REPÜLŐMÚZEUM  SZOLNOK

IL-18 V

Szöveg / Text: Zainkó Géza, illetve HS

Fordítás / Tranlation: Dr. Moys Péter

Képek/ Photos: HS (kivéve a másként jelöltek /except the signed ones)

 


A MALÉV 1960-89 között repült Il-18-as típusú repülőgépei közül a HA-MOE lajstromjelű volt a negyedik, mely az országba érkezett és 1962 és1987 között üzemelt. Ezen idő alatt 36551 órát és 17031 leszállást teljesített.
Szolnokra 1987. április 22-én érkezett. A repülőgép átadása után a Malév műszaki szolgálata elvégezte a tartós tároláshoz szükséges munkákat és lecserélték a négy légcsavart, mert ezekben még jelentős felhasználható üzemidő volt és még használni kívánták azokat.


Among the Il-18 type aircraft of MALÉV-Hungarian Airlines operated between 1960 and 1989 HA-MOE was the forth one which arrived to Hungary in 1962 and was operated till 1987. During this period it performed 36551 flying hours and 17031 landings.
It arrived at Szolnok AB on April 22, 1987. After delivery and hand-over of the airplane to the Museum, MALÉV Technical Service completed the works necessary for the durable storing and changed the four airscrews, because there were still significant serviceable time for them, and the airlines desired to operate those propellers on other airworthy airplanes of this type.

 

 

Az Il-18-as repülőgépeket, lajstromjelük utolsó betűivel kezdődő, női- és férfineveket kaptak, követve a hagyományokat.
HA-MOA - Aladár
HA-MOC - Cecil
HA-MOD - Dénes
HA-MOE - Elemér
HA-MOF - Ferenc
HA-MOG - Géza
HA-MOH - Helén
HA-MOI - Ilona
A típus orrkúpja műanyagból készült, hogy átengedje a radar által kibocsátott rádióhullámokat. Az orrkúpon négy fémcsík látható, mely feltöltődés, vagy villámcsapás esetén az elektromosságot a fémrészekhez továbbító szerepét töltötték be.


For company easy reference purposes the Il-18 type aircraft of MALÉV received nick names which began with the last character of their registration sign, following the traditions and using the national spelling alphabet:
HA-MOA - Aladár
HA-MOC - Cecil
HA-MOD - Dénes
HA-MOE - Elemér
HA-MOF - Ferenc
HA-MOG - Géza
HA-MOH - Helén
HA-MOI - Ilona
The nose (radar dome) of the type was made of composite material for letting through the radio waves transmitted by the weather radar. On the nose radom four metal strips are distinctly visible, which in case of electrostatic charging up or lightning served as static dischargers.
 

 

 

 

 

 

 

 

2008. március:

7 képet közbeszúrunk az orrkúp alatt rejtőző titkokról.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotó: Lente Zoltán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itt van ő, az időjárás-radar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotó: Lente Zoltán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vízmentesen záródó, üvegszálas műanyag (átereszti a radarhullámokat) kupola takarásában dolgozik.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotó: Lente Zoltán

 

 

 

A sárga színű, a parabola-tükör fókuszpontjában elhelyezett sugárzó a tükör által párhuzamosított mikrohullámú sugárnyalábot bocsát ki. A visszavert jelek késéséből a visszaverő felület távolságára, az erősségéből pedig a sűrűségére (eső, jégfelhő, illetve tereptárgyak) következtet. Az irányt a parabolatükör helyzetéből kapja.

 

 

 

 

Fotó: Nagy András

 

 

 

 

 

A tükör mind vízszintes, mind függőleges tengely körül képes elfordulni.

Folyamatosan pásztázza a gép előtti kúp alakú területet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotó: Nagy András

 

Jól látszik a feltehetően magnetron (ilyen van otthon a mikrohullámú sütőben is!) által kibocsátott mikrohullámú energiát a  sugárzóig vivő sárga színű csőtápvonal. Látható mind a függőleges, mind a vízszintes tengely körüli mozgást lehetővé tevő forgatható illesztés. A csőtápvonalnak mindenhol úgy kell tömítenie, mintha vizet vezetnének benne, különben "kifúj" az energianyaláb, és kárt okoz a környezetében lévő élő és élettelen anyagokban egyaránt.

