REPÜLŐMÚZEUM  SZOLNOK

Mi-8 P(árnás)

Fordítás / Translation: Frank Valoczy

Közepes szállító helikopter. A szögletes nagy ablakok személyszállító (polgári használatra szánt ?) kivitelre utalnak. A felségjelzés egyedi.

 

Horváth Balázs: "A Mi-8
deszantváltozatai (legtöbbször) körablakosak, az utasszállító- és
szalonverziók pedig többnyire négyszögablakkal készültek. Az egyedi felségjelre már több magyarázatot is hallottam; az egyik szerint a Pápa látogatásakor nem lett volna célszerű, ha a katolikus egyház feje olyan
helikopterrel utazik, amelyen még a régi, vörös csillagos felségjel van, így egy megfelelő átmérőjű körbe foglalt nemzetiszínű ékkel takarták le a csillagot."

 

Medium transport helicopter. The square windows indicate a passenger (civilian?)
transport. The insignia is one-of-a-kind.

Balazs Horvath: "The paratroop variants of the Mi-8 (most often) had round windows, the passenger and salon versions mostly had square windows. I've heard more than one explanation for the unique insignia; according to one, during the Pope's visit it was decided that it was inappropriate for the head of the Catholic Church were to fly around in a helicopter carrying a big red star, so they hid it with a circle of the appropriate diameter carrying a chevron in the national colours.

Jóindulatot sugárzó arckifejezés.

Elégedett, mert most vagy hatvan kép következik róla.

 

A facial expression that just radiates friendliness. She's content, because about 60
photos of her are to follow.

A bal oldal pitot-cső: nem akármilyen anyagból készült.

 

The portside pitot tube. It wasn't made of just anything.

Az orrfutón skála mutatja a berugózás mértékét, a madársz.r pedig a legutóbbi tisztogatás óta eltelt időt.

 

A gauge indicates the amount of compression on the nosegear strut, and the birdsh.t indicates the elapsed time since the last cleaning.

A nagy négyszögletes ablakok a személyszállító változatra jellemzőek. Meglepetés ért, amikor alkalmam volt a létrát kézbe venni: dögnehéz, 20-25 kiló körül lehet. Én azt hittem hogy egy repülő eszközön minden a lehető legkönnyebb.

 

 The big square windows of the passenger-carrying variant.

 

I was surprised, when the opportunity arose to lift the ladder: it's bloody heavy, about 20-25 kilos. And here I thought that everything carried on an aircraft was supposed to be as light as possible.

A hajtómű kiömlő nyílása mellett négy szellőzőcső is helyet kapott. Jó lenne tudni, mit vezettek ki ide (olajtér?).

 

Four ventilation tubes found their way out beside the engine's exhaust pipe. It'd be interesting to know what these ventilate. (Oil?)

Termetes üzemanyagtartály a törzs mellett. Szépen virít az alkalmi felségjelzés.

 

A large fuel tank next to the fuselage. The improvised insignia looks good.

Egészen áramvonalas formája lenne, ha az üzemanyag-tartály nem bontaná meg a formát.

 

She'd be quite streamlined if it weren't for the fuel tank.

Na, ez tetszik: olyan, mintha egy, az ülepén jól "kitérdesedett" mackónadrág volna rajta...

 

A deszant változattól eltér a hátsó ajtó. Úgy tűnik ez is kétfelé nyitható, sőt leszerelhető gyorszárakkal. A közepén viszont egy lefelé nyíló ajtót alakítottak ki, amin belül lépcsők vannak.

 

Well, this is great: it looks like she's wearing a Union suit...

The rear door here is different from that on the paratroop variant. The door opens into two parts here too, like the clamshell on the para variant, but here there's also a door in the middle that opens downwards, that has stairs on it.
 

Szép a formája, bár kissé slampos a hátsó fertálya miatt.

 

Nice shape, but the nether regions make her look a little slovenly.

A farokrotor villamos jégtelenítésű lapátja.

 

One of the electrically-deiced tail rotor blades.

A farokrotor agya.

 

The hub of the tail rotor.

