteszk nézet.

 

Ne mondd el senkinek: a Pitot-cső állásszög-adó lapátok és a gép orra közötti része "utángyártott" alkatrész, eredetit nem sikerült beszerezni.

 

This view makes it look a little grotesque. Don't tell anyone: the section of the pitot tube between the angle-of-attack indicator vanes and the plane's nose is an "aftermarket" part, as the search for an original was unsuccessful.

A jelenleg beépített egyetlen fegyver a fotogéppuska.

 

At the moment, the only armament mounted is this gun camera.

 

NEM fotogéppuska !

Vélemény kialakítás alatt.