 

 

 

Fotó: Nagy András

 

 

 

 

 

 

 

 

A parabolatükröt mozgató szerkezet és a csőtápvonal alulról nézve.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotó: Nagy András

 


A repülőgép jobb oldali két hajtóműve látszik. Jól láthatók a 4,5 m átmérőjű légcsavarok és a hajtómű gondolák, ebből a belső jóval nagyobb, mint a külső, mivel a jobb főfutó gondolájával lett egybeépítve.


The two engines (Nr. 3 and Nr. 4 on the right (starboard) side of the aircraft are on show. The 4,5 meters diameter airscrews and the engine nacelles are perceptible; from those the inner one is much larger than the outer nacelle, since it is built to house also the right main wheels bay.

 


A pozitív "V" állású balszárny hátsó nézete. A szárny tetején az 1-es 2-es hajtóművek gázelvezető csövei láthatók.


The positive "V" left wing incidence viewed from the rear. On the upper wing surface the escape pipes of engines Nr. 1 and Nr. 2 may be seen.


 

 

 

A kép a balszárny végét mutatja. A rikító narancsszínnel lefestett törővég zárta le a szárny profilt. A törővégben kapott helyet a két piros bal helyzetfény lámpa. A szárny orr részénél behúzott helyzetben látható a bal leszálló fényszóró. A szárny kilépőélén elhelyezkedő csűrőkormányon négy, a törővégen pedig egy statikus kisütő látható. A szerepük a repülőgép elektromosan feltöltődött fémrészeinek kisütése, valamint a villámcsapás esetén az elektromosság kivezetése volt.


This picture shows the left (port) wingtip. The wing profile is closed with the high visible dark orange coloured port wingtip fairing. In this fairing are placed the two red navigation light bulbs. On the leading edge (LE) close to the nose of the plane is shown the port landing light. On the aileron placed on the trailing edge of the wing one may find four, and on the wingtip fairing one electrostatic discharger conductors. The role of these conductors was to discharge the static electricity and in case of lightning hit to lead out the harmful potential.

 

 

A típusra jellemző farokrész, a klasszikus elrendezésű függőleges és vízszintes vezérsíkkal. A hátsó bejárati ajtó után látható három kerek ablak az egykori első osztályú utastér ablaka volt.

The typical tail-part of the airplane is the classic layout fin with horizontal stabilizer surfaces.
At the rear entry door the three round widows are of the one-time First Class Passengers Cabin.


 

 

Az egykori középső utastér képe a jelenleg 2+2-es Tu-134-es székblokkokkal. A gépben eredetileg 3+2-es székblokkok voltak.

The former middle section passengers' cabin is shown here with the 2+2 seats block of the Tupolev TU-134 type airplane. Originally in the Il-18 type airplane 3+2 seats blocks were fitted.

 

 


Az egykori középső utastér képe, hátulról a repülés iránya szerint. Az egykori utastérből hiányoznak az ablaksorok fölött elhelyezkedő kalaptartók, melyeket a repülőgép, 1979-es teherátépítésekor szereltek le.


The one-time middle passengers' cabin viewed from the rear, according to the direction of flying. From the cabin the overhead baggage shelves over the windows line are missing, which were removed in 1979, when the airplane was converted for cargo carriage.

 

 

 


A repülőgép törzsén, mindkét oldalon, a szárny fölött 2-2 vészkijárati ablak volt, melyet kényszerleszállás esetén el lehetett távolítani és ki lehetett a törzsből a szárnyra jutni és onnan pedig a földre.


On the fuselage of the airplane on both sides there were 2 -2 emergency exit windows over the wings, which may be dropped out in case of an emergency landing and the evacuation might be done through the windows to the surface.

 

 

 

 

Az Il-18-as típus pilótafülkéje elég zsúfoltnak tűnik, mivel az 1950-es évek felfogását és műszaki színvonalát képviseli a rengeteg analóg kijelzésű műszereivel, kapcsolóival, működtető karjaival.


The cockpit of the Il-18 type airplane seems to be quite crammed, because it is representing the school, of thought and technical level of the 1950'ies with tremendous amount of analogue instruments, switches and levers.