A farokrotor és a főrotor lapátjai igen közel vannak egymáshoz. Megkérdeztem: nem tudnak összeérni, mert a lapátok által súrolt két kör között néhány dm távolság van. A két rotor nincsen úgy szinkronizálva, hogy  a lapátok egymás között suhanjanak el, mert a főrotor lapátjai függőleges irányban nagyon sokat mozdulnak repülés közben.

Óvatosan megmozdítottam a farokrotort: kis erővel fordítható, természetesen fordul vele a főrotor is.

 

The blades of the main and tail rotors are rather close together.

I asked if they couldn't touch each other, given there's only a few decimetres between the two arcs.
The two rotors aren't synchronised to ensure that the blades would pass in between each other, because the blades of the main rotor move a significant amount vertically when the helo is in flight.
I carefully moved the tail rotor: it moves with little force, and the main rotor moves with it, of course.

A napfényes oldal.

 

The sunny side.

A jobb oldali üzemanyag-tartály elejét az utastér fűtésére szolgáló kályha foglalja el.

 

The fore part of the starboard fuel tank is filled with the heater for the
passenger compartment.

 

 

Itt van ni: a rozsdamentes részek  most is tükörfényesek.

 

Here it is: the stainless parts are still shiny like a mirror.

A főrotor agy.

 

The hub of the main rotor.

Ínyenceknek

(így is lehet nevezni a magamfajtákat, amire van kevésbé hízelgő kifejezés is, legalábbis a nejem tud néhányat).

 

For connoisseurs (you can call my sort of person that, too, amongst less friendly designations, of which my wife knows several).

A farokrotor.

Az előtte lévő kis vízszintes vezérsík a földön állítható, trimmelésre szolgál.

 

The tail rotor. The small control surface before it can be adjusted on the ground, and serves for trim.

 

 

Sztárfotó a legfelső képpel megegyező szögből, ezúttal nyári háttérrel.

 

A star photo from the same angle as the very first photo, this time with a summery background.

Ármány!

A gép hasán a most is érvényes felségjel található, ellentéten a gép két oldalán lévővel!

 

Feltehetően nem számítottak ilyen hülyére, aki a gép alá mászik, hogy ezt is megnézze...

 

Intrigue! On the bird's belly is the currently-valid insignia, as opposed to the ones on the helo's sides.

I suspect they didn't expect there'd be any idiots who'd climb underneath the machine to look at this.

Itt állunk az oldalajtónál. előttünk a balra lévő pilótafülkébe nyíló autentikus ajtó. Közepén a fedélzeti technikus háttámlája (az ő ülésével itt sem bántak sokkal gondosabban a tervezők, mint a Mi-4 esetében).

 

A körablakot ékesítő csipke függöny a legigényesebb nyárikonyháknak is díszére válna.

 

 And now we stand at the side door, in front of us is the door leading to the flight deck - yes, this is the original door. In the middle of it is the flight technician's back
rest (they didn't spend any more time on planning his seat here, than they did for the Mi-4).

The lace curtain decorating the round window would pass well in even the highest class of summer kitchen.

Őt már ismerjük, az éles honi elmék által "upgradelt" ajtózár. A róla szóló történetet lásd a SZTORI rovatban.

 

We're already acquainted with this, the "upgraded" door lock.

See the story about this in the "Stories" section.

Az utastér az oldalajtóból nézve. Az ülések kivitele nem tűnik túl demokratikusnak...

The passenger section, viewed from the side door. The seats don't look all that (people's) democratic...
 

Az utastér a farokrész felől nézve.

The passenger compartment viewed from the rear.
 

 

Vészkijárat az utastér bal hátsó részén, az elengedhetetlen függönnyel.

Emergency exit in the left rear of the passenger cabin, with the indispensible curtain.

Az utastér hátulján ajtó vezet a WC és a ruhatár felé, leghátul a lenyitható ajtó, belső oldalán a lépcsővel. Előtte, az ülésekkel harmonizáló diszkrét kuplerájszínű függöny mögött piros létra vezet a faroktartóhoz.

