REPÜLŐMÚZEUM  SZOLNOK

Jak-52

Fordítás/Translation: Jószai Zoltán

 

2011. május 14.-én, a hatodik Kapitalista Szombat során toltuk a helyére a Múzeum újabb gépét, a Jak-52-est.

 

On the VI. "Capitalist Saturday", 14.05.2011. we pushed the newest airplane of the Museum, the Jak-52 in its place.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portré

 

Portrait

 

 

 

Az állítható légcsavar agya. A motor szabályozható hűtőlevegő bebocsátó zsaluja zárva van.

 

The adjustable pitch propeller's head. The controllable cooling air vents of the engine are closed.

 

 

 

Az orrfutó nincs túlbonyolítva, behúzáskor a szára 90°-ban hátrahajlik.

 

The nose gear isn't complicated, when raised, it bends backwards by 90 degrees.

 

 

Az átesés-jelző érzékelője. Ha az áramló levegő a gép hosszirányú tengelyével egybeeső összetevője egy bizonyos érték alá esik, a lemezt az előfeszítő rugó előretolja, egy kapcsoló pedig kiadja a "ne húzd tovább mert besz..sz" jelzést.

 

The sensor of the stall-alarm. If the lengthwise component of the flowing air drops below a certain value, the plate is pushed forth by a spring, and the switch gives out the "Don't pull it anymore or you'll s..t yourself" signal.
 

 

A főfutó kis túlzással határeset a behúzható és a merev között. A mechanika a lehető legegyszerűbb, "behúzáskor" a főfutó szára előre, közel 90°-ban előrehajlik, a kerék nem fordul el semerre, egyszerűen a szárnyig jön előre. Kényszerleszálláskor erre érkezik a gép akkor is, ha nincs is a futó kibocsátva.

 

The main gear is a boundary between retractable and fixed. Mechanics are as simple as possible, when raised, it goes forward by nearly 90 degrees without the wheel turning anywhere sideways. It just comes forward to the wing. At an emergency landing the plane lands on this, even in the case when the gears are still up.
 

 

 

 

A fülke a két egymás mögötti üléssel. Nem sokban különbözik az előd, a Jak-18 ugyanezen részétől.

 

The cockpit with two seats in line. Not much different from the Jak-18.

 

 

A fémépítésű szárny, a fémvázas de vászonborítású csűrőlapokkal.

 

The metal wing, with ailerons of metal structure and canvas overlay.

 

 

A kissé idomtalan fellépő repülés közben is a helyén marad.

 

The slightly lumpish steps remain in place during the flight.

 

 

A fölül a bal magassági kormány és trimmlapja, középen az oldalkormány

nem éppen túlbonyolított "vezérlése".

 

In the top the left elevator and it's trimm, in the middle the not so complicated controls of the rudder.

 

 

A függőleges vezérsík formájában van valami hamisítatlan oroszos.

Nem éppen katonai repülőgépre emlékeztető alakja van.

 

The vertical stabiliser's shape has something typically Russian in it.

It doesn't resemble millitary aircraft.

 

 

Az oldalszám felett a rádió antennája.

 

Over the side number, antenna of the radio.

 

 

 

A jobb főfutó kibocsájtott helyzetét jelző "katona".

 

The "soldier" showing that the right side main gear is lowered.

 

 

A motor elől belépő hűtőlevegője kétoldalt méretes "kopoltyúkon" távozik.

 

The engine's colling air leaves on both side through these huge "gills".