 

 

 

A bal pilóta kormányoszlopán lévő kis kerék az orrkerék kormányzás céljára szolgált. A szarvkormányon bal és jobb oldalt a rádióadó és a robotpilóta leoldó nyomógombjai láthatók. A bal pilóta műszerfalán a repüléshez szükséges navigációs műszerek, többek között műhorizont, sebesség és magasságmérő, rádióiránytű, elfordulásjelző, dőlésmérő látható. Jobbra a két pilóta közötti gázkar-pultot és előtte a hajtóművek ellenőrző műszereit tartalmazó panel látható, mely felett a radar indikátor található.


On the left control column (in front of the Pilot-in-command's seat) the tiny control wheel serves for the purpose of the nose-wheel steering. On the control column yokes on the left and right ends are the radio transmitter and the autopilot disconnect pushbutton switches. On the pilots' instrument panel, left side are the navigation instruments - among others the artificial horizon (gyro-horizon), speed and altitude indicators, ADF (Automatic Direction Finder), rate-of-turn and bank indicator. To the right between the two pilots is the engine power levers' box and in front of it the instrument panel of the engines' control and just above is placed the radar scope.

 

 

 


A bal pilóta szemmagasságából készült felvétel. Bal oldalt lévő ablaksor közepén egy nyitható volt. Felette egy egyszerű zöldes színű, plexi napszűrő.


This shot was taken from the commander's eye height level. In the middle of the left side windows line one of the windows might be opened. Above the window is a simple green Plexiglas sun-shade.

 

A pilóta kabin mindkét oldalán az ablaksor felett egy-egy fedél alatt helyezték el a mentőkötelet. Vész esetén a pilóták a nyitható ablakon kimászva ezekbe kapaszkodhattak.


On both sides of the cockpit above the window rescue ropes were placed under cover for each. In emergency the pilots could have evacuated through the open able windows holding on these ropes.

 

 

 

A bal pilóta műszerfala alatt látható az oldalkormány és fékpedálok együttese. Az alsó szélesebb, nagy pedálokkal az oldalkormányokat tudták működtetni. A pedálok mozgását himbák és tolórudak közvetítették a kormánylaphoz. A felső kisebb pedálok a jobb és a bal oldali fékszelepeket működtették, a megnyomással arányos fékezőerőt biztosítva.


Below the instrument panel in front of the left seat can be found the joint pedals moving the rudder and the wheel breaks. The lower, wider pedals served for the rudder. The moving of the pedals was connected through cranks and quadrant input rods to the control surface. The upper smaller pedals made work the right and left side brake control valves ensuring the braking action proportionally with the pressing force on the pedal.

 


A bal pilóta oldalsó műszerfala. A TG-16-os fedélzeti segédhajtómű indítópanelja és a működését ellenőrző műszerek. A gumicső a pilóta oxigénmaszkjához biztosította, kabin kihermetizálódása esetén az oxigént az első csomagtérben lévő beépített oxigén tartályból. A "Repüléskor tartsa zárva" feliratú fedél alatt voltak a hajtóművek indító kapcsolói.


It is the Captain's lateral instrument panel, with the starter panel of the TG-16 on board APU (Auxiliary Power Unit) and the control instruments on it. The rubber tube belongs to the pilot's oxygen mask. In case of the cockpit decompression the flow of oxygen for the pilots was ensured from the oxygen tank built in the front package hold. Below the cover with the warning "Keep closed while flying" were the starter switch buttons of the engines.

 

 

A bal pilóta oldalsó panelja, ahol többek között a TG-16-os fedélzeti segédhajtómű indítópanelja és a működés ellenőrző műszerei voltak.


It is the lateral panel of the left pilot's seat, where - among others - the starter panel of the TG-16 APU and its control instruments were fixed.

 

 

 

A képen a két pilóta közötti gázkar pult. A két oldalán lévő kerék a mechanikus működtetésű magassági trimmet mozgatta. A gázkar pult közepén a négy hajtómű gázkarja, alatta a robotpilóta távkezelő pultja látható. Az alsó rész bal oldalán egy ovális, piros csíkozású fedél alatt volt elhelyezve a futó működtető kar, középen a vészfék, a jobb oldalt, a kék gombos pedig a fékszárny működtető karja.