A door at the back of the passenger cabin leads to the lavatory and the coat rack, at
the very back is the downwards-opening door complete with stairs. In front of that, coordinated with the seats, is a red ladder leading to the tail section, hidden by discreet, bordello-coloured curtain.

Az utasszállító változaton WC is van, farokrész bal oldalán. A személyzet csak mérsékelten boldog, ha az utasok itt könnyítenek alhasi feszülésükön, mert a "termést" a földön kell a tartályból eltávolítani.

 

The passenger variant has a lavatory in the left side of the tail section. The crew's happiness is limited when a passenger decides to use it, because the "product" has to be removed from the tank after landing.

Kezet mosni talán jobban szabad.

Washing hands is perhaps more permissable.

 A ruhatár a WC-vel szemben nyílik. Vajon mi célra szolgál a kerek a nyílás?

 

The coat rack is opposite the lav.

 I wonder what that round opening is for?

Benézünk a faroktartóba. Fölül a farokrotor meghajtó tengelye és két pár sodrony. Az egyik biztosan a farokrotor lapátjainak állásszögét változtatja, azaz a helikopter függőleges tengely körüli kormányzását végzi. A másik vagy ennek a tartaléka, vagy a kisegítő vízszintes vezérsíkot állítja.

Peeking into the tail boom. On top, the tail rotor's drive shaft and two pairs of cables. One probably adjusts the tail rotor's blades, and the other is either a backup, or
controls the auxiliary horizontal stabiliser.

 

Ismeretlen célú elektronikus eszköz a faroktartó jobb oldalán.

 

An electronic device on the right side of the tailboom, with an unknown function.

A pilótafülke előtt egy stoki, még bekötő hevedere is van. Mellette tűzoltó készülék.

 

This jumpseat by the flight deck even has a seatbelt. Beside it is a fire extinguisher.

A pilótafülke a fedélzeti technikus helyéről nézve. Érdekes, ő előtte sincs kezelőpult, csakúgy mint a Mi-4-esen. Itt legalább eléri a pilóták feletti paneleket, már ha gebeszkedik egy kicsit.

 

The view from the flight tech's spot in the flight deck. Interesting, just like on the Mi-4, he doesn't have any panels here, either. But at least he can reach the panels above
the pilots, if he reaches a bit.

A parancsnok ülése.

The commander's seat.

A botkormány markolata oldalról...

The grip of the cyclic from the side...

...és szemből.

...and from the front.

A parancsnok EVK-ja, balra mellette a hajtóművek kézi vezérlésére szolgáló gázkarok. A másodpilótánál ezek hiányoznak.

The commander's collective. To th left of it are two manual throttles for the engines.
The copilot doesn't have these.

A parancsnok lábpedáljai. A középen lévő fém kereket lábbal forgatva a pedálok közelebb kerülnek az üléshez, illetve egymáshoz.

The commander's antitorque pedals. If the wheel in the middle is turned with the foot, the pedals move closer to the seat, and to each other.

A parancsnok műszerfala. Mindenhol magyar feliratok, kár hogy ebben a felbontásban alig olvashatók.

The commander's instrument panel. Hungarian inscriptions everywhere, unfortunately
they're hardly legible at this resolution.

Szeretem az ilyen kis paneleket  mert még én is értem mire valók. Ez itt a parancsnok műszerfalának bal oldalára van applikálva, a fényszóró kapcsolását illetve az alsó a két pitot-cső közötti átkapcsolást végzi.

 

I like little panels like this one because even I can understand what they're for (the upper one says "headlamps" on the vertical line, "landing" above the switch and "rolling" below it).

This is to the left of the commander's instrument panel; the switch below the headlight-switch chooses between the left and right pitot tubes.

A másodpilóta műszerfala. A hajtóművek ellenőrző műszerei az ő oldalán kaptak helyet.

 

The copilot's instrument panel. The engine's various indicators are located here, too.

A másodpilóta EVK-ja is egyszerűbb.

Even the copilot's collective is simpler.

A másodpilóta pedálja.

Tök olyan, mint a parancsnoké.

But the copilot's antitorque pedals are almost identical to the pilot's.

A két pilóta között a négycsatornás robotpilóta.

Between the two pilots is the four-channel autopilot.
 

Itt van a folyadékos iránytű azokon a gépeken amelyekből még nem hiányzik...

 

 The liquid compass is located here, at least on those aircraft from which it hasn't gone missing.

Most körbemegyünk a pilóták feje feletti panelokon. Lesz akinek unalmas lesz, de másoknak lehet hogy ugyanúgy teszik mint nekem.

Balról kezdjük, a parancsnok felett.

A jelzőrakéták indítóeszköze alatt levegő/oxigén nyomásmérők.

Now, let's look around the panels above the pilots' heads. Some will find this boring, but others will find it as interesting as I do.
Starting at the left, above the commander.
Beneath the firing mechanism for the signal flares are air and oxygen pressure gauges.
 

Műszerfal-világítás, ablaktörlő, külső fények.

Instrument panel lighting, wipers, outside lights.
 

Jégtelenítő rendszer, üzemanyag szivattyúk... ja, olvasni Te is tudsz.

Deicing system, fuel pumps... yeah, you can read it, too. (If you know Hungarian. For the rest of our visitors, I'll translate).
 

Középen járunk, a tűzoltó rendszer, hidraulika és a rádiók vezérlése illetve kijelzői. 

This is in the middle. The controls and indicators for the firefighting system, the hydraulics and the radios.

Az elektromos táplálás kapcsolótáblája.

The switchboard for the electric supply. (AC is on the left, DC is on the right).

A kabinfűtés vezérlése.

The control panel for the cabin heating.
 

A pörgettyűs iránytű kezelőlapja, valamilyen hangrendszer a több közül, hajtómű hőmérséklet-határoló.

 

The control board for the gyrocompass, one of the sound systems of the many, and
the powerplant heating governor.

Még feljebb megyünk, ez a kapcsolótábla csaknem a parancsnok feje felett van. Érdekes megoldás, hogy az egyes kapcsoló-csoportokat együtt is lehet kapcsolni.

A gép elektromos fogyasztói kapcsolhatók innen.

Going further up, this switchboard is almost directly above the pilot's head. It's an interesting arrangement, certain groups of switches can be switched as a group.
 

Ez a másodpilóta feje feletti testvére az előzőnek.

This above the copilot is a twin to the previous one.
 

Ilyen panel kettő van, a két pilóta feje felett egy-egy, úgy tűnik a fejhallgatójukra kapcsolódó forrásokat lehet innen kiválasztani.

 

There are two such panels, one each above each pilot's head; it appears to be a channel selector for the headsets.

A pörgettyűs iránytű rendszer a parancsnok ülése mögött.

A kép bal oldalán egy fellépő, amely a pilótafülke tetején lévő vészkijárat felé vezet.

The gyrocompass gear is behind the commander's seat.

On the left side of the photo is a step leading to the emergency exit on top of the flight deck.

Ezzel - ha minden igaz - a helikopter fém részei által a  mágneses iránytűre gyakorolt torzító hatását lehet kikompenzálni.

This - if I'm right - can be used to compensate against the effects of the metal components of the helicopter on the magnetic compass.

A másodpilóta ülése mögötti rész számomra ismeretlen.

This stuff behind the copilot's seat is a mystery to me.
 

Még mindig a másodpilóta ülése mellett vagyunk, itt látszik a fedélzeti technikus lehajtható ülése is.

Still behind the copilot's seat, here we can see the technician's jumpseat, too.
 

Ez is egy hangrendszer, talán az utastérrel tart kapcsolatot.

This is another sound system; perhaps it connects to the passenger compartment.

A két hatómű leállító karjai a parancsnok feje felett.

The shut-down levers for the two powerplants, above the commander's head.

A fedélzeti technikus feje felett van a felső vészkijárat, van rajta két ablak is, amelyeken át a hajtóművek levegőbeömlő nyílásait lehet látni.

Remélem nem untad nagyon a hosszú sétát!

Above the flight tech's head is the upper emergency exit; this has two windows, through which the engines' air intakes can be seen.

I hope you weren't bored by the very long walk!