On this picture the engine power levers' box is shown between the two pilots. The wheel controls on both sides of it moved the mechanic motion vertical trim. In the middle of the box take place the four engine power levers, below those the remote control panel of the autopilot. On the left side of the lower part there is an oval red stripped cover, below witch the landing gear operating lever took place. In the middle is the emergency break and on the right with blue bottom is the operating lever of the flaps.


 

 

 

A gázkar pult első részén látható a hajtóművek tűzcsapjainak és a szárnyban lévő beszállító tüzelőanyag szivattyúk kapcsolói. Előtte a piros színű un. KFL kapcsolók, melyek a légcsavarok vitorlába állítását szolgálták.


On the front of the engine power levers' box are shown the switch keys of the fuel fire shut -off valves and those of the fuel pump supply within the wings. In front of it the red painted "KFL switches" for setting the airscrews in feathered position.

 

A középső műszerfalon a hajtóművek ellenőrző műszerei láthatók. A legfölső sorban az ellenőrző tablók és lámpák találhatók, köztük a légcsavarok meghibásodást jelző pirosak. A legfelső kerek műszer sorban a két bal oldali, az UPRT műszer a gázkar állást jelezte. A jobb kettő pedig a hajtóművek fordulatszámát mutatta %-os értékben. Az alatta lévő kisebb kerek műszerek a hajtóművek a kiáramló, turbina utáni gázhőmérsékletét jelezték. A középső kapcsoló tüzelőanyag tartályokban lévő mennyiségmérők kiválasztó kapcsolója. Felülről a harmadik sorban a középső, kettős mutatóval ellátott műszerek a hajtóművek forgatónyomaték rendszerének, az IKM nyomás mérői, a szélsők pedig a tüzelőanyag mennyiségmérő műszerei.


On the middle instrument panel the engine control instruments take place. On the top the engine monitor indicators and lights are, among them the red one indicates the failure of the airscrews. In the upper line of the round instruments the two far left ones are the UPRT monitors showing the position of the engine power levers. On the far right two instruments indicated the rotation speed of the engines in percentage value. The smaller instruments below indicated the EGT (Exhaust Gas Temperature) of the engines; those are the turbine outlet temperature indicators. The middle switch key is the selector for the fuel quantity indicators of the fuel tanks. In the third line from the top the double needle instruments indicate the torque of the engines, (IKM pressure indicators), on the far end the fuel quantity indicators take place.

 

A fejfölötti műszerpanel, az ACSSZK-1-es időórával, a piros színű tűzoltó panellal. Legfelül az UV lámpa látható, melyek fénye mellett a műszerek és azok mutatói, feliratai fluoreszkálnak. Középen a radar kezelőpanelja látható.


The overhead instrument panel with the ACSSZK-1 type chronometer and the red painted fire extinguisher system panel. On the top is a UV (ultra-violet) lamp, in light of which the instrument figures and needles are fluorescent. In the middle is the weather radar control panel.

 

A kapitány feje feletti panel baloldalán, a szovjet típusokon alkalmazott ACSSZK-1 időóra található. Jobb oldalon felül a Sundstrand gyártmányú Cockpit Voice Recorder, a fedélzeti hangrögzítő kezelő panelje látható, alatta a rövidhullámú rádió-berendezések távkezelője.


On the left side of the Captain's overhead panel, can be found the ACSSZK-1 type chronometer, typical on the Soviet type aircraft. On the top right is the panel of Sundstrand made CVR (Cockpit Voice Recorder), below that is the remote control unit of the HF radio transmitter-receiver sets.
 

A középső fejfölötti panelon felül az orrkúp alatti radarberendezés távkezelője. Középen a hajtóművek belső és a gondolák tűzoltását vezérlő, jelző panelja. A legalsó műszerek közül a bal és a jobb kettő a négy hajtómű rezgésmérő műszerei, a középső a DME távolságmérő kijelző műszere.


On the middle overhead panel is the remote control of the radar equipment placed below the nose dome. On the middle are the fire extinguisher control system and indicators of the engines inner sections and nacelles. From the instruments on the bottom, the two instruments on the left and right indicate the four engines vibrations and the one in the middle is the DME indicator (DME= Distance Measuring Equipment- showing the slant range from selected radio stations.)

 

Jobb pilóta felső panel, melyről, többek között a szárnyak és a vezérsíkok belépőéleinek elektromos fűtőbetéteit lehetett szabályozni, melyek jégtelenítést végezték.


Co-pilot's upper overhead panel, from where the leading edge electric heating system of the wings and control surfaces might be switched on/off, for de-icing.


 

A másodpilóta kormányoszlopa, szarvkormánya, műszerfala és lábpedáljai. Középen az AGB-3 típusú műhorizonttal.


The Co-pilot's control column, the control column yokes, instruments panel and pedals. In the middle is the AGB-3 type gyro (artificial horizon).

 

A másodpilóta lábpedáljai. A műszerek közül, baloldalt felül az emelkedés sebességét mutató variométer, mellette az iránymutató műszerrel, mely alatt a fékszárny állását mutató műszer is látható. Balra tőle a robotpilóta műhorizontjának kijelzője látható.


The Co-pilot's pedals, among from the instruments on the left is the VSI -Vertical Speed Indicator, (showing the rate of climb in meters/sec) side by the HSI - Horizontal Situation Indicator (showing the heading, track, drift) below which the flaps position indicators are shown. Left of it one can observe the autopilot gyro.

 

A másodpilóta oldalsó műszerfala, a kapcsolók és lámpák, alatta a másodpilóta oxigénellátást biztosító csap, csővezeték, mérőműszer.


The Co-pilot's lateral instrument panel with switches and bulbs, below this the oxygen supply inlet regulator, tubing and pressure gauge.


 

 

A másodpilóta oldalpaneljének hátsó fele. A kép bal oldalán a kabin túlnyomás szabályzója, a 2077 típusú berendezés látható. Ez vezérli a kabin túlnyomását biztosító levegő kieresztő szelepek működését, hogy az mindig a beállított nyomáskülönbséget tartsa a repülőgép hermetikus törzsében. A kabin fűtés vezérlőpanelje, alatta a pilóta oxigénelosztó csöve látszik.


The back-side of the Co-pilot's lateral panel is shown here. On the left side of the picture is the cabin pressurization control system mode selector, the so called "2077 type equipment". This controls the operation of the cabin pressurization system relief valves, to ensure keeping the selected cabin pressurization in the hermetic fuselage section. The control panel of the passenger cabin comfort heating, below the Co-pilot's oxygen distribution pipe is shown.

 

A navigátor munkahelye és a kabin hátsó, baloldali része, ahol a biztosítékpanel alatt a KURSZ-MP leszállítórendszer, a rádió-berendezések távkezelője és rádiókompasz kezelőpultja látható.


The working position of the navigator in the left rear part of the cockpit. Below the circuit breaker panel is the KURSZ-MP Instrument Landing System control unit, the remote control of the radio communication equipments, and the king size radio compass.

 

A navigátor asztala felett balra az un AZSZ biztosíték tábla. Középen a radarindikátor. Szemben a hagyományos navigációs műszerek, köztük, variométer, sebességmérő, időóra, rádióiránytű, valamint a "nagyiránymutató" (US) műszere látható.

 
Above the navigator's desk on the left is shown the AZSZ circuit breaker panel. In the middle is the weather radar scope. Facing are the conventional navigation instruments - among them- VSI (Vertical Speed Indicator), Speed Indicator (TAS/IAS- the longer needle shows True Air Speed, the shorter one the Indicated Air Speed), clock, ADF (Automatic Direction Finder), furthermore the "US" instrument, which is an LF Homing L/R indicator - radio direction finder.

 

A navigátor munkahelyének asztal fölötti része jobb oldalt alul a DME távolságmérő berendezés kezelőpanelja. Az asztallapjába a robotpilóta pörgettyűs irányadója volt beépítve.


The navigator's instruments above the desk are: on the right bottom is the DME control panel. In the surface of the table flap the autopilot gyro HSI was infixed.

 

A navigátor munkahelyének alsó része és az asztalba beépítve a robotpilóta pörgettyűs irányadója, valamit a különféle berendezések blokkjai látszanak.


The lower part of the navigator's working position: in the surface of the table flap the autopilot gyro HSI was infixed and different blocks of sets are shown.

 

 

 

A pilótakabin bal hátsó falán lévő AZSZ biztosíték tábla, mellyel a világítást, a hajtóművek vezérlését, a rádiókat és egyéb más műszereket, berendezéseket lehetett egyenként vagy együttesen feszültség alá helyezni.


The AZSZ circuit breaker panel is on the left rear separation wall of the cockpit of the aircrew. From this panel was it possible to put in operation the lighting, the control of engines, the radio equipments, and other instruments and sets on by one or simultaneously.

 


A navigátor munkahelyének bal felső panelja, rajta a piros színű, rádiónavigációs és rádiókommunikációs távkezelővel. Mellette, jobbra a robotpilóta pörgettyűs irányadójának kezelőpultja.


The left upper panel of the navigator's workplace with red painted radio navigation (NAV) and radio communication (COM) remote control unit. On the right the autopilot gyro HSI was infixed.

 

A navigátor felső jobboldali panelján a két készlet ARK 11-es típusú rádióiránytű távkezelője.


Two sets of ARK-11 type ADF remote control unit on the right upper panel of the navigator's workplace. 

Az egykori rádió távírász munkahelye. A kabin jobb hátsó felén további AZSZ biztosítékok találhatók. Az elektromos energiát előállító generátorok feszültség és áramerősség mérői, kapcsolói, biztosítékai. A kép legtetején, az egykori nagyméretű rádió-berendezések polcai láthatók.


The working position of the one time radio telegraph operator. On the right upper part of the cockpit further AZSZ circuit breakers may be found. Also the Volt- and Ampere meters of the generators supplying electric energy on board, switch keys and circuit breakers. On top upper of the picture the shelves of the one time large scale radio sets are shown.

 

 

Az egykori rádiótávírász munkahelyének asztal alatti része. A gépet 1975-ben alakították át négyfős üzemeltetésre, ezután külön rádiótávírász már nem teljesített szolgálatot. Munkahelyét átalakították, kiszerelésre kerültek a nagyméretű rádió-berendezések és a modernebbek, melyek jóval kisebbek voltak már, az asztal alatti polcra kerültek.


The under the table part of the working position of the one time radio telegraph operator. In 1975 the airplane was converted to be operated with four members' crew. From this time on radio operator was not on duty on board. This workplace was converted as store for the crew personal belongings and the large scale radio sets were removed. The modern radio sets, significantly smaller ones, could be placed on the shelves below the table.

 

  

 

 

A kabin hátoldalán a jobboldali panelja. Az elektromos energiát előállító generátorok feszültség és áramerősség mérői, kapcsolói, biztosítékai. Baloldalon a generátorok kapcsolói, ellenőrzői műszerei.


Right side electric panel on the rear part of the cockpit. The Volt- and Ampere meters of the generators supplying electric energy on board, switch keys and circuit breakers. On the left are the switch keys of the generators and monitoring indicators.

 

 

A kabin hátoldalán a jobboldali alsó panelja, ahol többek között a szárny és a vezérsíkok belépőél fűtését biztosító jégtelenítő rendszer biztosítékai voltak.


On the rear lower panel on the right of the cockpit, where - among others -also the circuit breakers of the electric de-icing system, heating the leading edges of the wings and control surfaces got place.

 

 

A második teher átalakítás után létrehozott személyzeti pihenő rész a pilóta fülke után a jobb oldalon. A baloldali válaszfalon két tűzoltópalack helye és alul a földön pedig az első kibocsátó szelep zöld színű burkolata látszik, mellette egy tároló dobozzal.


After the second conversion of the airplane as freighter, a rest corner was put into shape for the crew behind of the Co-pilot's seat on the right side. On the left separation wall is the place of the two fire extinguishers; below on the flooring the green cover of the first exhaust valve may be seen, side by a store box.


 

A pihenőrész bal oldala.

The left side of the aircrew's rest corner.

 

Érdekes élményem volt júliusban (2008.), amikor Zainkó Gézával, a MALÉV gépek kiváló ismerőjével közös sétát tettünk a HA-MOE körül(-belül). Azonnal érdekes részleteket ismerhettem meg, amelyeket most megosztok Veletek. Akkor a séta időhiány miatt rövidre sikerült, de Géza megcsillantotta a reményt, hogy egyszer folytatjuk. Nagyon várom!

A légcsavarkúpot jegesedés ellen villamos úton fűtötték. A fűtőáram a kúpon belül elhelyezett szénkeféken jutott a fűtőellenállásokra.

A légcsavartollak belépő élének belső szakaszát is fűtőellenállásokkal fűtötték. A légcsavar-lapátok belépő élének külső részei már nem voltak hajlamosak a jegesedésre, feltehetően a nagy kerületi sebesség - és az ebből eredő nagy centrifugális erő miatt.
A lerepülő jégdaraboktól lemezzel erősítették a gép törzsének burkolatát.

A személyszállító időkben a légcsavar vonalában volt két fedélzeti mosdó. Itt a legnagyobb ugyanis a légcsavarok által keltett vibráció, ami az utasoknak cseppet sem kellemes.

A fűtőellenállás lemezei gumiszerű felületre volt rádolgozva, amely gumifelület a fém légcsavartollra volt ragasztva.

A fűtőellenállás lemezfülei időnként leváltak a gumiról. Ilyenkor ezeket - mint a képen lévőt is - le kellett onnan törni.

Egy légcsavar-tollról legfeljebb kettő fület volt szabad letörni. Ha egy harmadik is levált, meglepő fordulat következett:

az ellenállás cseréhez le kellett szerelni a légcsavartollat, viszont ha azt egyszer leszerelték, a légcsavart az új tollal újra ki kellett volna egyensúlyozni, és ez már nagy beavatkozásnak számított.

 

Szóval: ha a harmadik fülecske is levált, a komplett légcsavart le kellett szerelni és javításra elszállítani ! 

A nem hermetikus faroktérben, kötelek, rudak és himbák társaságában lakik a TG-16 típusjelű gázturbinás fedélzeti indító áramforrás. Az ő feladata a hajtóművek indításkori felpörgetése a hajtóműveken lévő 2-2 db indítómotor/egyenáramú generátor által.

A régebbi Il-18 változatokon nem volt fedélzeti segédhajtómű, hanem a faroktér tetemes mennyiségű akkumulátorral volt megpakolva. Ezeket a régebbi változatokat később mind átalakították segédhajtóművesre.

A segédhajtómű gázai a piros dugóval  takart nyíláson át távoztak.

A levegő a faroktérbe ezen a nyíláson át lépett be, a segédturbina innen szívta a működéséhez szükséges levegőt.
A segédhajtóműnek külön üzemanyag-tartálya volt, függetlenítve a hajtóművek üzemanyag-rendszerétől. Az itt látható fedél alatt volt a feltöltő csonkja. A fedéltől balra a fekete pontnál lehetett feltöltéskor földelni a gép fémtestét.
Az ajtókat takarólemez alá lehetett behúzni, így nyitott állapotban sem látszottak.
A személyszállító változaton az ülések előtt, a takarólemez vonalában kabátok tárolására szolgáló szekrény volt kialakítva.
A küszöb (vagy mi...) két oldalán a két nyílás fontos szerepet töltött be a gép vész-kiürítésekor: ide lehetett beakasztani a vészcsúszda két rögzítőfülét, a csúszdát összehajtott állapotban ki kellet dobni az ajtón és nyitni kellett a nyolc literes sűrítettlevegő-palackot, amely felfújta a csúszdát.
A szárnyakra nyíló vészkijáratok felett kis szekrényke található. Ebben volt az a kötél, amelyet a vészkijárat nyitása után ki kellett dobni (az egyik vége belül rögzítve volt)  és ennek segítségével lehetett a szárnyról a törzs mellett leereszkedni.
Az ovális nyílás a kis magasságokon szolgáltatta a kabin szellőzését. Nagyobb magasságokon a túlnyomást és a fűtést a hatóművek kompresszorából kivezetett levegővel biztosították. Ez a levegő több bar nyomású és több száz °C hőmérsékletű volt, amelyet hűtőturbina segítségével "szelídítettek meg".